Helyszínek

A szűrési feltételeknek az alábbi találatok felelnek meg:

Magyar Néprajzi Gyűjtemény - Tab - SOMOGY

Magyar Néprajzi Gyűjtemény

SOMOGY
8660
Tab
Petőfi köz 1.
Telefon: 
+36-84+525+212 ; +36-84-320-630
E-mail: 
info@tabikonyvtar.hu

Adatok

Leírás

A gyűjteménynek helyet adó épület a múlt század elején Pollák Albert zsidó származású bőrnagykereskedő-cipész tulajdonában volt. A tabi Magyar Néprajzi Gyűjtemény kiállítási anyagát az a Csepinszky Mária adományozta a városnak, akinek oroszlánrésze volt az Europa Nostra - díjas szennai falumúzeum létrehozásában is. Erdély több néprajzi tájegységének textíliái, használati tárgyai kerültek bemutatásra az emeleti kiállító teremben: például a korondi fazekasság számos remeke, melynek jelentős részét Máthé Kati István fazekas családja ajándékozta a tabi gyűjteménynek. A földszinten kapott helyet a somogyi gyűjtemény, amely különösen gazdag textíliákban, a mindennapi élet és a földművelés, állattartás eszközeiben, szerszámaiban. A parasztszoba belsőt a helyi és környékbeli lakosok felajánlásával sikerült létrehozni, amely azóta is folyamatosan bővül. Czinke Imre, Tabon élt fafaragó népművész munkáit is megcsodálhatjuk itt. A mesterséget nem tanulta, csupán saját örömére kezdte a fát megmunkálni, a természet alkotta szépséget valamilyen dísztárgyban továbbéltetni. Csipkésre faragott dobozok, szarukürtök, pásztorbotok és gyönyörű dísztárgyak kerültek ki keze alól, melyekért 1981-ben népi iparművész díjat kapott. Az önkormányzati fenntartású gyűjteményt ma a városi könyvtár gondozza, nagy hangsúlyt fektetve arra is, hogy bemutatásra kerüljenek Tab város és közvetlen környezetének régészeti, történeti és néprajzi értékei.

Előtérben Czinke Imre munkái
Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Nagy Ferenc Galéria - Tab - SOMOGY

Nagy Ferenc Galéria

SOMOGY
8660
Tab
Kossuth Lajos utca 93.
Telefon: 
+36 (84) 320-416 ; +36 (84) 525-213
E-mail: 
info@tabikonyvtar.hu

Adatok

Leírás

Nagy Ferenc műveiből még életében, 1983-ban nyílt állandó kiállítás Tabon, majd 1999-től - a hagyatéki anyaggal gazdagodva -, kibővített és felújított épületben várja látogatóit a Nagy Ferenc Galéria. A művész 1920-ban született, katonaideje alatt kezdett fafaragással foglalkozni. 1954-től nyugdíjazásáig a Népművészek Szövetségének alkotóközösségéhez tartozott. Autodidakta művészként, szülőföldje és lakóhelye, Somogy hagyományaiból indult - munkássága a fafaragás szinte minden műfaját felöleli -, hogy azután erős szobrászi érzékét kamatoztatva eljusson a népművészet és a szobrászat találkozásáig, a nagy léptékű domborművekig és figurális alkotásokig. Az 1998-ban bekövetkezett halála után egy évvel, 1999-ben a város a hagyatéki anyaggal gazdagítva nyitotta meg újra a földszinti termekkel kibővített és felújított Nagy Ferenc Galériát.

A Nagy Ferenc Galéria épülete Tabon
Nagy Ferenc munkáiból
Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Utolsó Vacsora római katolikus plébánia - Tab - SOMOGY

Utolsó Vacsora római katolikus plébánia

SOMOGY
8660
Tab
Petőfi Sándor u. 9/A.
Telefon: 
+36 (84) 321 808
E-mail: 
tab.plebania@gmail.com

Adatok

Leírás

Tab első temploma a középkorban épült. A település a török megszállás alatt elnéptelenedett. Ekkor indulhatott romlásnak a hajdani templom is. Az újratelepítés 1712-ben kezdődik. 1756-ban, valószínűleg a régebbi templom anyagainak felhasználásával, nekifogtak a mai templom építésének, amely 1762-ben készült el teljesen. A szentélyt, az oratóriumokat és a sekrestyét a híres osztrák festő id. Dorfmeister István festette ki, akinek munkáját 1797-ben bekövetkezett halála után valamelyik tanítványa folytathatta. 1926-ban két manuálos orgonát kapott a templom, amelyet a budapesti Rieger-gyár készített. 1933-ban Szlezák László aranykoszorús mester öntötte az új harangokat, amelyeket: Jézus Szíve, Magyarok Nagyasszonya és Szent József tiszteletére szenteltek. A tabi születésű Erényi Alajos órásmester által készített Szent Korona másolata, méret-, forma- és színhű alkotás, amelyet féldrágakövekkel és zománcképekkel díszített. 2000 óta tekinthető meg a templomban.

Utolsó Vacsora plébániatemplom szentély
Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
EGYÉB ÉVFORDULÓ

Szász Endre "Kastélymúzeum" - Várda - SOMOGY

Szász Endre "Kastélymúzeum"

SOMOGY
7442
Várda
Fő utca 97.
Telefon: 
+36 30 9596979
E-mail: 
szaszendre.info@gmail.com

Adatok

Leírás

Szász Endre születésének 90. évfordulóján "Ezer Arcú Műemlék" címmel ingyenes kiállítás tekinthető meg. A helyi védettségű Somssich- Matolay család tulajdonában lévő kúria épületet a rendszerváltás után Szász Endre hozta rendbe. A helyreállítás majd egy évtizedes folyamatos munkálatok eredménye volt. A bemutatás során fotókkal illusztráljuk az épület régi állapotából újjászülető ház történetét, a felújítás folyamatát. A több, mint 500 M2 alapterületű kiállító téren kívül a 6 hektáros park is örömöt nyújt látogatóinknak. E két napon hozzánk látogatók számára meglepetés játékkal tesszük még emlékezetesebbé az itt töltött időt.
Belépődíjas kiállításaink is megtekinthetők az időszakban: A különleges tárgyakat bemutató antik műtárgygyűjtemény és Szász Endre világa címmel az életmű teljes keresztmetszetét bemutató kiállítás, valamint az Oldtimer gyűjtemény. A helyszínen megtekinthető kiállításokkal kapcsolatban a következő honlapon tudnak tájékozódni: http://szaszendre.com

Szász Endre "Katélymúzeum" madártávlatból
Szász Endre "Kastélymúzeum" déli homlokzat
Szász Endre "Kastélymúzeum" délkeleti oldal
Szász Endre "Kastélymúzeum" nyugati oldal
Szász Endre "Kastélymúzeum" "Aratás" nőalak a parkban
Szász Endre "Kastélymúzeum" park szivárvánnyal
Szász Endre "Kastélymúzeum" hívogató sétány
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
EGYÉB ÉVFORDULÓ

Zichy Mihály Emlékmúzeum - Zala - SOMOGY

Zichy Mihály Emlékmúzeum

SOMOGY
8660
Zala
Zichy Mihály utca 20.
Telefon: 
+36 (84) 320 607

Adatok

Leírás

A Tab melletti egy utcás Somogy megyei falu közepében, Zalán található a Zichy Mihály Emlékmúzeum. Ebben a XIX. századi nemesi kúriában született az egyik legnagyobb magyar rajzművész. Orosz cárok udvari festőjeként biztosította önmaga és népes családja jólétét. Ezerszámra rajzolta a cári udvar ünnepélyes jeleneteit, a cár vadászatait. E munkája mellett elmélyülten foglalkozott a magyar irodalmi művek illusztrálásával. Madách „Az ember tragédiája" című művéhez és Arany János balladáihoz készült rajzai közismertek. Kevéssé ismertek a nagy olajfestmények. Azok sorából emelkedik ki a leghíresebb is, „A Démon fegyverei" című, amely 1879-ben Párizsban, a világkiállításon óriási botrányt okozott. A múzeum szobáiban a szép festmények mellett régi műkincsek vannak. Találunk egy egzotikus hangulatú grúz szobát a Kaukázus népeinek gyöngyház- és réz intarziás bútoraival, ötvösmunkákkal berendezve. Nagy ritkaság a Zichy-gyűjtemény sámán ruhája. A fegyvergyűjteményben albán, kaukázusi, török, arab, egyiptomi, beduin és cserkesz puskák találhatók. (http://www.smmi.hu)

Az emlékmúzeum épülete
A grúz szoba részlete
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Rétközi Múzeum - Kisvárda - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Rétközi Múzeum

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4600
Kisvárda
Csillag u. 5.
Telefon: 
+36 45 405-154
E-mail: 
retkozi@kisvarda.hu

Adatok

Leírás

Kisvárda egyik legfigyelemreméltóbb épületében, a volt zsinagógában – melynek tervét a Szabolcs megyei születésű Grósz Ferenc műépítész készítette el – található a Rétközi Múzeum. Az intézmény az egykori Vármúzeum jogutódjaként, 1983 óta működik itt.
Az épület impozáns méreteivel a zsidóság lélekszámát, tekintélyének súlyát fejezte ki. Érezhető rajta a szomszédos városok zsinagógáinak hatása. Az ívsoros elemmel hangsúlyozott, romantizáló főpárkány felett íves tető fedi az épületet. Alaprajzában a hagyományos (ortodox) zsinagógák elrendezését követi. A női karzatra az oldalhomlokzat felőli lépcsőházon keresztül lehetett feljutni. Az öntöttvas oszlopokkal alátámasztott karzat a belső teret három oldalról vette körül.
Az épület átalakításakor homlokzatait eredeti formáinak megőrzésével állították helyre, a vallási szimbólumok azonban már nem láthatók. A frigyszekrényt lebontották, a fülkét befalazták. Belső terét kiállítási és kulturális célokra tették alkalmassá.
A bejárati előcsarnokban a Holokauszt kisvárdai áldozatainak emléktáblái láthatók. A földszinten kizárólag néprajzi anyag található, amelynek gyűjtési helye a Rétköz, és amely jelenlegi elrendezésében ezt a – Múzeumnak is nevet adó – tájegységet szeretné reprezentálni.

Rétközi Múzeum
Rétközi Múzeum
Rétközi Múzeum
Rétközi Múzeum
Rétközi Múzeum

Nagyecsedi szivattyútelep - Nagyecsed - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Nagyecsedi szivattyútelep

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4355
Nagyecsed
Sárvár u. - villanytelep
Telefon: 
+36 70 528 9473
E-mail: 
vass.viktoria@fetivizig.hu

Adatok

Leírás

Az 1915-17. között épült gőzüzemű szivattyútelep az Ecsedi-láp lecsapolásának egyik legfontosabb műtárgya. A hozzá vezető Láp-csatorna vízét emeli át a Krasznába. Gépészei berendezését az Első Hazai Gépgyár Rt., valamint a Ganz és Társa Danubius cégek szállították. A belvíz mentesítési szivattyúzások mellett Mátészalkát és még 14 környező községet látott el villamos energiával.
A szivattyútelepet 1987-ben műemlékké nyilvánították, 1994-ben pedig a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Péchy Lászlóról nevezte el, egyidejűleg az épület falára domborművet helyeztek.
A Nagyecsedi szivattyútelep udvarán az 1917-ben épült kőlábazatú fa szerkezetű széntároló épületében a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1998-ban Technikatörténeti Kiállítóhelyet hozott létre, mely még ez évben működési engedélyt kapott. A 43 db tárgy között láthatunk állványos fúró és esztergagépet, mely a bécsi Schuchardt és Schütte cég gyártmánya és a szivattyútelepek karbantartási feladatait szolgálta. A szivattyúk átemelő szivattyúként funkcionáltak.
Az istrángos cölöpverő a töltésszakadások elzárásának legfontosabb eszköze volt. Láthatóak továbbá az árvízvédekezések idején használt bontó és fúrókalapácsok, a PZ-típusú szádlemez húzógép. Találkozhatunk a földmérés eszközeivel, teodolittal, mérőléccel.

Izraelita temető - Nyírbéltek - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Izraelita temető

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4372
Nyírbéltek
Kossuth utca vége
Telefon: 
+36 42 389-196

Adatok

Leírás

1945 előtt tíznél is több zsidó család élt Nyírbélteken. Meghatározó szerepük volt a község arculatának kialakításában. Az első temetkezésekről az 1896-os évektől van feljegyzés a község irattárában. A körülkerített, gondozott temetőben 3 család jól látható sírköve őrzi emléküket. A temető eredeti formájában látható, néhány síremlék felújított.

Nyírbélteki Istenszülő görög katolikus templom - Nyírbéltek - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Nyírbélteki Istenszülő görög katolikus templom

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4372
Nyírbéltek
Széchenyi I. u. 37.
Telefon: 
+36 30 743-8911
E-mail: 
polgarmester@nyirbeltek.hu

Adatok

Leírás

A késő barokk görög katolikus templom 1800 körül épült.
E helyütt az első görög katolikus templom az 1700-as években épülhetett fából. Helyére az 1800-as évek körül – a jelenleginél kisebb méretű – kőtemplomot építettek. Ezt az épületet bővítették ki 1875-76-ban, amely ma is őrzi az akkoriban kialakított formáját. Nevezetessége az ikonosztáza. Ma a település központjában, utcák körülvette kis kiemelkedésben áll.
Egyhajós, hosszházas, egyenes záródású szentéllyel, egy homlokzati toronnyal épült nyeregtetős épület, kelet felé néző szentéllyel. Bejárata a hosszház nyugati oldala elé épített torony alatt nyílik. Félköríves, szalagkeretes bejárata fölött kereszt, fölötte egyenes záródású szalagkeretes ablak, melyeket két pilaszter fog közre. Osztópárkánya felett félköríves szalagkeretes zsalus ablak, melyet szintén két pilaszter fog közre. Fölötte félórapárkány fut körbe.
A tornyot tört, párnázott bádogsisak fedi.
A hosszház déli oldalát négy félköríves szalagkeretes ablak tagolja, sekrestye csatlakozik hozzá, szegmensíves szalagkeretes bejárattal nyílik.
A szentély egyenes záródású, egy félköríves ablakkal, a sekrestyék kelet felé eső részét egy-egy félköríves, szalagkeretes ablak tagolja.
A hosszház északi oldalát három szalagkeretes, félköríves ablak tagolja, ezen oldalához is sekrestye csatlakozik.
Nyeregtetős, hódfarkú cseréppel fedett épület.

Nyírbélteki Istenszülő Görög Katolikus templom

Római katolikus templom - Nyírbéltek - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Római katolikus templom

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4372
Nyírbéltek
Széchenyi I. u. 33.
Telefon: 
+36 20 420-0816
E-mail: 
polgarmester@nyirbeltek.hu

Adatok

Leírás

A szabadon álló, keletelt templom 1222-ben épült, a nyugati homlokzatán álló kis tornyot 1925-ben emelték. Szentélye egyhajós, egyenes záródású, keleti falán és a hajó sarkain támpillérekkel. Említést érdemelnek a templombelső feltárt freskói. A templomhajó keleti falszakaszain ornamentális töredékek, déli falán többalakos kompozíció töredékei láthatók. A köpönyeges Mária-ábrázolás legkorábban a XV. század második felében készülhetett.

Római katolikus templom

Felső-Tisza-vidéki Történeti Gyűjtemény - Nyíregyháza - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Felső-Tisza-vidéki Történeti Gyűjtemény

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4400
Nyíregyháza
Móricz Zs. u. 48.
Telefon: 
+36 42 502 200
E-mail: 
vass.viktoria@fetivizig.hu

Adatok

Leírás

A Gyűjtemény a Felső-Tisza-vidékének vízügyi tárgyi, és írott emlékeit őrzi.
A Gyűjteményt 1962-ben alapította a Nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság - ma Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.
Működési engedélyt 1989-ben nyert.
Gyűjteményünkben láthatók eredeti mérnöki oklevelek, a kitűzés és a földmérés eszközei, 1900-as évekből származó műszerek, makettek, kubikos talicska, kordély, a Rápolti hajómalom makettja, amelyet Hauer Ferenc hajóács készített. Szép számmal láthatók a vitrinekben régi irodai eszközök, a hírközlés eszközei (6 és 8 vonalas árvízvédelmi telefonközpont), térképek rajzolásához használt eszközök.
A tervtárban találhatók a Tisza, a Szamos, a Túr és a Kraszna folyók, belvízlevezető csatornák, műtárgyak, szivattyútelepek kiviteli tervdokumentációi. Megtekinthető az Ecsedi lápról Mezeő Cirill által készített térkép is 1782-ből.
A fotótárban korabeli fotókon követhetjük nyomon többek között a szivattyútelepek, zsilipek építési munkálatait, a nagy árvizek okozta pusztításokat és az újjáépítést.
A közel 2000 kötetes múzeumi műszaki könyvtár értékes darabjai a Vízügyi Közlemények c. kiadvány, az 1880-as évek végétől-napjainkig.
Rézveretes album tartalmazza a vízügyi hivatalok felsorolását valamint vezetőinek arcképét. A Gyűjteményünkben számos portré található a társulatok elnökeiről és miniszteri biztosairól. Neves vízügyi szakemberek életrajzi anyagai, térképek állnak a kutatók rendelkezésére

Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Tiszaberceli szivattyútelep - Tiszabercel - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Tiszaberceli szivattyútelep

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4474
Tiszabercel
Tisza u. - Tisza part
Telefon: 
+36 30 6277 099
E-mail: 
vass.viktoria@fetivizig.hu

Adatok

Leírás

Az épület 11,2 m széles, 29,9 m hosszú, hosszanti nyeregtetővel fedett, oromfalas, eredetileg nyerstégla homlokzatú, a kazánházat és a géptermet foglalja magában. A szivattyútelep működéséhez szükséges gőzt két, a Nicholson gyár által 1896-ban készített kazán biztosította. A kazánokhoz rókatorokkal kapcsolódik a 42 m magas falazott téglakémény, amely alsó részén négy-, a felsőn pedig nyolcszögletű. A meghajtó erőgép két, egyenként 350 lóerő teljesítményű gőzgép, amelyeket a Láng Gépgyár gyártott 1895-ben. A gőzgépek két centrifugálszivattyút hajtanak meg, amelyeket a Schlick Vasöntőde és Gépgyár gyártott. A szivattyúk üzemi fordulatszáma percenként 96, vízszállító képessége egységenként 3 m3/s, 4,5 méteres emelőmagasság mellett. A szívó- és nyomócsonkok belső átmérője 1200 mm. A telep 603 km2-es területről összegyűjtött vizet emelt a Tiszába.
A gőzüzemű telep 71 éven át működött; mellé 1967-ben egy új, 7,2 m3/s teljesítőképességű, elektromos meghajtású telep épült.
A Felső-Tisza vidékének legrégebbi gőzüzemű szivattyútelep a tiszaberceli, 1983-ban műemléki védettséget nyert.

Andrássy-kastély - Tiszadob - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Andrássy-kastély

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
4456
Tiszadob
Bocskai utca 59.
Telefon: 
+36 70 1979 905
E-mail: 
tiszadob@forsterkozpont.hu

Adatok

Leírás

A romantikus stílusú kastély Meinig Arthur építész tervei alapján 1880-1885 között épült, Magyarország miniszterelnöke és az Osztrák-Magyar Monarchia első külügyminisztere, gróf Andrássy Gyula megbízásából. A terveket határozottan felügyelő grófot a Loire-menti kastélyok ihlették, amelyeket az 1848-as forradalom és szabadságharc utáni száműzetése során látogatott meg. A gróf 1890-ben bekövetkezett halálakor a kastély már készen állt, csak a belső berendezés és a park kialakítása maradt fiára, a kastély örökösére: ifjabb Andrássy Gyula grófra.

Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM

Bátai Tájház - Báta - TOLNA

Bátai Tájház

TOLNA
7149
Báta
Fő utca 86.
Telefon: 
+36 20 576-4130
E-mail: 
janosi@tajhaz-bata.hu

Adatok

Leírás

A Bátai Tájház épülete a településre jellemző építészeti értékeket őriz. Fésűs beépítésű, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős épület, ún. "hosszú ház", melynek portáján a paraszti gazdálkodáshoz szükséges minden gazdasági épület megtalálható. P. Sümegi Mihály földműves építtette, a leszármazói birtokolták 2001-ig. Az 53/2011.(VIII.25.) NEFMI rendelet műemlékké nyilvánította. A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben épült népi lakóépület és melléképületei (magtár, pajta, istálló, présház, kocsiszín és góré) építészeti értékeinek, valamint a bennük őrzött eredeti berendezések megőrzése.

Bátai Tájház
Bátai Tájház, tornác
Szabad kéményes konyha
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
I. VILÁGHÁBORÚ ÉVFORDULÓJA

Völgységi Múzeum - Bonyhád - TOLNA

Völgységi Múzeum

TOLNA
7150
Bonyhád
Szabadság tér 2.
Telefon: 
+36 74 451 342
E-mail: 
vmbony@tolna.net

Adatok

Leírás

Bonyhád mezőváros a XVIII. - XIX. század fordulóján, az újratelepítést követően a gyorsan fejlődő Völgység központja, ahol a vidék tehetősebb nemesei lakóházakat és kúriákat emeltek.
A Perczelek börzsönyi birtokostársának, a Nunkovits családnak is volt ingatlana a Piac téren. A család tagjai a XVIII. század végén birtokosok illetve megyei tisztségviselők Tolna és Baranya vármegyében. Klasszicizáló, késő barokk stílusú, emeletes lakóházuk a XVIII. század végén épült. Homlokzatán ma is látható egy ovális medailonban a Nunkovitsok címere. 1904-ben Hónig Albert budapesti vállalkozó vette meg a birtokot és az épületet. 1945-ben a Telepítési Hivatal, majd a Völgységi Telepesek Központi Szövetkezete székháza lett. Az 1952. évi államosítás után lakóházként hasznosították az épületet, egészen a Völgységi Múzeum kialakításáig. 1987 óta a szekszárdi Béri Balog Adám Múzeum kiállítóhelye, ma Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásában működő tájmúzeum. Az 1950-es évek konyhájának és az 1960-as évek szobájának berendezése bizonyítja, hogy 1949-1960 között a szoba-konyha a lakásínség jellemző lakóegységévé vált Bonyhádon és körzetében. Az 1956-os forradalom bonyhádi eseményeit az időrendi tabló és egy vitrinben jellemző tárgyak és egykorú fegyverek teszik hitelessé.

Völgységi Múzeum udvari homlokzata
7,62 mm-es puska
Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
1956-OS FORRADALOM ÉVFORDULÓJA

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény - Dombóvár - TOLNA

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

TOLNA
7200
Dombóvár
Szabadság u. 16.
Telefon: 
06 74 465-715
E-mail: 
muzeum.dombovar@gmail.com

Adatok

Leírás

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény a Dombóvár és térsége kultúrfejlődésére vonatkozó tárgyi és egyéb emlékeket gyűjtő, feldolgozó, rendszerező és másoknak bemutató kulturális intézmény. A helytörténeti gyűjtemény állandó és időszakos kiállításai mellett kiállítótereiben, gondozott udvarán számos kulturális rendezvénynek is otthont ad. A helyileg védett épület méltó helyet biztosít a szellemi és tárgyi kulturális értékeknek, amely a lakosság adományaival állandóan gyarapszik. 2001 óta közérdekű muzeális intézmény.

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

Bohnert család gyűjteménye - Hőgyész - TOLNA

Bohnert család gyűjteménye

TOLNA
7191
Hőgyész
Széchenyi István utca 60.
Telefon: 
06205725215
E-mail: 
hoertegy10@freemail.hu

Adatok

Leírás

Bohnert család gyűjteménye
Az 1937-ben épült vályogházat a tulajdonosok eredeti állapotában meghagyva újították fel.
Az egykori istálló adott helyet a több évtized alatt összegyűjtött tárgyaknak. A gyűjteményt a német nemzetiségű család hagyatéka alapozta meg. A későbbiek során kiegészült a környékbeli magyarok, felvidékiek és székelyek tárgyi emlékeivel. Látható itt bútor, lakásfelszerelési- és dísztárgy, ruházat, háztartási textília, számos mezőgazdasági eszköz, különböző szakmák szerszáma, sok-sok fotó, dokumentum, könyv, újság, stb.
A fiatalabb korosztályt egy retro sarok is várja.

Bohnert család

Csicsó Kegytemplom - Hőgyész - TOLNA

Csicsó Kegytemplom

TOLNA
7191
Hőgyész
Külterület
Telefon: 
06205725215
E-mail: 
hoertegy10@freemail.hu

Adatok

Leírás

Búcsújáró kegyhely, mely a török hódoltság előtt is a búcsúsok kedvelt helye volt. Csodatevő forrását, melyet remeték őrizték sokan felkeresték. 1745-ben Anton Mercy d’ Agentean földbirtokos építtette a Szentháromság és a segítő Szűz Mária tiszteletére. Ebben helyezték el a Segítő Szűz Mária (Mariahilf) kegyképének másolatát, ami a környékbeli németek hagyománya szerint még óhazájukból hoztak magukkal. A templom műemlék.

Iskola múzeum, Hőgyész - Hőgyész - TOLNA

Iskola múzeum, Hőgyész

TOLNA
7191
Hőgyész
Fő utca 1 -3.
Telefon: 
06205725215
E-mail: 
hoertegy10@freemail.hu

Adatok

Leírás

Az egykori Hőgyészi Általános Iskola tárgyaiból állít emléket a múzeum. Az iskolában korábban Polgári iskola, Óvonő képző és Gimnázium is működött.

Általános Iskola Hőgyész

Német Nemzetiségi Tájház, Hőgyész - Hőgyész - TOLNA

Német Nemzetiségi Tájház, Hőgyész

TOLNA
7191
Hőgyész
Fő utca 1-3.
Telefon: 
06205725215
E-mail: 
hoertegy10@freemail.hu

Adatok

Leírás

A hőgyészi Német Nemzetiségi Gyűjtemény Tájháza, mely nem csak a hőgyészi , hanem a környékbeli német népviseleteket is bemutatja, az Általános Iskola udvarán lévő épületben kapott helyet. A helyiségek korhű bútorokkal berendezve idézik azt az időszakot, amikor 1722-ben német telepesek népesítették be a törökök által elpusztított községet. A gazdag hímzéssel díszített ingek, kötények, kötött tarka tutyik teszik egyedivé a hőgyészi sváb viseletet. A falakon régi fotók is megtekinthetők.

Székelysziget - Hőgyész - TOLNA

Székelysziget

TOLNA
7191
Hőgyész
Kossuth tér 13.
Telefon: 
06205725215
E-mail: 
hoertegy10@freemail.hu

Adatok

Leírás

A Hőgyészi Székelykör gyűjteménye. A Hőgyészen élő székelyek származási helyéről még fellelhető tárgyi eszközöket lehet megtekinteni. Az eredeti fénymásolt dokumentumokba, iratokba és a székelység történetéről, szokásairól szóló könyvekbe is be lehet tekinteni. Az apró szobában a bukovinai székelyek története eredeti fényképek és a kiállított tárgyak segítségével nyomon követhető napjainkig.

Pipo Várkastély - Ozora - TOLNA

Pipo Várkastély

TOLNA
7086
Ozora
Várhegy u. 1.
Telefon: 
06-74/498-652
E-mail: 
pipovar@gmail.com

Adatok

Leírás

A reneszánsz hangulatát idézi a Tolna megyei Ozora várkastélya, amelyet a firenzei kereskedőcsalád sarja, Filippo Scolari (1369–1426), ahogy Magyarországon nevezték: Ozorai Pipo építtetett.
Napjainkban a várkastély élményházként működik. Bebarangolható a belső udvar és az emeleti történeti termek, ahol Pipo hitvesének hálószobája, a díszes trónterem, a reneszánsz ebédlő és a vár felszentelt kápolnája látható.
Megtekinthető a fegyvergyűjtemény gótikus páncélzatú, életnagyságú lovaskatonával és a XVII. századi főúri konyha.
A földszinti helyiségekben különleges vártörténeti kiállítás várja a látogatókat filmvetítéssel és - többek között - az ásatások során előkerült eredeti régészeti leletek bemutatásával.
Milyen ember lehetett Ozorai Pipo? Hogy teltek a várban a mindennapok? Milyen volt az itt élő török várkatonaság élete? Hogyan lett a várból barokk kastély, majd uradalmi magtár és börtön?
Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a várkastély öt évszázados történetét bemutató vártöténeti kiállítás a régészeti feltárások és műemléki kutatások során előkerült gazdag leletanyag segítségével.

Csehfalvy kúria - Pincehely - TOLNA

Csehfalvy kúria

TOLNA
7084
Pincehely
Vörösmarty utca 13
Telefon: 
+36 30 595-5391
E-mail: 
konyvtarpincehely@gmail.com

Adatok

Leírás

A kúria 1810-ben épült, építtetője Csehfalvy Ferenc. Az épületben nemes emberek, alispánok laktak. Egy ideig Vörösmarty Mihály is lakott benne, itt írta a Zalán futása című eposz (1800) egy részét. A kúriában a Vörösmarty emlékház állandó kiállítása mutatja be az itt joggyakornokoskodó Vörösmarty akkori életvitelét. A falu népviselete, a berendezett tiszta szoba, a használati tárgyak az akkori vidéki életet mutatják be. A kúriát 1990-ben újították fel.

Nepomuki Szent János kápolna - Pincehely - TOLNA

Nepomuki Szent János kápolna

TOLNA
7084
Pincehely
Szentkúti -dülő
Telefon: 
+36 30 595-5391
E-mail: 
konyvtarpincehely@gmail.com

Adatok

Leírás

A kápolna község határában, a Gyönk felé vezető úton, szőlők, gyümölcsfák között, domboldalon áll. A XVIII. század közepén épült. A főhomlokzat oromzatos, északnyugati tájolású, a hajónál keskenyebb, félköríves szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a törtvonalú oromfal mögött kicsiny fa harangtoronnyal. A főhomlokzat középtengelyében kőkertes bejárat nyílik. A hajó csehsüveg boltozatú, a szentély félkupolával fedett. A szentély mellett talpazaton Nepomuki Szent János szobor és egy XVIII.századi kőkereszt csonka korpusszal található.

Középtengelici Csapó-kastély - Tengelic - TOLNA

Középtengelici Csapó-kastély

TOLNA
7054
Tengelic
Középtengelic
Telefon: 
+36 30 600-8912
E-mail: 
tengelickonyvtar@gmail.com

Adatok

Leírás

Az 1819-20-ban épült Csapó-kúriát a reformkori klasszicista építészet kiválósága, Pollack Mihály tervezte. 1895-ben Fellner Sándor tervei szerint némileg átalakították. Ma is sokat őriz eredeti formájából. A kastély értékes képtárának egy része a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban található. Parkja védett.

Tengelici Csapó kastély
Tengelici Csapó kastély

Középtengelici Szeplőtelen Fogantatás-Kápolna - Tengelic - TOLNA

Középtengelici Szeplőtelen Fogantatás-Kápolna

TOLNA
7054
Tengelic
Középtengelic
Telefon: 
+36 30 600-8912
E-mail: 
tengelickonyvtar@gmail.com

Adatok

Leírás

A barokk Szeplőtelen Fogantatás-Kápolna a XVIII. század második felében épült, csak tornya későbbi. A lepusztult épületet a terület új tulajdonosa eredeti értékeitől megfosztva újíttatta fel.

Középtengelici Szeplőtelen Fogantatás-Kápolna
Középtengelici Szeplőtelen Fogantatás-Kápolna

Szt. Jakab templom - Döröske - VAS

Szt. Jakab templom

VAS
9913
Döröske
Szentegyház-hegy, 1012 hrsz.
Telefon: 
70/536-1399
E-mail: 
polgarmester@doroske.hu

Adatok

Leírás

A Rába déli partján, a Szentgotthárdról Vasvárra vezető régi út mellett, az ártér fölé magasodó dombnyúlványon áll Döröske messze látszó, temetővel övezett temploma.
Árpád-kori templom, első írásos említése IV. Béla királyunk oklevelében található, ami 1244-ből való. A kisméretű egyhajós és félkörös szentélyével napkeletre néző román stílusú templomot téglából építették.
A templombelsőben található a Szent Jakab megdicsőülését ábrázoló oltárkép az 1700-as évekből, valamint egy Szent Mártont ábrázoló dombormű, amely idén 100 éves.

Szent Jakab templom

Gyógy- és fűszernövénykert - Kőszeg - VAS

Gyógy- és fűszernövénykert

VAS
9730
Kőszeg
Rajnis u. 9.
Telefon: 
+36 94 563 120
E-mail: 
ine@t-online.hu

Adatok

Leírás

A kertben hagyományos gyógy- és fűszernövények fogadják a látogatót. A Jurisics vár kistornyában található Natúrboltban ezek meg is vásárolhatók.

Gyógy- és fűszernövénykert
Natúrbolt

Házasságkötő terem - Kőszeg - VAS

Házasságkötő terem

VAS
9730
Kőszeg
Rajnis u. 1.
Telefon: 
06 94 562 526
E-mail: 
krizso.agi@koszeg.hu

Adatok

Leírás

A Fekete- vagy Dugonics-ház a 16-17. században lett emeletes, késő reneszánsz stílusban, majd a 18. században építtették mai formájára. Emeletén késő barokk falfestmények és stukkódíszítések láthatók. Az 1600-as években az evangélikusok iskolája működött benne, majd egy ideig a magyar gyülekezet használta. Fekete István szuperintendens, későbbi katolikus városbíró lakhelye. A 18. századtól a Dugonics, majd a Szelestey illetve Szluha családé. 1871-ben a Kőszegi Katolikus Plébániára hagyományozták. 1985-ben, műemléki felújítása után emeletén házasságkötő termet rendeztek be.

Házasságkötő terem

Kelcz-Adelffy Árvaház - Kőszeg - VAS

Kelcz-Adelffy Árvaház

VAS
9730
Kőszeg
Kelcz-Adelffy u. 3.
Telefon: 
+36 94 563 121
E-mail: 
ine@t-online.hu

Adatok

Leírás

Az épület helyén működő Kelcz-Adelffy Árvaház elődjét 1741-ben hozták létre. 1749-ben vették át a jezsuita szerzetesek, akik szinte fél Dunántúlról befogadni képes nagy intézetté fejlesztették. 1930-tól a Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézet internátusának adott otthont. 1958-tól állami iskola működött az épületben, mely 1989 óta üresen áll.

Kelcz-Adelffy Árvaház

Koronaőrző bunker - Kőszeg - VAS

Koronaőrző bunker

VAS
9730
Kőszeg
Kálvária utca
Telefon: 
+36 94 563 120
E-mail: 
ine@t-online.hu

Geolocation is 47.396514, 16.536512

Adatok

Leírás

A Kálvária-hegy lábánál, a Magyar Szent Korona őrzési helyén felújított kiállítóhely, mely a korona történetét mutatja be.

Koronaőrző bunker, Kőszeg

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal - Kőszeg - VAS

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

VAS
9730
Kőszeg
Jurisics tér 8.
Telefon: 
06 94 562 526
E-mail: 
krizso.agi@koszeg.hu

Adatok

Leírás

A Jurisics téren található Városháza Magyarország egyetlen és legrégebbi olyan épülete, amely a 14. századtól kezdve a mai napig folyamatosan városházaként működik.
A homlokzatán látható címerképek 1864-1896 között készültek. Az első címer Jurisics Miklós négyosztatú, bárói, egyesített címere, melyet 1553-ban, az ostrom után kapott I. Ferdinánd császártól, a város örökös zálogával együtt.
A jobb oldali címer az 1446-ban III. Frigyes német római császár által adományozott városcímer.
A középső címerkép Magyarország történeti kiscímere – ma hivatalos címere – a pajzs felett a Szent Koronával. A magyar címer freskója felett ma is jól olvasható a következő felirat:
„Béke virul a szőlőhegyen, kereszt csillog a vizekben szelíden."
A homlokzat alakos falképei már a 20. században készültek. Az egyiken a Patrona Hungariae, azaz Magyarország Nagyasszonya a gyermek Jézussal látható, a másikon I. Szent István képe teljes uralkodói díszében. Korábban az alakos festett kép helyén az osztrák címer állt, melyet a II. világháborúban lemeszeltek.
A homlokzaton a leghangsúlyosabb az ión oszlopokkal közrefogott kővázákkal díszített kosáríves kapu. A vasrácsos földszinti ablakok mögötti helyiség volt valamikor a tanácsterem, valamint a 17. században itt mérték ki a város borait.
A Városháza épületén a gótikától a klasszicizmusig minden stílus hagyott nyomot: gótikus résablak, reneszánsz oromfal, barokk címerképek, klasszicista kapu egyaránt fellelhető rajta.

Kőszegi Városháza

Sgraffitós-ház - Kőszeg - VAS

Sgraffitós-ház

VAS
9730
Kőszeg
Jurisics tér 7.
Telefon: 
+ 36 94 200 535
E-mail: 
info@iask.hu

Adatok

Leírás

A reneszánsz eredetű ház nevét a homlokzaton látható díszítésről kapta. Az eljárás Itáliából származik. 1560 körül építették emeletessé, ekkor kaparták ki jellegzetes díszítéseit. Emeleti helyiségének mennyezeti freskóján Szegény Lázár és a gazdag ember lakomája bibliai történet látható. Tulajdonosai között szerepeltek a malommal is bíró Salamonok és két sebész család, a Haász és a Baumann.

Sgraffitós-ház
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM

Vukán György egykori lakóhelye - volt kőszegi kórház - Kőszeg - VAS

Vukán György egykori lakóhelye - volt kőszegi kórház

VAS
9730
Kőszeg
Kórház u. 7.
Telefon: 
+36208244318
E-mail: 
szajko@freemail.hu

Adatok

Leírás

Ebben a kőszegi épületben töltötte gyermekkora egy részét Vukán György zeneszerző és zongorista.
Az épület eredetileg kórházként funkcionált, jelenleg társasház. A kórház igazgatója volt Vukán Ferenc, a zeneszerző édesapja.
Vukán György tiszteletére rendhagyó emléktáblát állítunk: a kapu melletti vakablakot varázsoljuk élővé Trifusz Péter grafikájával.
A ház előterében a kórházról készült archív fotókat állítjuk ki.

Kőszeg- egykori kórház, Vukán György volt lakhelye
Kőszeg- egykori kórház udvara, Vukán György volt lakhelye

Vukán Jazzudvar - Kőszeg - VAS

Vukán Jazzudvar

VAS
9730
Kőszeg
Rákóczi u. 6.
Telefon: 
+36306046304
E-mail: 
info@tothpinceszet.hu

Adatok

Leírás

Kőszegen, ebben a házban töltötte Vukán György zeneszerző gyermekkorának néhány évét. A helyszínen rendhagyó emléktáblát, egy zongora mechanikát állítunk a zeneszerző tiszteletére. Designer: Trifusz Péter
Szombaton este egy kis dzsesszkoncerttel is várjuk Önöket. A zongoránál Kulhay Géza.

Vukán Jazzudvar (Tóth pincészet) Kőszeg
Vukán Jazzudvar (Tóth pincészet) Kőszeg

Zwinger torony - Kőszeg - VAS

Zwinger torony

VAS
9730
Kőszeg
Chernel utca 16.
Telefon: 
+ 36 94 200 535
E-mail: 
info@iask.hu

Adatok

Leírás

A város legrégibb és legnagyobb bástyája, az Öregtorony (Öreg-bástya) vagy Zwinger. Az egykori városfal délnyugati sarokbástyájának épült a XI. században, majd a XV. században gótikus stílusban átalakították. Mai formáját az Anjou-kori (1301-1386) nagy építkezések idején kapta. A mindig fedett bástyán a tűzfegyverek elterjedése után szűk kis lőréseket törtek. A szabálytalan ötszög alaprajzú bástya önmaga egy kis erőd, emeletein minden irányba mutató lőrésekkel. Nevét a ma is jól látható, az Öreg-bástya és a Sarkos-bástya közötti - minden bizonnyal Juririscs Miklós építette - falszorosról, zwingerről kapta. Az Öregtorony a várost övező védelmi rendszer legkorábbi XIV-XV. századi része lehet. 1575-ben védelmére 4 fertálymester, 5 tizedes és 45 beosztott tizedlegény volt rendelve, 26 szakállas puskával és egy kerekes ágyúval. Védelmi szerepének elvesztését követően különböző célokra használták. Mai, helyeállított állapotában megőrizte eredeti formáját, belső tereiben is csupán az új rendeltetés ellátásához elengedhetetlenül szükséges átalakítás történt.

Zwinger torony
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM

Tájház és kovácsműhely - Nagyrákos - VAS

Tájház és kovácsműhely

VAS
9938
Nagyrákos
Alsószer 18
E-mail: 
tajhaz.nagyrakos@freemail.hu

Adatok

Leírás

A XIX. század végén, XX. század elején épült népi lakóház, mellette megmaradt a kamra és az ól is.
2007-ben avatták fel ezt a zsúpfedeles tájházat, ahol helytörténeti gyűjtemény és időszakos kiállítások láthatóak. Mellette a felújított hagyományos kovácsműhelyben e mesterség eszközeivel, alkalmanként fortélyaival is ismerkedhet a látogatható.

A tájház
A konyha
A műhely
Eszközök a műhelyből
A műhely belső tere

Dr. Lenarsich Imre Helytörténeti és Gyűjteményi Alapítvány - Nyőgér - VAS

Dr. Lenarsich Imre Helytörténeti és Gyűjteményi Alapítvány

VAS
9682
Nyőgér
Petőfi Sándor utca 56.
Telefon: 
+36 30 642-7651
E-mail: 
lenarsich.alapitvany@gmail.com

Adatok

Leírás

A Szent Imre templom tőszomszédságában álló egyházi ingatlanban őrzött gyűjteményt a jelentős mennyiségű, XX. század első feléből származó archív fotó teszi egyedivé. Emellett a névadó személyéhez kötődő emlékanyag, hely- és plébániatörténeti, néprajzi, mumizmatikai anyag, I. világháborús kiállítás is látható. A helyszín a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület pecsételő helye.

Kultúrház és Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér - Pinkamindszent - VAS

Kultúrház és Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

VAS
9922
Pinkamindszent
Fő u. 98.
Telefon: 
+36 20 406-6707
E-mail: 
ikszt.pinkamindszent@gmail.com

Adatok

Leírás

A Kultúrház a falu központjában álló felújított és energetikailag korszerűsített közösségi tér, amely alkalmas rendezvények megtartására. A szomszédságában működő kávézó kellemes kikapcsolódást nyújt. Pár lépésnyire található tőle a Mindenszentek Temploma és a Tűzoltó Szerház a helytörténeti gyűjteménnyel. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér a település bejáratánál, az egykori határőr laktanya felújított falai között fogadja vendégeit könyvtárában, szobáival, a pART Galériával és termeivel, udvarán kemencével. A közösségi élet színterei.

Kultúrház
IKSZT (Közösségi Ház, Könyvtár, pART Galéria)
IKSZT (Közösségi Ház, Könyvtár, pART Galéria)
Központi témák: 
1956-OS FORRADALOM ÉVFORDULÓJA

Mindenszentek temploma - Pinkamindszent - VAS

Mindenszentek temploma

VAS
9922
Pinkamindszent
Fő u. 98.
Telefon: 
+36 20 406-6707
E-mail: 
ikszt.pinkamindszent@gmail.com

Adatok

Leírás

A barokk stílusú, ma műemlékvédelem alatt álló szakrális épület egyhajós. A hajónál keskenyebb, cseh-boltszakaszos szentélye egyenes záródású. Tornya a nyugati homlokzat síkjában áll, sisakja fordított harang alakú. A falakat fapillérek tagolják. A hajó 1900 körül készült, poroszsüveg boltozatú. Szentélyében barokk stílusú falfestés található, amelyet 1800 körül, Joseph Winterhalder készített, és amit 1988-90 között restauráltak.

MIndenszentek Temploma
MIndenszentek Temploma
Mindenszentek Temploma oltár
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
1956-OS FORRADALOM ÉVFORDULÓJA

Tűzoltó Szerház - Pinkamindszent - VAS

Tűzoltó Szerház

VAS
9922
Pinkamindszent
Fő u. 104.
Telefon: 
+36 20 406-6707
E-mail: 
ikszt.pinkamindszent@gmail.com

Adatok

Leírás

Az 1880-ban megalapított Önkéntes Tűzoltó Egylet épülete, melyet 2008-ban újítottak fel. Hozzá kapcsolódik a falu nagy legendája...

Tűzoltó Szerház
Központi témák: 
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Helytörténeti Gyűjtemény Szergény - Szergény - VAS

Helytörténeti Gyűjtemény Szergény

VAS
9523
Szergény
Kolozsvári utca 59.
Telefon: 
06204347222
E-mail: 
betel56@freemail.hu

Adatok

Leírás

A gyűjtemény az egyházi ingatlan egykori tanítólakásának hét termében (szobájában) kapott helyet. A bejáratnál eredeti beépített kemence és tűzhely fogadja a látogatókat. A termeket a paraszti élet tárgyaival, bútoraival rendeztük be, és régi népviseletbe öltözött alakok is láthatók. Hajdani gyermekjátékok, iskolasarok, egykori mesterségek szerszámait és a falusi gazdaságban használt eszközeit is kiállítottuk. A fényképek az elmúlt 100 év kulturális-, sport- és hitéleti eseményeit örökítik meg. Az időszaki kiállításon régi szakácskönyvek elődeink receptfüzetei láthatóak: "Szergényi ízek- nagyanyáink, dédanyáink konyhájából" címmel.

Ebédre várva
Beépített kemence
Vendégekre várva

Jókai Közszíntér - Klebelsberg-iskola - Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő - VESZPRÉM

Jókai Közszíntér - Klebelsberg-iskola

VESZPRÉM
8175
Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő
Jókai utca 19.
Telefon: 
+36 30 748 5764
E-mail: 
makradr2@gmail.com

Adatok

Leírás

A Klebelsberg-iskola 1930-ban épült, szépen megőrzött épület. 2007-ben bezárták, ekkor a Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) védnökséget vállalt felette és 2011-ben közszíntérként életre kelt. Az 5000-es népiskolaprogram (1926-1930) tagja, gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter kultúrpolitikájának egyik balatoni gyöngyszeme.
Szintén neki és munkatársainak köszönhető - a fürdőegyesület bázisán létrejött - Fűzfőfürdő,1933-tól Balatonfűzfő üdülőhely. Ennek első intézménye a hajdani Klebelsberg-iskola, mely bázisállomása a "KLEBELSBERG NYOMÁBAN" c. Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő városrész természeti-, épített- és szellemi kulturális örökségeit bemutató sétának.

A Balatonfűzfői Klebelsberg-iskola napjainkban, elölnézetből
A Balatonfűzfői Klebelsberg-iskola oldalnézete a gazdasági irodával
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
I. VILÁGHÁBORÚ ÉVFORDULÓJA
EGYÉB ÉVFORDULÓ

Szigligeti Alkotóház - Szigliget - VESZPRÉM

Szigligeti Alkotóház

VESZPRÉM
8254
Szigliget
Kossuth Lajos u. 17.
Telefon: 
+36 87 461 014
E-mail: 
kommunikacio@alkotomuveszet.hu

Adatok

Leírás

A magyar irodalom egyik szentélye a Szigligeti Alkotóház, amely több mint hatvan éve főként a kortárs irodalom otthonául szolgál, és ahol a múlt század közepe óta a magyar irodalmi élet szinte valamennyi kiválósága megfordult. A felújításnak köszönhetően a művészek 2015 óta ismét birtokba vehetik az épületet.
A szigligeti Esterházy-kastély 1952-ben Bölöni György Kossuth-díjas író közbenjárására vált irodalmi alkotóházzá, amely a magyar irodalom számos, kiemelkedő egyéniségének lett a Szigligeti várhegy lábánál kedvelt alkotó- és pihenőhelye. Örkény Istvántól kezdve Kassák Lajoson és Nagy Lászlón át Nemes Nagy Ágnesig számos jeles magyar író és költő fordult meg ott, de az irodalmárokon túl az 1970-es évektől egyre több festő, szobrász, iparművész, fotóművész és zeneszerző is látogatja az alkotóházat. Az intézmény minden alkotóművészt saját konyhájával, étteremmel, teraszokkal, kilátótoronnyal, közösségi helyiségekkel és természetvédelmi oltalom alatt álló parkkal vár.
Szigliget meghatározó szerepet tölt be Nagy László életművében, egy remek falfestmény is őrzi ennek nyomát. Itt írta több művét Csurka István, itt készült továbbá a Nobel-díjas Kertész Imre számos alkotása. „Tanúi voltunk annak is, hogy Vas István megírja a Miért vijjog a saskeselyű című kötetének több fejezetét. Egyik este behívott minket a 15-ös szobába, leültünk Nemes Nagy Ágnessel az élen az íróasztala köré, és meghallgattuk a legújabb fejezetet. Elmondhatatlan élmény volt, hiszen éppen aznap fejezte be” – emlékezik vissza Szőnyi Ferenc író, költő, a szigligeti hagyomány elkötelezettje.
A Szigligeti Alkotóház felújítása 2013 végén kezdődött meg. Ennek köszönhetően az egykori Esterházy-kúria visszanyerte régi külső pompáját. Az épületben - négycsillagos szállodának megfelelő minőségű - 30 vendégszobát alakítottak ki, és a közösségi helyiségek is megújultak. A szobákban felújított antik bútorok és új berendezések teremtik meg az alkotáshoz szükséges kellemes környezetet. Megújult az arborétum is.

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény - Veszprém - VESZPRÉM

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u. 35.
Telefon: 
+36 88 426-095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com
Figyelem!: 

Adatok

Leírás

A vár barokk újjáépítésének időszakában, 1772-ben, a Szentháromság tér közelében emelt barokk kanonoki épület 1985 óta ad otthont a Veszprémi Érsekség egyházművészeti múzeumának, a magyarországi egyházi kincstárak második leggazdagabb, körülbelül 7000 műtárgyból álló gyűjteményének. Az egyházi kincstár gyűjteményét reneszánsz és barokk liturgikus ötvöstárgyak, faszobrok, grafikák, textilek, osztrák–olasz–francia miseruhák, a lyoni selyemmanufaktúra remekei mellett, koronázási ajándékok, Vetési Albert püspök, Mátyás király vezető diplomatája Velencében készült 15. századi miseruhája, Mindszenty József veszprémi püspök liturgikus tárgyai gazdagítják. A Gyűjtemény a firenzei Andrea del Sarto és a velencei Veronese műhelyében készült 16. századi festményeket, gazdag metszetgyűjteményt, a magyar koronázási palást 1867-ben Bécsben készült másolatát, az orosz és a szerb ikonművészet és a Herendi Porcelánmanufaktúra remekeit őrzi. Gazdag kelet-ázsiai, oszmán-török és arab gyűjteménye.
Emeleti előcsarnokában kvalitásos barokk kori falrétegek kerültek elő a közelmúltban végzett falfestési feltáró munka eredményeként. A falakat lendületesen festett, plasztikus stukkóelemeket utánzó, illuzionisztikus falfestések, timpanonos díszítések ékesítik. Az oldalfalakon korinthoszi fejezetes oszlopok láthatók. A Veszprémi Egyházmegye történetét, a veszprémi vár építészettörténetét, a román kori, gótikus, reneszánsz és a barokk veszprémi egyházi építészetet a Kőtár, Kőtöredékek a veszprémi várban című kiállítása reprezentálja.
A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Test és lélek a Nagy Háborúban – Tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban című kiállítása a háború borzalmaiban a lelkeket és a testeket megmenteni próbáló tábori lelkészekre, orvosokra, ápolókra, betegápoló szerzetesekre, a test- és lélekgondozásra irányítja a figyelmet. A kiállítás október 31-ig naponta 10–18 óráig, október 31-től 2017. április 30-ig előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény – Tejfalussy-ház. Fotó: Nagy Lajos
Sebészeti zsebtár. 20. század eleje. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Fotó: Nagy Lajos
Test és lélek a Nagy Háborúban című kiállítás. Fotó: Nagy Lajos
Test és lélek a Nagy Háborúban című kiállítás. Fotó: Nagy Lajos
Gyászmiseruha. 19. század vége. Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény. Fotó: Nagy Lajos
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
I. VILÁGHÁBORÚ ÉVFORDULÓJA

Dubniczay-palota - László Károly Gyűjtemény - Veszprém - VESZPRÉM

Dubniczay-palota - László Károly Gyűjtemény

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár utca 29.
Telefon: 
+36 88 560 507
E-mail: 
arthouse@arthouseweb.hu

Adatok

Leírás

A Művészetek Háza kiállítóhelyén, a veszprémi vár egyik legszebb késő barokk épületében, a Dubniczay-palotában 2006-ban nyílt meg a XX. század képzőművészetéből ízelítőt nyújtó László Károly Gyűjtemény. Az immár kétszáz művet számláló, gazdag gyűjtemény hűen tükrözi László Károly műgyűjtő széleskörű képzőművészeti érdeklődését. A festmények, szobrok, grafikák többsége magyar művészek munkája. Rippl-Rónai József, Aba-Novák Vilmos, Molnár C. Pál, Andrássy Kurta János a XX. század „klasszikusan modern” alkotói. A konstruktivizmus, a Bauhaus óriásai hangsúlyosan szerepelnek a gyűjteményben. Az állandó gyűjtemény mellett a Várgalériában és a Magtárban időszaki kiállítások látogathatók. A déli oldalon rendezték be a Tegulariumot, más néven Téglagyűjteményt, ahol az agyag alapú építőanyag felhasználásának módjai, valamint a téglagyártás régi eszközei ismerhetők meg. A történelmi Magyarország gyűjtőterületéről származó, írott, karcolt, sablonban készült monogramos, pecsétes, címeres téglák és különleges tetőcserepek gyűjteménye várja a látogatókat.

Dubniczay-palota  - László Károly Gyűjtemény
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM

Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Veszprém - VESZPRÉM

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Komakút tér 3.
Telefon: 
+36 88 560-620
E-mail: 
ekmk@ekmk.hu

Adatok

Leírás

Schmall Henrik által tervezett neogótikus épület, mely 1901-1902-ben épült. Eredeti funkciója: püspöki jószágkormányzóság, a megyei könyvtár 1968 óta használja. Az utolsó nagy felújítása és korszerűsítése 1996-1998 között volt, ekkor nyerte el mostani formáját.

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, régi épületrész
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, új épületrész

Érseki Palota - Veszprém - VESZPRÉM

Érseki Palota

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u. 16.
Telefon: 
+36 88 426 095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

Koller Ignác püspök megrendelésére, az Esterházyak építésze, Fellner Jakab tervei alapján, 1765–1776 között épült a magyar barokk építészet egyik remekműve, mely belső tereiben a rokokó világát tükrözi. Termeit Giuseppe Orsatti gipszstukkói, a bécsi Johann Cymbal által 1772-ben festett mennyezeti freskók a négy évszak allegorikus alakjával, a Rubens, Poussin, Le Brun, J. Vernet, Watteau, Chardin, Fra Bartolomeo, Tiziano, Andrea del Sarto, Caravaggio festmények nyomán neves metszők által készített rézmetszetek 18. századi tölgyfakeretben, aranyozott mázas fajanszkályhák, az Erzsébet királyné fogadására készített gyöngyházintarziás ülőgarnitúra és az empire bútorművészet remekei díszítik. 18. századi faszobrok itáliai és flamand festők munkái és Bánáss László püspök keleti műgyűjteménye mellett az állandó koronázási kiállításon Erzsébet és Zita királyné koronázási ajándéka: Ranolder János és báró Hornig Károly bíboros pásztorbotja, IV. Károly király kelyhe és Czédly Mónika divattervező Erzsébet királyné ruharekonstrukciói láthatók. Idén a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Boldog IV. Károly király és Zita királyné emlékezete – Az utolsó király- és királyné-koronázás centenáriuma – 1916– 2016 című kiállítása látható az utolsó magyar uralkodókoronázásról és báró Hornig Károly veszprémi püspökről.

A veszprémi Érseki Palota. Fotó: Kövesdi Róka Lajos
A veszprémi Érseki Palota. Fotó: Kövesdi Róka Lajos
A veszprémi Érseki Palota. Fotó: Kövesdi Róka Lajos
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
I. VILÁGHÁBORÚ ÉVFORDULÓJA

Gizella-kápolna - Veszprém - VESZPRÉM

Gizella-kápolna

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u. 16.
Telefon: 
+36 88 426 095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com
Figyelem!: 

Adatok

Leírás

Veszprém egyik műemlék gyöngyszeme. A Robertus püspök által építtetett legkorábbi gótikus magyar püspöki vagy királyi magánkápolna 13. századi freskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak, boltozati zárókövei is egyedülállóak. Apostolokat ábrázoló freskói bizánci stílusúak. Az alsó kápolna a késő Árpád-kori egyházi művészet legkiemelkedőbb alkotása. Értékét növeli, hogy itt végezték az egyik legkorábbi magyarországi műemléki helyreállítást.

Gizella-kápolna. Fotó: Kövesdi Róka Lajos
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény - Veszprém - VESZPRÉM

Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár utca 3-7.
Telefon: 
+36 88 561-310
E-mail: 
arthouse@arthouseweb.hu

Adatok

Leírás

A veszprémi vár meredeken kanyargó utcái fogják közre azt a kis házcsoportot, amely otthont ad a Modern Képtár - Vass László Gyűjteménynek 2003 óta. A három házból álló épületegyüttes különböző korokban épült. Az egyik - a várkapu alsó felén lévő - középkori alapokra épült eklektikus ház. A másik a kapu oldalán lévő, illetve a harmadik, a kis téren álló, barokk kori. A Vass-gyűjtemény állandó és időszaki kiállításával a modern és a kortárs konstruktivista szemléletű művészet jelentős európai centruma. Tiszta formák és tiszta színek jellemzik az itt látható alkotásokat. A művek egyszerű mértani formákból indulnak ki, mint például kör, téglalap, négyzet vagy háromszög. Ennek ellenére kimeríthetetlen az a játékosság és gazdagság, amely szín-, forma-, és anyaghasználatukat jellemzi. Vass László – a világhírű Vass Cipő Manufaktúra tulajdonosa az úgynevezett „Budapest cipő” készítője – az 1970-es évek közepén kezdte el azt a gyűjtőmunkát, amellyel még a mai napig is gyarapítja, mára már nemzetközi hírű képzőművészeti gyűjteményét.

Modern Képtár-Vass László Gyűjtemény
Központi témák: 
FORSTER ÉVFORDULÓ/MŰEMLÉKVÉDELEM

Oldalak