"Ha a jóisten hazasegít, nehezen fognak megismerni." - Erdélyi magyar és német civilek szovjet fogságban 1944 és 1953 között előadás

Telefon: 
+ 36 30 280-1025
E-mail: 

Dr. habil. Murádin János Kristóf történész, egyetemi adjunktus előadása.
Az előadás az erdélyi magyar és német kisebbség második világháborús kálváriájának egy máig alig feltárt fejezetét veszi górcső alá. Az 1944 őszi szovjet bevonulás után – a polgári lakosság sorait mondhatni megtizedelve – 1944 szeptember-októberében előbb mintegy 25 000 magyar civil fiút és férfit, majd 1945 januárjában megközelítőleg 100 000 német (szász és sváb) nőt és férfit hurcoltak el a Szovjetunióba. A foglyul ejtett emberek mintegy harmada nem élte túl az évekig tartó fogságot.
A polgári lakosok szovjetek általi deportálása nem volt egyedi erdélyi jelenség. Beleillett a Vörös Hadsereg által Magyarországon és egész Kelet-Közép-Európában végrehajtott akciók sorába. Mégis, az elhurcolások módját tekintve, az Erdélyben zajló szovjet fogolyszedés részleteiben számos sajátos vonást mutatott. Az előadó ezek bemutatására törekszik, és az erdélyi magyar és német civilek elhurcolásának körülményeit, a fogságba vetettek számát, rabságuk helyszínét és időtartamát, a táborbeli élet körülményeit, a hazatérés különböző módjait és idejét, valamint a fogság utóéletét és emlékezetét taglalja. Mindezzel a közeledő 75. évforduló alkalmából az ártatlanul elhurcoltakra szeretne emlékeztetni.
Dr. habil. Murádin János Kristóf Marosvásárhelyen született 1980-ban. Doktori disszertációját 2010-ben védte meg. 2008. februárjától adjunktus a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszéken és 2014 februárjától a kar kancellárja. 2019-től habilitált egyetemi oktató. Kutatási területei: az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között, erdélyi magyar civilek szovjet fogságban 1944 és 1953 között, magyar kultúrintézmények Erdélyben 1944 és 1948 között.

Rendezvény helyszíne
BUDAPEST, VI.
1067
Budapest
Eötvös u. 7.
Rendezvény(ek) időpontja: 
2019.09.21., szombat - 14:00