Helyszínek

A szűrési feltételeknek az alábbi találatok felelnek meg:

Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ - Veszprém - VESZPRÉM

Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u. 31.
Telefon: 
+36 88 580 528
E-mail: 
info@szalezianum.hu

Adatok

Leírás

A közelmúltban megújult Biró-Giczey Házat a veszprémiek egykor Madaras háznak is nevezték, mivel barokk termeinek szekkóin csodálatos madarak láthatók.
Egykori nevét építtetőiről, Padányi Biró Márton kanonokról, későbbi veszprémi püspökről és Giczey István kanonokról kapta. Róluk az emeleten kiállításokkal emlékezünk meg. Itt kapott helyet a Veszprémi Főegyházmegye turisztikai intézménye a Szalézi Szent Ferencről elnevezett látogatóközpont.
A központ célja, hogy tájékoztatást nyújtson a környék egyházi vonatkozású látványosságairól, mindeközben felfedezésre csábítsa azokat, akik a házat önmagában is szeretnék megismerni.

Szaléziánum
barokk szekko
liturgikus kiállítótér

Szent György-kápolna - Veszprém - VESZPRÉM

Szent György-kápolna

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u. 20.
Telefon: 
+36 88 426 095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának helyszínéről. Középkori források szerint itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István 1016–18 között, a bolgárok felett aratott győzelme emlékére, a bizánci császártól kapott. A román stílusú, 10–11. századi eredetű körkápolnát a 13. században gótikus stílusban átalakították, ekkor nyerte el nyolcszögletű alakját. Az 1957. évi ásatások során találták meg Vetési Albert reneszánsz püspök sírját és vörösmárvány sírkőtöredékeit. A kápolna káptalanterem is volt, sőt egy 1417-ben kiadott oklevél szerint püspököt is választottak itt. Búcsújáróhely volt, Luxemburgi Zsigmond is megfordult itt 1401-ben.

Szent György-kápolna. Fotó: Kövesdi Róka Lajos
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Szent Imre piarista és helyőrségi templom - Veszprém - VESZPRÉM

Szent Imre piarista és helyőrségi templom

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u. 12‒14.
Telefon: 
+36 88 426 095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

A klasszicista stílusú, Szűz Mária és Szent Imre tiszteletére szentelt templom szentélyének falait Bucher Ferenc, a mennyezeti freskókat Szirmai Antal, az oltárképeket Rudolf Steiner készítette. A templomot az 1711-ben Veszprémbe települt piaristák korszerű oktatási és szellemi központja, a Piarista Gimnázium és Rendház mellé építették. Kiállítóterében a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény egyházművészeti kiállításokat rendez. Idén az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő Árpád-kori gelencei templom Szent László-legenda és Passió-falképciklusából ad ízelítőt Mudrák Attila fotóművész kiállítása.

Szent Imre piarista és helyőrségi templom. Fotó: Kövesdi Róka Lajos
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Veszprémi Törvényszék - Várbörtön - Veszprém - VESZPRÉM

Veszprémi Törvényszék - Várbörtön

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár utca 19.
Telefon: 
+36 88 590-220/ 427 vagy 413 mellék (dr. Varga Erika)
E-mail: 
nyitottbirosagveszprem@gmail.com
Figyelem!: 

Kérjük előre jelentkezzenek a megadott e-mail címen vagy telefonon munkaidőben (8-16 óráig), az időpont megjelölésével. A csoportok maximális létszáma 40 fő.

Adatok

Leírás

Veszprémben, a Törvényszék épületében, 2003-ig működött Magyarország utolsó várbörtöne. Az eredeti állapotában megőrzött börtönt és a Törvényszék épületét a Kulturális Örökség Napjai alkalmából mutatja be a nagyközönségnek a Veszprémi Törvényszék.

A Veszprémi Törvényszék épületének nyugati oldala a várbörtönnel
A várbörtön egyik zárkája a -3. szinten
Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
1956-OS FORRADALOM ÉVFORDULÓJA

Premontrei kolostor romja, Gyulafirátót - Veszprém-Gyulafirátót - VESZPRÉM

Premontrei kolostor romja, Gyulafirátót

VESZPRÉM
8412
Veszprém-Gyulafirátót
Kolostor u

Adatok

Leírás

A francia származású premontrei szerzetesek számára alapított kolostort a 13. század első felében építették román stílusban. Alapítója a Rátold nemzetség tagja, Mátyás esztergomi érsek volt, aki a tatárok elleni harcban, a muhi csatában a király védelmében esett el 1241-ben.
Rátold Mátyás IV. Béla király tanulótársa, később kancellárja volt, Esztergom érseke 1239-ben lett. A gyulafirátóti monostort az 1240 előtti években alapította. A premontreiek működésükkel a francia műveltséget honosították meg a területen.
A Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom és monostor építése egyszerre történt a korszak szellemének megfelelően, egyszerű román és kora gótikus stílusban. A templom egyenes záródású főszentéllyel és mellékszentélyekkel rendelkezett. Kereszthajója és három-három pillérrel megosztott hármas hajója, valamint nyugati végén bejárati előcsarnoka volt. A bordás keresztboltozott épületben déli irányban csatlakozott a sekrestye, a káptalanterem, egy folyosó, valamint az ebédlő.
A francia származású premontrei szerzetesek a kétszintes épületben laktak. A templom és monostor a török időkig működött, majd a vidék elnéptelenedése után a 17. századtól folyamatosan pusztult. Napjainkban a templom és a kolostor néhány boltíves helyisége és több méter magas falainak részben rekonstruált részei láthatók. A feltárást és a helyreállítást az Országos Műemléki Felügyelőség végezte 1964-65-ben.
A gyulafirátóti kolostor északi zárófala és a templom kereszthajójának zárófala egy szépen díszített ajtónyílással ma is áll. A minden oldalról körbeépített romot a figyelmes szemlélő a 82. sz. főút gyulafirátóti szakaszán haladva is megláthatja, pontos címe Kolostor u.22/b.

A XIII. századi premontrei kolostor romja Gyulafirátóton
Kéri György skótdudás
A XIII. századi premontrei kolostor romja Gyulafirátóton
A XIII. századi premontrei kolostor romja Gyulafirátóton

Zsennyei Alkotóház - Zsennye - VESZPRÉM

Zsennyei Alkotóház

VESZPRÉM
9766
Zsennye
Szabadság tér 3.
Telefon: 
36 94 379 017
E-mail: 
kommunikacio@alkotomuveszet.hu

Adatok

Leírás

Megújult környezetben várja látogatóit a Zsennyei Alkotóház!
A Zsennyei Alkotóház Nyugat-Magyarország egyik történelmi várkastélya. A falak csak pár évszázadosak, de a várárok a török háborúk korára emlékeztet. A Bezerédjiek és a Békássyak, akiknek otthona volt e kastély, sokat tettek a magyarságért. A fiatalon, az orosz fronton 1915-ben elesett Békássy Ferenc a magyar kultúrtörténet egyik kettébe tört rózsája. A szombathelyi művészeknek köszönhető, hogy az épület többé-kevésbé megmaradt, és csak a könyvtár esett áldozatul a háború és az azt követő évek barbarizmusának. Az 1960–70-es években Zsennye magyar művészeti központtá vált, arról azonban szinte mindenki elfeledkezett, hogy az épületnek is gondját kellene viselni. Az alkotóház teljes felújítására 2014-ben került sor, amelyet 2015–2016-ban kisebb helyreállítások egészítettek ki. Megújult a 18 hektáros őspark, elkészült a kavicsos erdei út is, amely új hidakkal, padokkal vált még szebbé, az úton pedig immár teljesen körbejárható az arborétum jellegű őspark.
Zsennye körül egész kis művészfalu épült ki
Zsennye község meghatározó épülete az őspark közepén álló középkori eredetű Bezerédj-kastély, amelyet az 1949-es államosítás után magtárnak, raktárnak és irodának használtak. A szombathelyi művészek azonban megmentették és művészteleppé alakították. Radnóti Miklós, Kovács Árpád, Burány Nándor, Alföldi János vezetésével szinte minden vasi alkotó megfordult itt. Számos kiemelkedő hazai művész töltött tehát hónapokat Zsennyén: többször járt itt Domanovszky Endre, Pátzay Pál, Mikus Sándor, Molnár C. Pál. Később zenészek, írók is használhatták az alkotóházat. Itt járt többek között Ujfalusi József, Ránki György, Soproni József, Ágh István, Nemes Nagy Ágnes.
Lelkes művészek és művészetpártolók a megye különböző szegleteiből gyűjtötték össze bútorzatát, a Zsennyei Alkotóház híre vetekedett az írók szigligeti házának vonzerejével.

Római katolikus templom - Böde - ZALA

Római katolikus templom

ZALA
8991
Böde
Telefon: 
06302714557
E-mail: 
bodetibi@freemail.hu

Geolocation is 46.837386, 16.735028

Adatok

Leírás

Böde 1407 óta szerepel az okiratokban, de a régészeti adatok bizonysága szerint már a XI. századtól létezett a település. Árpád-kori temploma a Bödébe vezető út mentén, Böde és Zalaszentmihályfa között, egy dombon emelkedik. Nem tudjuk, ki építtette, vagy ki volt a kegyura, annyi azonban bizonyos, hogy a román stílusú, Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt épület a XIII. század elején, 1220 körül épült (bár oklevél csak 1424-ben említi). A török időkben elpusztult, 1750 körül helyreállították, szentélyét is átépítették, megnagyobbították. A következő nagyobb renoválásra 1923-ban került sor. Az 1966-ban végzett műemléki kutatás alapján 1970-71-ben restaurálták, újra láthatóvá téve a középkori elemeket .
A templomhoz legendák is kapcsolódnak:
A kos- és a tehénfej - a néphit szerint - nem véletlenül került a templom tornyának ablakába. Az ország török megszállásának valamely esztendejében, amikor a török csapatok Bécs irányába vonultak, a romos templom tövében legeltette egy pásztor a nyáját. A katonáktól félve elbújt az állatok közé, és megfogadta, ha ép bőrrel megússza a találkozást, akkor helyreállítja a templomot. A juhnyáj és a pásztor emlékét őrzi a kosfej.
Egy másik, hasonló monda is él a nép körében, miszerint még előbb, a tartárjárás idején, egy henteslegény rejtőzött el a dombok között az ellenséges katonák elől, s később, hálája jeléül építtette a templomot. A kos- és a tehénfej foglalkozásának jelképei.

Római katolikus templom
Római katolikus templom
A templom hátsó fala
Kőfaragással díszített kapu
Bejárat
Keleti toronyfal
Diadalív középkori felirattal

Evangélikus templom - Keszthely - ZALA

Evangélikus templom

ZALA
8360
Keszthely
Deák F. u. 18.

Adatok

Leírás

A felújított evangélikus templom az 1920-as években épült. Az épület és a mellette lévő parókia, Szeghalmy Bálint tervei alapján, külseje német stílusjegyeket visel. A templom első oltárképét Hencz Lajos festőművész készítette.

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom - Keszthely - ZALA

Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom

ZALA
8360
Keszthely
Fő tér 5.

Adatok

Leírás

A gótikus templom Keszthely legrégebbi épülete, 1390 körül készülhetett el. 1974-ben fedezték fel a szentély falfestményeit, amelyek a mai Magyarország legnagyobb felületű gótikus freskói. Építtetőjét, az 1397-ben kivégzett Lackfi István nádort itt temették el. A nádor erősen lekopott vörös márvány sírköve ma a szentély falában látható. A szentélyben és a diadalíven helyezték el a Festetics család síremlékeit. 1878-ban neogót stílusú tornyot emeltek a templom bejárata elé, és ebbe helyezték át a nyugati oromfal eredeti, XIV. századi rózsaablakát. A templomot Szűzanya, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel.

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Pannon Egyetem Georgikon Kar "A"épület - Keszthely - ZALA

Pannon Egyetem Georgikon Kar "A"épület

ZALA
8360
Keszthely
Deák Ferenc utca 16.
Telefon: 
+36 30 960-7460
E-mail: 
lg@georgikon.hu

Adatok

Leírás

Európa első agrár-felsőoktatási intézménye, az 1797-ben alapított Georgikon mutatkozik be az érdeklődők számára. A programon részt vevők a Karon működő értékteremtő közösségeket ismerhetik meg, emellett bejárhatják a Keszthely belvárosában található épületegyüttest is.

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Református templom - Keszthely - ZALA

Református templom

ZALA
8360
Keszthely
Hanczók u.20.

Adatok

Leírás

Szeghalmy Bálint tervei alapján épült az 1930-as években. A népi, kalotaszegi stílusjegyekkel és székely kopjafa mintázatos fafaragásaival díszített templom stílusa az erdélyi építészetet idézi. Az épített örökségek közt kiemelt helytörténeti értékként is számon tartott templom építésének 75. évfordulója alkalmából megújult.

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Szendrey Júlia Emlékszoba - Keszthely - ZALA

Szendrey Júlia Emlékszoba

ZALA
8360
Keszthely
Szendrey major
Telefon: 
+36 30 960-7460
E-mail: 
lg@georgikon.hu

Geolocation is 46.7481, 17.227333

Adatok

Leírás

A világirodalom talán legszebb szerelmes verseit ihlető „feleségek felesége”, Petőfi szerelmének szülőhelyén 2009-ben kialakított, a Georgikon Kar kezelésében lévő emlékszoba várja látogatóit. A vezetés során az „özvegyi fátlyat” idő előtt eldobó, tragikus sorsú asszony életéről, családjáról kapnak információt, továbbá megismerhetik a Festeticsek korábbi majorjának történetét, jelenét is.

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Szent Miklós kápolna - Keszthely - ZALA

Szent Miklós kápolna

ZALA
8360
Keszthely
Szt. Miklós-temető

Adatok

Leírás

A temetőkápolna, barokk előzmények után, eklektikus-neoromán stílusban épült, 1909-ben, bár ismerjük 1775-ös átépítési tervét is. Itt található Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás (üres) szarkofágja. Vaszary Kolos hercegprímás 1832-ben Keszthelyen született. A város premontrei gimnáziumában tanult, mielőtt belépett volna a bencés rendbe. Végakarata szerint szülővárosában temették el, Lékai László prímás érsek azonban áttelepítette földi maradványait Esztergomba, a bazilika kriptájába. Emlékét a temetőkápolna egy festett üvegablaka is őrzi.

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Zsinagóga - Keszthely - ZALA

Zsinagóga

ZALA
8360
Keszthely
Kossuth L.u. 20.

Adatok

Leírás

A Pethő- vagy Goldmark-ház udvarának végében áll a belső felújításra váró zsinagóga. A Pethő sarki zsidóház helyén épült 1780. körül, Hofstadter Kristóf terve alapján a zsinagóga, amit 1852-ben átalakítottak, majd 1894-ben eklektikus homlokzattal bővítettek.

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Öveges József Emlékház - Páka - ZALA

Öveges József Emlékház

ZALA
8956
Páka
Kossuth u. 43.
Telefon: 
92/378-014
E-mail: 
pakakonyvtar@gmail.com

Adatok

Leírás

Öveges József fizikus, piarista tanár Pákán született 1895. november 10-én. 1932-ben épült lakóházát Páka Község Önkormányzata felújíttatta, és múzeumként üzemelteti. A ház 2011 februárjától vált látogathatóvá a nagyközönség számára, ahol a bútoraival berendezett szoba, valamint az Öveges életút legfontosabb állomásait, használati és kísérleti tárgyait bemutató kiállítóterem látható, illetve néhány kísérleti eszközt is kipróbálhatnak az ide látogatók.

Öveges József Emlékház
Kiállítás az Öveges házban - részlet
Öveges József portré
Kossuth-díj 1948

Római katolikus templom - Páka - ZALA

Római katolikus templom

ZALA
8956
Páka
Kossuth u. 45.
Telefon: 
92/778-515
E-mail: 
pakakonyvtar@gmail.com

Adatok

Leírás

Páka első ismert okleveles említése 1121-ből származik, ebben többek közt említik templomát is, mely Szent István törvényére épült. A XIV. században kőtemplom épült a helyére, mely a törökdúlás idején nagyrészt elpusztult. 1722-ben a megmaradt középkori falakra építették az új templomot.1744-ben a torony, 1766-ban pedig új szentély és a sekrestye épült hozzá. A templom belseje barokk stílusú, a főoltár freskóját 1733-ban Johann Ignac Cimbal festette. A templom berendezése a 18. századból származik. Főoltárát a kegyúr és a hívek közösen állíttatták az új szentély elkészülte után.

Urunk színeváltozása - hajó mennyezete 1. kép
Csodálatos halfogás- hajó mennyezete 2. kép
Páka Római Katolikus Templom kortörténete

Zichy-Meskó kastély - Nikitsch - AUSZTRIA

Zichy-Meskó kastély

AUSZTRIA
0
Nikitsch
Füles
Figyelem!: 

Csak a vasárnap reggeli sopronkövesdi KÖN biciklitúrán résztvevők számára lesz látogatható!!!

Adatok

Leírás

A ma Burgenlandhoz tartozó Füles (Nikitsch) kastélya az útikalauzokban általában Zichy-Meskó kastély néven szerepel, az épületnek azonban az évszázadok folyamán számos tulajdonosa volt. Az írásos források szerint története az 1300-as évekig nyúlik vissza. A 17. században a régi kastély helyére a Réchey család újat építtetett, majd ezt a 18. század elején átépítették. Az épület környéke is megszépült, amikor az egykori gyümölcsös helyére halastavat és angolparkot létesítettek.
A kastélypark - és a tulajdonosok ott tartózkodása esetén az épület - csak a vasárnap reggeli sopronkövesdi KÖN biciklitúrán résztvevők számára lesz látogatható!!!

Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Háza - Búcs-Felvidék-Szlovákia - SZLOVÁKIA

Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Háza

SZLOVÁKIA
0
Búcs-Felvidék-Szlovákia
Fő út 5.
Telefon: 
00421 905 847 530,00421 35 77 76 413
E-mail: 
szobikerekeseszter@gmail.com

Adatok

Leírás

A Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Háza Búcson, a Mátyusföld déli részén, a Révkomárom-Komárno és a Párkány-Stúrovo fúőútvonaltól északra, a Dunától 4 km-re található. A tájunkra jellemző gangos parasztház kis kerttel és udvarral 1920-ban épült. A portán még átépítésre várnak a gazdasági épületek: a ló-, a tehénistálló és a pelyvás. A látogatóknak ezeket is bemutatnánk. Ez a hosszanti 3-as elosztású ház kiérdemli a Tájunk Háza – Házunk Tája elnevezést.
A felújítás után, 2010 májusától ebben a házban helyeztük el a népviseletes babák gyűjteményét, a jellegzetes népviseletes 7 tagú babacsaládokat. Jelenleg 60 település viselete látható Csallóköztől Bodrogszerdahelyig, Pozsonytól Kassáig. Külön érdeme a gyűjteménynek, hogy a viseleteket 60 településről azok az asszonyok varrták, akik még ezeket hordták és időnként még napjainkban is felöltik. A ruhadarabok megnevezését – hagyományőrzőn - a legutolsó tipikus szóhasználattal tüntettük fel. A ház és a gyűjtemény gondozói a Kultúráért és Turizmusért Társulás önkéntesei.

Bejárat a múzeumba
Kiállítás
Információs térkép
Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Oldalak