Helyszínek

A szűrési feltételeknek az alábbi találatok felelnek meg:

Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum - Mezőkövesd - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3400
Mezőkövesd
Eötvös út 32.
Telefon: 
0649312820

Adatok

Leírás

Európában egyedülálló kiállítás, mely Hajdu Ráfis János magángyűjteményéből jött létre és Észak-Magyarország legnagyobb kiállítói térrel - közel 3000m2 - rendelkező szabadtéri múzeuma.
Ízelítő a bemutatott emlékekből: mezőgazdasági eszközök a kézi erőtől a benzines lokomobilokig, száz éves működőképes gépmatuzsálemek, ólas kert, jéggyár, gazdaház, istálló, díszes kovácsmunkák, háborús relikviák.

Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd

Kisjankó Bori Emlékház - Mezőkövesd - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Kisjankó Bori Emlékház

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3400
Mezőkövesd
Kisjankó Bori u. 22.
Telefon: 
0649500135

Adatok

Leírás

Legismertebb népművészünk, Kisjankó Bori (1876-1954) otthonában emlékházat rendeztek be. Az 1850 körül épült ház máig is híven őrzi a mezőkövesdi népi építészet jellegzetességeit, a lakásbelső pedig a híres „íróasszony” (hímzésminta-rajzoló) tárgyait.

Kisjankó Bori Emlékház, Mezőkövesd

Matyó Múzeum - Mezőkövesd - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Matyó Múzeum

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3400
Mezőkövesd
Szent László tér 8.
Telefon: 
0649311824

Adatok

Leírás

Matyó népélet: tárgyakban élő hagyomány. Az egykori Korona Szálló műemlék épületében akadálymentesítve várja vendégeit a múzeum. Matyó lakodalmas menet, matyó viseletek, fotó- és kékfestőműhely, surckészítő, parasztház hagyományos berendezéssel. Ajándékbolt zsűrizett emléktárgyakkal.

Matyó Múzeum, Mezőkövesd

Városi Galéria - Takács István Gyűjtemény - Mezőkövesd - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Városi Galéria - Takács István Gyűjtemény

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3400
Mezőkövesd
Szent László tér 23.
Telefon: 
06 49 500 025

Adatok

Leírás

Takács István a magyar későbarokk legnagyobb mestere. Nincstelen parasztok gyermeke, mezőkövesdi matyó. A mezőkövesdi gimnáziumban érettségizett, majd az Iparművészeti Főiskola Festő Szakán szerez diplomát.
Elsősorban mint egyházi festőt tartják számon. Kétszázkilencven körül van a templomok száma, melyeket freskói, oltárképei, stáció sorozatai, nagyböjti leplei díszítenek. Szinte főművének számítanak az egri Bazilika freskói és magyar stáció sorozata. Freskóin legszívesebben a Szűzanyát, a Szentcsaládot és a magyar szenteket ábrázolta.
Az egyházi festészet azonban csak egyik oldala művészi tevékenységének. S hogy az egyházművészeten kívül a festészet egyéb területein is az elsők közé tartozott, bizonyítják ezeken a területeken elért nagy sikerei.
A matyóföld és népe iránti szeretete érződik azokon a képein, amelyeken a matyóvilágot örökítette meg, amilyennek fiatalon megismerte, s ahogyan a művész szemével látta a népviseletet és a parasztság életét.
Így mentette meg festészetében azt a színpompás világot, mely ma már csak múzeumi látványosság. Így vállalt kiemelkedő szerepet a matyó hagyományok megőrzésében, a mezőkövesdi matyó parasztság életének, környezetének hiteles bemutatásában.

Városi Galéria - Takács István Gyűjtemény

Herman Ottó Múzeum - Papszer kiállítási épület - Miskolc - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Herman Ottó Múzeum - Papszer kiállítási épület

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3530
Miskolc
Papszer 1.
Telefon: 
+36 70 367-2206
E-mail: 
mlakar.zsofia@gmail.com

Adatok

Leírás

Miskolc legrégebbi épített öröksége, az egykori középkori iskola épülete, amely mai képét számos átalakítás, beavatkozás során nyerte el. Első építési periódusa a 15. század elejére tehető, melynek során felépült a kétszintes, hat helyiségből álló, nyugati oldalán folyosóval ellátott iskolaépület, a schola. Első történeti adatunk 1453-ból való. A középkori iskolaépület Miskolc legrégebbi, ma is álló épülete helyenként 120 cm vastag falaival és harántdongás boltozataival ma is őrzi egykori jellegzetességeit. Sajnos a keleti homlokzatot tagoló gótikus mérműves ablakok mára már eltűntek. 1668-ban az iskola folyosójának nyugati oldalán került sor bővítésre. Ezt követte 1735−37-ben két újabb auditorium felépítése. 1740 és 1770 között az épület déli szárnya is elkészült.Az így kialakult L-alakú épület nyugati szárnyának emelettel való bővítését a református egyház 1790/1791-ben határozta el. A terveket és a kivitelezést Klyr Vencel (1746-1809) miskolci építőmesterre bízták. Az 1878-as nagy miskolci árvíz pusztításai után a földszinti boltozat statikai állapota miatt is a nyugati szárny északi homlokzatát egy támpillérrel erősítették meg. Ekkor épült fel a könyvtárnak és a nagyteremnek helyet adó keleti szárny.Az iskola helyiségeit azonban lassanként teljesen átvette az1899-ben alapított múzeum Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum Egyesület néven, amely kezdettől itt kapott helyet. A háborús éveket szerencsére a múzeum épülete komolyabb károsodás nélkül élte túl. 1950-ben, mint minden más intézményt, a múzeumot is államosították és 1953-54 között felújították, megváltoztatva belső téralakítását is. Az épület teljes egészére kiterjedő, utolsó helyreállítása 1985-ben történt.

A Herman Ottó Múzeum Papszer kiállítási épületének mai főbejárata
A Herman Ottó Múzeum Papszer épületének homlokzata
A Herman Ottó Múzeum Papszer épülete 1949-ben
Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár - Miskolc - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3530
Miskolc
Görgey u. 11.
Telefon: 
46/503-124
E-mail: 
bede@rfmlib.hu

Adatok

Leírás

Az intézmény központja a Dézsi János Ybl-díjas építész által a megyei könyvtár számára tervezett, 1972-ben átadott népkerti épületében található. Könyvtárunk a legnagyobb nyilvános települési könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Meghatározó szerepet tölt be az észak-magyarországi régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint Miskolc város dokumentum- és információellátásában, a kulturális örökség átadásában, a művelődésben, az élethosszig tartó tanulásban, a szabadidő eltöltésében. A városi feladatokat a központi épület és 7 fiókkönyvtára látja el a város különböző pontjain: a Belvárosban, a Csabai kapuban, a Martin-kertvárosban, a Szentpéteri kapuban, az Avason és Diósgyőrben. Névadóik neves költőink, íróink lettek: József Attila, Kaffka Margit, Lévay József, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Tompa Mihály. Könyvtárainkban helyismereti, idegennyelvű, muzeális, audiovizuális, elekronikus, digitális és zenei dokumentumok várják az érdeklődőket, közel egymillió dokumentummal.
2013-tól a megyei feladatok keretében a könyvtár állami támogatással látja el Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5000 lakos alatti településeit, 2017-től 318 kistelepülésen nyújt könyvtári szolgáltatásokat.

Ózdi Művelődési Intézmények "Olvasó" - Ózd - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Ózdi Művelődési Intézmények "Olvasó"

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3600
Ózd
Gyár út 4.
Telefon: 
+36 48 570-470
E-mail: 
zsanims@gmail.com

Adatok

Leírás

Az ózdi Olvasó, az Olvasó Egylet Székháza az ózdi munkások számára épült a Rimamurányi Vasmű költségén. Terveit a gyár műszaki igazgatóságán Zorkóczy Samu vezetésével Marschzalkó Béla építész, dr. Finály István főmérnök, Nahlik Béla és ifj. Finály Lajos mérnökök készítették.
A székház ünnepélyes keretek között 1924. október 19- én nyitotta meg kapuit. Az épület jelenleg a Városi Művelődési Központ otthona. Specifikus szolgáltatásaival a város és a kistérség kulturális, szellemi bázisaként az információ szerzés fő centruma, az oktatás hatékony segítője , a művelődés, a továbbképzés, a rekreáció, a szórakozás alapintézménye, a lehető legteljesebb körben szolgál minden érdeklődési kört, korosztályt.

Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Sajóecsegi református templom - Sajóecseg - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Sajóecsegi református templom

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3793
Sajóecseg
Széchenyi u 2.
Telefon: 
06 46 503-904
E-mail: 
sajoecseg@sajoktv.hu

Adatok

Leírás

A jelenlegi templomot, a toronnyal együtt 1770-ben építették. A templomhely kimérését a Borsod-megyei Bizottság végezte, a hivatalos jellemzést deákul írták 1770. január 8-i keltezéssel. Az említett évszám olvasható a papiszék mögötti külső oldal úgynevezett szemöldök részébe vésve, és ez az évszám volt a templomtornyon levő szélkakason is, amit jelenleg a Sárospataki Ref. Kollégium Múzeumában őriznek. A templombelső és a berendezések elkészültének időpontját jelzi a mennyezet közepén levő királykazettán látható évszám: 1772, és a papiszék hátán levő feljegyzés is: Készíttetett Sáray Gábor prédikátorságán 1772 esztendőben.

Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Tájházak - Tard - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Tájházak

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3416
Tard
Béke út 55-57.

Adatok

Leírás

A tardi tájházak a 19-20. századi népi építészet remekei. Berendezésük a múlt század elejéről származik, és ezen keresztül ismerhetjük meg a népi életmódot. A régebbi több mint 250 éves, egyedülálló a tetőszerkezete, melyet buggyos (kontyolt) tetőnek is neveznek. A fiatalabb tájház helytörténeti gyűjteményt tartalmaz, bemutatja a színpompás tardi népviseletet, a népi bútorokat és használati tárgyakat. A 2 tájházhoz kapcsolódik a hagyományőrző rendezvényközpont, melynek színes népi bútorzata már a 21. századnak megfelelően lett kialakítva.

Tájházak
Tájház belső
Hagyományőrző Rendezvényközpont
Hagyományőrző Rendezvényközpont szobabelső

Borászati Kultúra Háza (Bormúzeum) - Tolcsva - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Borászati Kultúra Háza (Bormúzeum)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3934
Tolcsva
Kossuth Lajos út 32.
Telefon: 
+36 70 408-6329
E-mail: 
bormuzeum.tolcsva@gmail.com

Adatok

Leírás

A XVII . században épült Konstantin házban szőlészeti, borászati és helytörténeti kiállítás tekinthető meg. A különféle kiállítási tárgyak hiteles módon mutatják be a borvidéken folyó szőlészeti és borászati munkákhoz használt eszközöket és az itt elő emberek életét. Az állandó tárlat mellett időszaki kiállításoknak is helyt ad az épület. Ugyanitt kerékpár kölcsönzésére van lehetőség, hiszen megannyi természeti értéket fedezhetünk fel a településen két keréken is!

Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Szirmay-Waldbott-kastély Látogatóközpont - Tolcsva - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Szirmay-Waldbott-kastély Látogatóközpont

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3934
Tolcsva
Kossuth Lajos út 37.
Telefon: 
+36 70 408-6329
E-mail: 
bormuzeum.tolcsva@gmail.com

Adatok

Leírás

Tokaj-Hegyalja szívében, a Zemplén ölelésében fekvő Tolcsván, több neves építészeti műremek is épült az elmúlt századokban. Ezek közül az egyik legszebb a Szirmay-Waldbott-kastély, amely a felújításnak köszönhetően két éve látogatható. A színvonalasan berendezett termekben interaktív bemutatók segítségével tudhatunk meg többet a kastély és az építtető családok történetéről. Az eredeti állapotban fennmaradt faburkolatos szalonok a XIX. század klasszicista stílusát tükrözik. A kastélylátogatás végeztével az épületben kialakított kávézóban frissülhetünk fel, és választhatunk magunknak szuvenírt. A kastély egész évben látogatható és múzeumi funkciója mellett különféle rendezvényeknek is helyet ad.

Szirmay-Waldbott-kastély keleti homlokzat, Kossuht L. utca felől

Görögkatolikus templom - Vizsoly - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Görögkatolikus templom

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3888
Vizsoly
Szent János utca 78
Telefon: 
06 46 387704
E-mail: 
hornyak55@freemail.hu

Adatok

Leírás

A 100 éves templom a keleti hagyományoknak megfelelően ikonosztázionnal berendezett. Az ökumenizmus jó példája: a templomban található Károli Gáspár (1590) és Káldy György (1607) bibliafordítók együttes ábrázolása, ami Európában egyedül itt látható.

Református templom - Vizsoly - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Református templom

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3888
Vizsoly
Szent János u. 82-84
Telefon: 
+36 30 997-9610
E-mail: 
vizsolyibiblia@gmail.com

Adatok

Leírás

Vizsoly a Református Betlehem.Templomunk és Bibliánk különleges érték. A vizsolyi református műemléktemplom hazánk egyik legősibb temploma. Román kori apszisával és kora gótikus hajójával, valamint Árpád-kori freskóival hűen tanúskodik Magyarország ezeréves kereszténységéről. Ez a hely Istennek szentelt hajlék, mely őrzi és egyszerre hirdeti is Isten igéjét, magyarul. Ugyanis itt található az eredeti Vizsolyi Biblia is.

Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Erdei Ferenc Közösségi Színtér - Pitvaros - CSONGRÁD

Erdei Ferenc Közösségi Színtér

CSONGRÁD
6914
Pitvaros
Kossuth Lajos utca 33-35.
Telefon: 
+36 62 292-032
E-mail: 
muvhaz@pitvaros.hu

Adatok

Leírás

Az Erdei Ferenc Közösségi Színtér Pitvaros kulturális központja. 1987-ben adták át főépületét, amelyben Könyvtár, egy klubhelyiség, egy nagyterem valamint a Teleház kapott helyet. A nemrég felújított könyvtárunk folyamatosan bővülő állományával és folyóirataival várja régi és új olvasóit. A Pitvarosi Falunapok mellett egészségnapokat, szűrővizsgálatokat, sportdélutánokat, mozi és filmvetítéseket, bálakat, számítástechnikai tanfolyamokat, gyerekműsorokat tartottunk. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Önkormányzattal, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, a katolikus illetve az evangélikus egyházzal és a Petőfi Sándor Általános Iskolával, melyekkel együttműködve rendszeresen szervezünk egyéb rendezvényeket is. A főépület melletti, szabadtéri színpaddal ellátott területen is szoktunk különböző programokat szervezni. A főépülettel szemben található Tájház kiállításaink, valamint hagyományőrző rendezvényeink egyik helyszíne. Évek óta folyamatosan szerkesztjük és kiadjuk a háromhavonként megjelenő „Pitvaroson” című újságot. Fontosnak tartjuk a falu önkéntes csoportjainak segítését, így nagytermünk a bálak és egyéb rendezvények mellett rendszeres helyszíne az önkéntes csoportok próbáinak is. A helyszín előtt parkolási lehetőség biztosított.

Az Erdei Ferenc Közösségi Színtér ősszel
Az Erdei Ferenc Közösségi Színtér főbejárata
A gyermekkönyvtár
Nagyterem
Felnőtt könyvtár

Nagyboldogasszony templom - Pitvaros - CSONGRÁD

Nagyboldogasszony templom

CSONGRÁD
6914
Pitvaros
Arany János utca 5.
Telefon: 
+36 20 823-3794; +36 62 650 - 528
E-mail: 
plebaniapitvaros@gmail.com

Adatok

Leírás

A település Makótól 25 km-re, Csongrád megyében, Békés megye határán fekszik. A csehszlovák-magyar lakosságcsere idején, 1947-ben telepítették be a felvidéki magyar katolikusokat, akiket – még ebben az évben – Mindszenty József bíboros is meglátogatott. A 30 méter hosszú, 10 méter széles, egyszerű kialakítású templomot, amely teljes egészében a hívek munkájából épült, 1950. április 4-én szentelte fel Hamvas Endre csanádi püspök. Legnagyobb értéke talán a hazájukat vesztett, áttelepített magyarok a katolikus hitben gyökerező mély vallásossága, amely lakásuk berendezése és megélhetésük biztosítása elé helyezte a templom építését és saját lelkipásztor biztosítását. A templomban több neves szegedi képzőművész alkotása is megtalálható, többek között Vágó Gábor szobrász és ötvösművész örökmécsese és a Lakatos Klára intarziaművész által készített keresztúti állomások. Az orgonát Moser Alajos készítette 1879-ben.

A templom homlokzata
A templom a búcsú ünnepén

Nagyboldogasszony templom - Pusztamérges - CSONGRÁD

Nagyboldogasszony templom

CSONGRÁD
6785
Pusztamérges
Szent István utca 13.
Telefon: 
+36 62/286-851
E-mail: 
suszter.edina@pusztamerges.hu

Adatok

Leírás

A településen 1911-ben vetődött fel egy templom építésének a gondolata. A tervek elkészültek, de az építkezés az I. világháború miatt akkor meghiúsult. 1937-39 között – jelentős adományoknak és összefogásnak köszönhetően – mégis felépítették az akkori plébános, dr. Galambos Miklós – a község díszpolgára – közbenjárásának köszönhetően. A toronyban lévő 3 harangot 1908-ban öntötték. A freskók 1968-ban készültek, Takács István mezőkövesdi festőművész munkái. A templom eredeti (erősen elhasználódott) orgonáját adományokból sikerült felújítani.
A templom 2003 óta műemlék.

Nagyboldogasszony plébániatemplom

Napsugaras Tájház - Szeged - CSONGRÁD

Napsugaras Tájház

CSONGRÁD
6725
Szeged
Nyíl utca 43.
Telefon: 
+36 30 501-2822
E-mail: 
szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com

Adatok

Leírás

A Szegedet romba döntő Nagyárvíz után mérnökök tervezték újra a város tereit, utcáit, lakóházait. Lechner Lajos az alföldi életmódot és a régi hagyományokat szem előtt tartva tervezte meg az új lakóházakat. A típustervek deszkás oromzata megőrizte a barokk korban is jellemző napsugaras díszítményt, a legszebb darabjai Alsóvároson találhatók, bár napjainkra a számuk töredékre zsugorodott.
Bálint Sándor néprajzkutató a barokk Istenszem (alsóvárosiak ajkán Istenszöm), a Szentháromságot jelképező oltalmazó, bajelhárító háromszög népi megfogalmazását látta a napsugaras oromzatokon. A szentháromság barokk tisztelete, a napsugaras oromdísz korai rendeltetése minden bizonnyal már feledésbe merült, de jellegzetes hagyományos kialakítása a 20 század első évtizedeiben is fennmaradtak.

Napsugaras Tájház - tisztaszoba
Napsugaras Tájház - füstöskonyha
Napsugaras Tájház - pince
Napsugaras Tájház- Istenszöm
Napsugaras Tájház

Szegedi Nemzeti Színház - Szeged - CSONGRÁD

Szegedi Nemzeti Színház

CSONGRÁD
6720
Szeged
Vaszy Viktor tér 1.
Telefon: 
+36 62 479-279
E-mail: 
marketing@szinhaz.szeged.hu

Adatok

Leírás

A színház épülete 1883-ban készült el az akkor már rutinos színháztervező Fellner és Helmer bécsi építészek tervei alapján. Az árvíz után, rendkívül rövid idő alatt, több jelentős színház építését, illetve megnyitását előzte meg. Fellner és Helmer épületei közül mind a Vígszínház, mind a kecskeméti és pozsonyi színházak, csak a 92-96-os években készültek el. Az építkezés gyorsaságára jellemző, hogy 1882 márciusában vette át a vállalkozó Jiraszek és Krausz cég az épület sarokpontjait, továbbá négy darab tervlapot(!), és még ebben az évben, szeptember 16-án, lezajlott a bokréta ünnepély – a falegyen elérésekor – Tisza Lajos királyi biztos részvételével. A díszelőadásra 1883 októberében került sor Ferenc József császár személyes részvételével. Az épület költségei egyes források szerint 440 ezer ezüst forintot tettek ki, de találkozunk ennél nagyobb összeggel is. (A költségek elszámolása már akkor sem volt teljesen egyértelmű!) Az akkori viszonyok között mindenesetre nagy értékű épület két éven belül tűzvész áldozata lett: 1885 áprilisában kigyulladt a színház. A tűz a zsinórpadláson keletkezett, és percek alatt továbbterjedt. A vasfüggöny bezuhant a nézőtérre, s mivel a színház vízvezetékei sem működtek, a nézőtér is teljesen megsemmisült. A korabeli fénykép alapján a páholysorok görbült acéltartói és kidőlt öntöttvas oszlopai érzékeltetik a tűz rendkívüli pusztítását. A kivitelező Jiraszek és Krausz cég ismét rövid idő alatt építette újjá a színházat, így az 1886 októberében újra megnyitotta kapuit. A gyors építkezés, valamint egyéb gazdasági és feltehetően városrendezési okok is kedvezőtlenül hatottak – az épület kétségtelenül elismert előnyei mellett – a színház kialakítására.
A Szegedi Nemzeti Színház három tagozatával, az előadások többségét kitevő drámajátszással, a hazai operakultúra hagyományosan legerősebb vidéki bázisával és a modern táncművészetet jó évtizede felsőfokon reprezentáló balettel a magyar színházművészet élvonalába sorolható.

A Szegedi Nemzeti Színház Nagyszínháza

Szegedi Városháza - Szeged - CSONGRÁD

Szegedi Városháza

CSONGRÁD
6720
Szeged
Széchenyi tér 10.
Telefon: 
+36 62 564-253
E-mail: 
zantho.rita@szeged.eu

Adatok

Leírás

Szeged történelmi belvárosában a Széchenyi tér legértékesebb műemlék épülete az eklektikus, neobarokk stílusú Városháza. A Nagy Árvízben megrongálódott épületet 1883-ban Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. Az épület ma Szeged közigazgatási központja, a Polgármesteri Hivatal otthona.
A vezetett séta során megismerkedhetnek a jó akusztikával rendelkező udvarbelsővel, a díszteremmel, az oldalsó tanácskozótermekkel, bepillantást nyerhetnek a polgármester dolgozószobájába, a folyosókon megtekinthetik a Dél-alföldi festők alkotásait, a Sóhajok hídját, az óratoronyból a belváros panorámáját, végül a felújított házasságkötő termet. A csoportok (egyszerre max. 25 fő) vasárnap 10-17 között félóránként indulnak a portáról, a séta időtartama kb. 50-60 perc.

Városháza IV. Béla szobrával

Esterházy-kastély - Csákvár - FEJÉR

Esterházy-kastély

FEJÉR
8083
Csákvár
Kastélypark
Telefon: 
+36 22 582-310
E-mail: 
rendezvenycsakvar@gmail.com

Adatok

Leírás

A kastélyt eredetileg barokk stílusban Esterházy János építtette Fellner Jakab tervei alapján. 1781-1823 között többször átalakították, ekkor kapta Charles Morerau által mai klasszicista formáját. A főúri rezidencia különleges értéke volt a 77 ha területű angolpark, melyet a kastély építkezéseivel párhuzamosan, részletes és szakszerű tervek szerint évtizedek munkájával alakítottak ki. Az épület jelenleg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Csákvári Intézeteként működik, parkja szabadon látogatható.

Esterházy-kastély
Kastélypark részlete
Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Református Templom - Dunaújváros - FEJÉR

Református Templom

FEJÉR
2400
Dunaújváros
Szent István u. 7.
Telefon: 
+36 25 281-163
E-mail: 
bottger.antal@reformatus.hu

Adatok

Leírás

A református templom a 1985-ben épült a modern építészet egyik jellegzetes darabjaként. Az épület acél térrács szerkezetű, két oldalán üvegfalú csonkolt kocka, tetején a hagyományos református csillaggal. A templomban e két nap során megtekinthetők lesznek a hímzett terítők, bárki megkeresheti magát az anyakönyvben (ha itt volt anyakönyvezve). Az alig több, mint 110 éves gyülekezet életébe is bepillantást kap a látogató a házigazdák által.

templomunk homlokzata
A szószék a templomban
Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Károlyi Kastély - Fehérvárcsurgó - FEJÉR

Károlyi Kastély

FEJÉR
8052
Fehérvárcsurgó
Petőfi u. 2.
Telefon: 
+36 21 311-0426
E-mail: 
info@karolyikastely.hu
Figyelem!: 

A kastély az óránként induló vezetések keretében látogatható.

Adatok

Leírás

A kastélyt magába foglaló birtok korábbi tulajdonosai 1690-től a Hochburgok, majd a Berényi és a Perényi család. 1834-ben Perényi Imre báró elzálogosította Károlyi György grófnak, 1853-ban vásárlás útján végleg a Károlyiak kezébe került. A kastély 1844-től kezdődő építésével Károlyi György gróf megteremtette vidéki rezidenciáját. A munkálatok Heinrich Koch tervei alapján zajlottak, az építésvezető a Károlyi család alkalmazott építésze, Ybl Miklós. A kastély átalakítása a gróf unokája, Károlyi József gróf nevéhez fűződik az 1910-es évek elején. A II. világháború idején német vezérkari szálláshely, majd hadikórház és laktanya lett. A német csapatok visszavonulása után szovjet katonai alakulatok vették igénybe és lényeges pusztításokat végeztek benne. A kastély berendezései, bútorai ekkor mentek tönkre, tűntek el. A világháború befejezése után a kastélyt és a birtokot elvették a Károlyi családtól és államosították. 1946-tól a Fővárosi Gázművek kapta kezelésbe, ekkor üdülő, majd 1949-ben görög gyerekek menekültotthonának jelölték ki, 1955-től nevelőotthonként működött, 1979-ben rossz állapota miatt bezárták. 1980-ban kezdődtek meg az állagmegóvási munkafolyamatok, de a kastély sorsában jelentős változást az 1994-95-ös esztendők hoztak: az ingatlan kezelői jogát megkapta a Műemlékek Állami Gondnoksága (MÁG), amely elkészítette az épület felújítási programját és új lendületet vett az állagmegóvás. 1997-ben a Párizsban élő Károlyi György által létrehozott Károlyi József Alapítvány és a MÁG együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására és hasznosítására. 2000-ben a család létrehozta azt az FKKF Zrt.-t, amely 2001-ben átvette a MÁG-tól a kastély vagyonkezelési jogát. 2011-re a Károlyi József Alapítvány és az FKKF Zrt. közös erővel elvégezte a kastély rendezését és működésbe helyezését: jelenleg szálloda, étterem és Európai Kulturális Találkozó Központ működik benne. Az 50 hektáros angolpark 22,5 hektárnyi területének helyreállítása 2015-ben fejeződött be.

Károlyi Kastély, díszudvar
Károlyi Kastély, Kék szalon
Károlyi Kastély, keleti homlokzat
Károlyi Kastély, Főispáni nagyterem
Károlyi Kastély, Díszebédlő
Károlyi Kastély, Csipketerasz
Károlyi Kastély, Kápolna
Károlyi Kastély, északi szárny terasza
A kastélypark a csipketerasz felé
A kastélypark tava és a gloriett
Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Halász-kastély - Kápolnásnyék - CSONGRÁD

Halász-kastély

CSONGRÁD
2475
Kápolnásnyék
Deák Ferenc utca 10.
Telefon: 
+36 21 292 0471
E-mail: 
info@halaszkastely.hu

Adatok

Leírás

A napjainkban Halász-kastélyként ismert épület fő szárnyát ifj. Magyary-Kossa Péter, Fejér vármegyei főadószedő építtette 1810 körül. A korai klasszicista stílusú kúria tipikus példája volt a vagyonos köznemesség, a „táblabíró világ” építkezéseinek. Ifj. Halász Gedeon apja halálával korán, még egyetemi évei idején megörökölte a családi birtokokat és a kúriát. 1910 körül bővítette, műszakilag korszerűsítette és egy neobarokk stílusú kis kastéllyá építette át százéves otthonát. Ugyanebben az időben, néhány szomszédos telek megvásárlása révén, nyugati irányban terjeszkedve igazi angolparkká formálták a korábbi kis díszkertet. A kastély megmentése néhány évvel ezelőtt a lehetőségek átgondolásával, majd a konkrét tervek elkészítésével indult. 2016. június 25-én ünnepélyes keretek között avatták fel a kápolnásnyéki Halász Gedeon Központot, azaz a megújult Halász-kastélyt, a 1,5 hektáros kastélyparkot és az Eseményközpontot.

Halász-kastély, Kápolnásnyék
Kastélypark, Petőfi-szobor
Kastélypark, Klebelsberg-szobor
Kastély a park felől
Központi témák: 
ARANY JÁNOS EMLÉKÉV

Árpád Fürdő - Székesfehérvár - FEJÉR

Árpád Fürdő

FEJÉR
8000
Székesfehérvár
Kossuth utca 12
Telefon: 
+36 22 814-400
E-mail: 
somogyi.ilona@arpadfurdo.eu
Figyelem!: 

Azok a kedves látogatók, akik az alagútba is szeretnének lejönni, kérjük, lapos sarkú, lehetőleg sport cipőt és egy vékony pulóvert is hozzanak magukkal.

Adatok

Leírás

A Székesfehérvár belvárosában álló műemlék fürdő szecessziós stílusban épült a századfordulón, a török kori kis fürdő helyén, amely a város visszavétele során megsemmisült (a termálkút szerencsére épségben megmaradt).
A kiegyezést követően fellendült a város gazdasága, és a Külkereskedelmi Bank beruházásában megépítették a jelenlegi épületet, majd egy hotelt és egy kis uszodát is. Ebben az időben vidéken csak Balatonfüreden volt még egy egész évben nyitva tartó meleg vizű fürdő-hotel együttes, így az ország egész területéről, de főleg Budapestről nagyon sokan ellátogattak Fehérvárra kúráltatni magukat a szénsavas gyógyvízben. Blaha Lujza, híres színésznőnk is gyakran tartózkodott itt, összekötve a pihenést a munkával.
Fehérvár mindig is a hadak útjába esett, falai századok óta katonai egységeknek adtak otthont, melyek létszáma a kiegyezést követően megemelkedett, fizetőképes keresletet nyújtva a szolgáltató létesítményeknek. De az általános gazdasági fejlődés minden rétegre kihatott, így a városi polgárság is egyre gyakrabban tudta látogatni a fürdőt, amelynek a közfürdő és a gőz voltak a legnépszerűbb szolgáltatásai, mivel ebben az időben még nagyon kevés lakás rendelkezett saját fürdőszobával.
Az együttes megépítésekor az alatta található alagutat érintetlenül hagyták, így ezeken keresztül továbbra is át lehetett menni a belváros egyik épületéből a másikba.
A fürdő 2005-ben teljes körű restauráláson és bővítésen esett át, és 2010-ben nyitotta meg újra kapuit, kiegészítve egy modern, 3 szintes wellness szárnnyal.
Idén – az erre is kíváncsi látogatóknak – nem csak az épületet, de egyéb, vendégek által nem látogatható területeket is megmutatunk (pl. az épület alatt húzódó alagútba is elvezetjük Önöket, bepillantást engedve a kulisszák mögötti, üzemeltetéssel kapcsolatos élet mindennapjaiba).
Mivel a területet részben csak a fürdőtéren keresztül lehet bejárni, a vezetéseket a reggeli órákra időzítettük. Sajnos ezen nincs lehetőségük változtatni.

Homlokzat a Fő utca irányából napjainkban
Az eredeti homlokzat egy 1910 - ben készült képen
Rózsafából faragott eredeti, restaurált kabinsor
Kupolás, mozaikokkal kirakott törökfürdő az eredeti márványoszlopokkal
Íves medence a kis kupola alatt, az eredeti faragott vízköpővel
"Török" pihenőtér
Belső mediterrán terasz
Gyógymasszázs

MNL Fejér Megyei Levéltára - Székesfehérvár - FEJÉR

MNL Fejér Megyei Levéltára

FEJÉR
8000
Székesfehérvár
Szent István tér 2-3.
Telefon: 
+36 22 313 052
E-mail: 
fml@mnl.gov.hu

Adatok

Leírás

Az intézmény hosszú felújítást követően 2014-től nyitotta meg ismét kapuit. A levéltár egyik műemléki épülete korábban nőnevelő intézetként, majd az államosítást követően leánykollégiumként működött. A másik szárny előbb magánházként, majd 1952-től bérházként funkcionált. A levéltár 1975-ben és 1979-ben vette birtokba az épületeket. A 2008 és 2014 között zajló rekonstrukció során az 1800-as években emelt nagypréposti házat eredeti pompájában állították helyre. A műemléki épületek mellett egy, a mai igényeket kielégítő raktárkomplexum is felépült. A belváros szívében található épület nyilvános terei a kutatók és az ügyfelek számára munkaidőben látogathatóak, de évente egy alkalommal, a Kulturális Örökség Napjai keretében a levéltár minden - egyébként rejtve maradó - része bejárható, a 19. századi pincétől a modern levéltári raktárakig.
A rendezvény ideje alatt a levéltár kiállítótermében a Csekonics család és a zsombolyai uradalom című kamarakiállítás tekinthető meg.

Székesfehérvári szerb ortodox templom - Székesfehérvár - FEJÉR

Székesfehérvári szerb ortodox templom

FEJÉR
8000
Székesfehérvár
Rácz utca 16.sz.
Telefon: 
+36 06 70 337-2363
E-mail: 
laszlosandorovits@gmail.com

Adatok

Leírás

Templomunk építése 1770-ben kezdődött,1780-ban szentelték fel.Templom ünnepe Keresztelő Sz.János szűletésének ünnepe.

Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Felpéci Tájház - Felpéc - GYŐR-MOSON-SOPRON

Felpéci Tájház

GYŐR-MOSON-SOPRON
9122
Felpéc
Táncsics u.18.
Telefon: 
+36 20 355-4868
E-mail: 
alapitvany99@gmail.com

Adatok

Leírás

Közérdekű muzeális kiállítóhely, melyet 2003-ban adományoztak az öröksösök a Felpécért Alapítványnak. Még ebben az évben sor került a felújítására, majd 2005-ben egy új épületrésszel bővült, ahol foglalkoztató helyiségeket és vizesblokkot alakítottak ki. Az udvaron kemence, és lábasszín épült, melyek segítik a programok lebonyolítását, és a lehetőségeket is bővítik. 2016 óta egy családi adományozás révén egy szőlőbirtok és egy pince egészíti ki a tájház gazdasági egységét. Felújítását követően itt is kiállítótér és programhelyszín kialakítását tervezi az alapítvány. A létesítmény számos iskolai és óvodai csoportnak nyújtott programlehetőséget kirándulásaik alkalmával. Családi, baráti, munkahelyi közösségek, alkotócsoportok élvezték már itt a programokat, amiket a tájházi közösség kínált számukra, vagy önmaguk valósították meg elképzeléseiket a hely, a falusi levegő, a természeti környezet adta minden lehetőséget, és a helyiek vendégszeretetet kihasználva.
Tájházunkban néprajzos tart tárlatvezetést - figyelve a csoport kor szerinti megoszlására, érdeklődésére.

Tájházunk épülete háromosztatú parasztház.Aktuális fFelújítása  a tetővel- megkezdődött.
Szobában a sarokpad, asztalon a bibliával.
Bevetélés előtt a kenyerek.
Kosárfonás-üvegbefonás.
Különféle technikával.
Szüreten az óvodások.
Néprajzos tárlatvezetése.
Kocsikázás a faluban.
Kirándulás programja
Gasztronómia

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Magyar Ispita - Győr - GYŐR-MOSON-SOPRON

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Magyar Ispita

GYŐR-MOSON-SOPRON
9022
Győr
Nefelejcs köz 3.
Telefon: 
+36 96 322-695
E-mail: 
bodis.bea@romer.hu

Adatok

Leírás

Győr belváros nevezetes épülete, a Magyar Ispita ad otthont a Váczy Péter (1904-1994) történészprofesszor műgyűjteményéből rendezett állandó kiállításnak. Az épület a magára maradt, egyedül élő, idős győri polgárok otthona volt. Széchenyi György püspök 1666-ban létrehozott alapítványa szolgálta a működését az I. világháborúig. Az 1700-as évek első harmadában az eredetileg két önálló, földszintes reneszánsz épületet oszlopos belső udvarral és összekötő folyosóval, valamint emeleti traktussal bővítették ki és templomot építettek hozzá, amit 1735-ben Szent Erzsébetnek szenteltek. Külső homlokzatán, az emeleti ablakok közötti félköríves fülkében Szent Flórián és Szent József szobra látható. Az 1960-as években átalakították az épületet és apró, többségében egyszobás lakásokat alakítottak ki benne. 1963-ban az udvarán díszkutat állítottak fel Borsos Miklós Phönix c. madárszobrával. 1994-ben Győr Város Önkormányzata Foltányi Miklós és Winkler Gábor építészek tervei alapján a XVIII. századi állapotot állíttatta vissza és múzeumépületté alakíttatta.

Magyar Ispita
Váczy Péter Gyűjtemény

Ortodox zsinagóga - Sopron - GYŐR-MOSON-SOPRON

Ortodox zsinagóga

GYŐR-MOSON-SOPRON
9400
Sopron
Paprét 12-14.
Telefon: 
+36 30 900 8531
E-mail: 
sopronbefore1944@gmail.com

Adatok

Leírás

A Soproni Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség 1890-ben Schiller Jánost bízta meg a zsinagóga terveinek elkészítésével, amit 1891-ben Ullein József kivitelezett. Az épület mögött kis sakter ház is épült, melynek nyomai a hátsó kerítés falában láthatók. A zsinagóga az 1969-ig volt a hitközség kezelésében, ekkor az immár kis lélekszámú közösség eladta az épületet.
Az 1988-ban életveszélyessé nyilvánított épület tetőszerkezetét a Kincstári Vagyon Igazgatóság felújíttatta 1992-93-ban. Az eredeti festett sík mennyezet helyett nyitott fedélszékű tetőszerkezet épült, alatta a falat betonkoszorúval is megerősítették. 2014-ben a Sopron Holding Zrt. elkészítette az épület körüli járdát, a csapadékvíz bekötéseket és polikarbonát fedést kaptak az ablaknyílások.

A zsinagóga képe 1960 körül.
A zsinagóga képe 1891 körül.
A Templom utcai neológ (elbontott) és a papréti zsinagóga képeslapon.

Soproni Petőfi Színház - Sopron - GYŐR-MOSON-SOPRON

Soproni Petőfi Színház

GYŐR-MOSON-SOPRON
9400
Sopron
Petőfi tér 1.
Telefon: 
+36704588802
E-mail: 
sd@prokultura.hu

Adatok

Leírás

Franz Lössl bécsi építész gyönyörű klasszicista épületet tervezett az 1820-as években, amely a megépítését követően a céljához illő méltósággal uralta a neki kiválasztott teret. Három szint, tágas előcsarnok, dekoratív festés és kárpitozás. Az új század elejére azonban a városi közgyűlés úgy döntött, hogy a még Dérynét is látott színház épülete már nem felel meg az elvárásoknak, ezért 1909. március 31-én megszavazta a színház felújítását. A tervezéssel Medgyaszay Istvánt bízták meg. Medgyaszay a bővítés helyett a teljes átépítést szorgalmazta, s javaslatát végül elfogadták. A színház a közgyűlési, hírlapi, és utcai viták középpontjába került. Modern színháza lett a városnak, különleges nézőtér-kialakítással, magyaros ízlésű bútorokkal, kárpitozással, újfajta falszínezéssel és gyöngyös üvegcsillárokkal. Az új épület nagy színházi korszak tanúja lehetett. Két-három évenként cserélődtek a társulatok: Nádassy Józsefé, Thury Eleméré, Polgár Károlyé, Balla Kálmáné. A soproni közönségnek játszik Vízváry Mariska, Jászai Mari, Márkus Emília, később Rajz János, Jávor Pál.
1991-től Mikó István lett a színház vezetője, 1992 nyarán pedig megkezdődött a teátrum felújítása. A Medgyaszay színházáról fennmaradt nagyszámú dokumentum lehetővé tette, hogy az épületen az e századfordulóra is kedveltté vált szecesszió szín- és formajegyeit újra kiteljesítsék. Az újjávarázsolt színházépület megnyitójára, egyszersmind az önálló társulatú Petőfi Színház első évadának ünnepélyes nyitányára 1992. december 3-án került sor. A színház igazgatói: Mikó Istvánt (1994-2002), Valló Péter (2002-2003), Szilágyi Tibor (2003-2007) és Darvasi Ilona (2007-2012), Pataki Andrást (2012-).
Szombaton a felnőtt, teljes árú színházbérletet vásárlók 10 % kedvezményt kapnak a bérlet árából.

Alkotóház - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Alkotóház

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
Kossuth Lajos utca 53.
Telefon: 
+ 36 30 473-8248

Adatok

Leírás

A 2014 őszén (KÖN program keretében) megújult és átadott épület a helyi egyesületek bázisa. Megnyílása óta számos kulturális rendezvénynek, kiállításnak és próbának, kézműves foglalkozásnak adott otthont. Parkját, közösségi összefogással, pályázatból alakították ki. Az épület tursiztikai szálláshelyként is működik, udvarán működik a település kemencéje.

Általános Iskola - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Általános Iskola

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
Kossuth Lajos utca 81.
Telefon: 
+36 99 536-017

Adatok

Leírás

A három időszakban épült 8 osztályos iskola legrégebbi szárnya több mint 110 éves. Legújabb, kétszintes szárnyának alapkövét 2000-ben helyezték el. Az iskolát a tavalyi évig az önkormányzat működtette.

Bécsi Kávéház - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Bécsi Kávéház

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
Jókai utca 39.
Telefon: 
+ 36 30 233-3972

Adatok

Leírás

Angéla és Michael aktív korú osztrák állampolgárok, 8 éve költöztek Sopronkövesdre. Megvették és felújították a Jókai utcai kis házat, és innen járnak ki naponta Bécsbe dolgozni. A KÖN alkalmával immár negyedszer, néhány órára megnyitják házuk kapuját, és mindenkit szerettel várnak ingyenes kávé és sütemény kóstolásra. Itt kicsiben is megvalósul a Kiegyezés, aminek kerek évfordulóját is ünnepeljük. A rendezvényre évek óta vendégül látják a faluval együtt a zala megyei Boncodföldei Autista Alapítvány néhány lakóját is, kézműves portékájukkal. A Bécsi Kávéház adománypersejében összegyűlt pénzt az autisták kapják.

Cifra híd - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Cifra híd

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
külterület
Telefon: 
0630/989-8462

Adatok

Leírás

Az 1930-as években épített és eredeti téglapillérein álló - a Füles patakon átívelő - hídon valamikori lóvasút közlekedett. A lóvasúton szállították a mezőgazdasági terményeket a környező Széchenyi birtokokról a központokba. A híd felépítménye négy éve a KÖN alkalmából megújult, azóta turisták juthatnak el rajta a közeli erdőbe és a szőlőhegyi (kotecsi) Szent László kápolnához. A híd felhajtója annak a személynek a magánterületén van, aki a híd szomszédságában ez évben bemutatja néprajzi gyűjteményét, magyar gyártású old timer motorjait és kertjében még honfoglalás kori fegyverek másolatát is kipróbálhatják.

Fehér Csárda - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Fehér Csárda

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
Kossuth Lajos utca 58.
Telefon: 
+36 99 536-041

Adatok

Leírás

Egy 1760. évi összeírás szerint a nyugati házsor felső végén - valószínüleg a mai csárda helyén - állt a falu mészárszéke és kocsmája. A vendégfogadóról Drinóczy György csornai kanonok "Böngészete" és Féynes Elek geográfiai szótára is megemlékezik. Az 1900-as évek végéig itt volt a Bécs felé hajtott szarvasmarhák pihenőhelye. A korhűen felújított udvari szín 1850 körül épült.

Franciska major - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Franciska major

GYŐR-MOSON-SOPRON
9486
Sopronkövesd
külterület (Franciska major)

Adatok

Leírás

A falu Sopron felőli végén áll a valamikori Széchenyi uradalom egyik Kövesdhez tartozó majorja. Az egykori istállók és cselédépületek átalakításával szociális segítőként használható kutyákat képeznek ki. Épülnek az üdülni vágyóknak bungallók és étterem is. Az óránként induló retró Ikarus busszal ebbe az épülő komplexumba juthatnak el, járhatják körbe az épületeket, és hallhatnak a tulajdonosok terveiről.

Gráczol porta - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Gráczol porta

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
Kossuth Lajos 34.

Adatok

Leírás

Az 1960-as években épült és a 2000-es években felújított családi ház igazi érdekessége az udvar, ahol a fanatikus gyűjtő már 40 darab kubikus talicslát gyűjtött, újított fel, és állított ki a maga, és most először mások örömére.

Kisboldogasszony római katolikus templom - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Kisboldogasszony római katolikus templom

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
Kossuth Lajos utca 83.

Adatok

Leírás

Kora klasszicista stílusban épült, 1800 körül. A mellékoltár szobrai 18. századiak, a főoltár, a szószék és a padok a 19. század első felében készültek.
A KÖN alkalmából miseruha gyűjtemény is megtekinthető.

Kotecsi Vendégház - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Kotecsi Vendégház

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
külterület (Agghegy)

Adatok

Leírás

Az erdőszéli vendégházat, a Szent László kápolna szomszédságában az önkormányzat vásárolta meg 2016-ban. Pályázati forrásból teljes energetikai felújítását, valamint jurták telepítésével a szálláshely bővítését tervezik. A kertből és a szőlőhegyről - mint egy kilátóról - látható a Fertő tó csillogó víztükre, a falu határában és az osztrák-szlovák "sarokban" forgó szélkerekek, valamint Pozsony sziluettje.

Lajos major - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Lajos major

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
külterület-Lajos major
Telefon: 
+36 30 867-3536

Adatok

Leírás

A falu végi dombtetőn, a valamikori Széchenyi grófi major területén álló, XX. században épített, magántulajdonú vadászház ad otthont az immár 5. soporonkövesdi alkotótábornak.

Önkormányzati Hivatal épülete - Sopronkövesd - GYŐR-MOSON-SOPRON

Önkormányzati Hivatal épülete

GYŐR-MOSON-SOPRON
9483
Sopronkövesd
Kossuth Lajos 77.
Telefon: 
+36 99 536-000
E-mail: 
polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu

Adatok

Leírás

A négy éve felújított - eredetileg szocreál stílusú - hivatal a korábban a helyén állt kis Széchenyi-Otócska kastély tégláiból épült. Udvara és a mögötte álló lakások a valamikori kis kastély udvara és melléképületei helyén állnak. Az épület alsó szintjén a KÖN idejére elkészül, és alkalmanként bejárható lesz az újonnan kialakított közös önkormányzati hivatal ügyféltere.

Berettyóújfalui zsinagóga - Berettyóújfalu - HAJDÚ-BIHAR

Berettyóújfalui zsinagóga

HAJDÚ-BIHAR
4100
Berettyóújfalu
Dózsa György utca 11.
Telefon: 
+36 54 402-390
E-mail: 
bihari.muzeum@gmail.com

Adatok

Leírás

1903. július 15-én került sor a berettyóújfalui zsinagóga – amely a korábbi templom helyére épült – alapkövének letételére. Az ünnepség után, a helyi újságban, a Sárrétben megjelent tudósítás szerint az alapkõbe egy üvegbe zárt pergamen papírt helyeztek, amelyen a berettyóújfalui zsidó hitközség története szerepel. E szerint 1757-tõl élnek községünkben zsidók: ekkor telepedett le ugyanis Újfaluban Grósz Ferenc és Mózes, akik megalapítói voltak a késõbbi „nagy kiterjedésû és széles rokonságú Grósz, G. Nagy és Rosinger családnak”. 1806-ban már 30 zsidó család lakott Berettyóújfaluban és a környékbeliekkel egy anyahitközséget alkotva építettek templomot, melyet a lélekszám gyarapodásával többször nagyobbítottak.

A régi zsinagóga lebontását és az új felépítését 1903. június 14-én határozta el az izraelita hitközség, az épület megtervezésével Weiszmann Béla nagyváradi építészt bízta meg. Az 1944-ben munkaszolgálatra és megsemmisítõ táborokba elhurcolt berettyóújfalui zsidó lakosokból nagyon kevesen tértek vissza a II. világháború után, pár éven belül azonban õk is elhagyták a települést. A zsinagóga épülete az állam tulajdonába került. Az ÁFÉSZ a templom mögött álló, Konrád József vaskereskedõ üzlettel egybeépített lakóházában alakított ki vasboltot, a zsinagóga pedig vasraktár funkcióját látta el a közelmúltig.
Az épület országos védett mûemlék.

Berettyóújfalui zsinagóga

Bihari Múzeum - Berettyóújfalu - HAJDÚ-BIHAR

Bihari Múzeum

HAJDÚ-BIHAR
4100
Berettyóújfalu
Kálvin tér 1.
Telefon: 
+36 54 402-390
E-mail: 
bihari.muzeum@gmail.com

Adatok

Leírás

A hajdani piactéren áll Berettyóújfalu első emeletes épülete, amely községházának épült 1874-1875-ben. Ebben az épületben működött az 1893-ban megalakult ”Bihari Casinó” is. A század elején szálloda is volt itt, a földszinten üzletek, cukrászda, bank kapott helyett. Itt működött Adler József nyomdája is, amelyben 1935-36-ban a Kelet Népe irodalmi folyóirat első számait készítették.
Az impozáns épület az ’50-es években gimnáziumként, fiúkollégiumként is funkcionált. 1959-től három évtizeden keresztül működött itt a rendőrség. Az épület felújítása után, 2001-ben költözött a földszintjére a Sinka István Városi Könyvtár, az emeletre pedig a Bihari Múzeum.

Bihari Múzeum
A Berettyóújfalui Zsinagóga felújításra váró épülete

Alföldi Nyomda - Debrecen - HAJDÚ-BIHAR

Alföldi Nyomda

HAJDÚ-BIHAR
4027
Debrecen
Böszörményi út 6.
Telefon: 
+36 52 515-715
E-mail: 
info@anyrt.hu
Figyelem!: 

Nagyobb csoportok részére előzetes regisztráció szükséges: info@anyrt.hu

Adatok

Leírás

1561-ben Huszár Gál protestáns prédikátor alapította a város nyomdáját, mely azóta megszakítás nélkül működik. A város és a református egyház közös irányítása alatt álló műhelyből került ki a 16-17. század legtöbb magyar nyelvű kiadványa, melynek többsége a református szellemiség terjesztését szolgálta. A debreceni sajtó alól került ki többek között Werbőczy Hármaskönyvének magyar fordítása, Ilosvai Selymes Péter Toldija, Valkai András Bánk bánja, Rákóczi fejedelem Manifesztum című állatelméleti könyve, és itt nyomtatták ki az 1848-49-es szabadságharc idején a Habsburg-ház trónfosztását kimondó Függetlenségi nyilatkozatot.
Az Alföldi Nyomda ma teljes egészében hazai tulajdonban áll, és a több mint negyed évszázad elmúltával Magyarország piacvezető könyvgyártójává vált.
A KÖN alatt a Nyomdamúzeum szombaton és vasárnap 10:00-15:00-ig látogatható.

Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Csanak-palota, Generali-ház - Debrecen - HAJDÚ-BIHAR

Csanak-palota, Generali-ház

HAJDÚ-BIHAR
4024
Debrecen
Piac utca 51-53.
E-mail: 
zsofia.marton@debrecen2023.info.hu

Adatok

Leírás

A Piac utca és Arany János utca sarkán álló Csanak-házat 1874-ben építtette Szkalniczky Antal tervei alapján Csanak József, a közeli Derecske településről származó jobbágyból lett híres fűszerkereskedő. Csanak József az Osztrák-Magyar Monarchia idején Debrecen kultúrájának egyik legnagyobb támogatója volt. Ebben az épületben szállt meg debreceni tartózkodása idején többek között Jókai Mór, a híres magyar író, aki Az aranyember című regényéhez többek közt Csanak József élettörténetéből merített ihletet. A ház ma a Generali Biztosító Társaság épülete.

Csanak-palota, Generali-ház
Központi témák: 
KIEGYEZÉS

Csokonai Nemzeti Színház - Debrecen - HAJDÚ-BIHAR

Csokonai Nemzeti Színház

HAJDÚ-BIHAR
4024
Debrecen
Kossuth u. 10.
Telefon: 
06 52 418 811
E-mail: 
szervezes@csokonaiszinhaz.hu
Figyelem!: 

Az épületvezetés regisztrációhoz kötött: Vajland Judit vajland.judit@csokonaiszinhaz.hu!

Adatok

Leírás

A színház Debrecen első és legnagyobb kőszínháza. A romantikus stílusú épületet Szkalniczky Antal tervei alapján 1861-1865 között építették. 1865-ben nyitották meg Katona József Bánk bán című drámájával, Gertrudist vendégként Laborfalvi Róza játszotta.

Központi témák: 
KIEGYEZÉS

Debreceni Köztemető - Ravatalozó és Krematórium - Debrecen - HAJDÚ-BIHAR

Debreceni Köztemető - Ravatalozó és Krematórium

HAJDÚ-BIHAR
4028
Debrecen
Benczúr Gyula u. 6.
Telefon: 
+36 52 563 944
E-mail: 
info@debrecenikoztemeto.hu

Adatok

Leírás

A Ravatalozó és Krematórium, az ország egyik legszebb temetői épülete 1931-32-ben épült Borsos József tervei alapján, magyaros szecessziós stílusban. Négy ravatalozótermének freskói és színes üvegablakai Haranghy Jenő, Holló László, B. Kokas Klára és ifj. Kovács János munkái. Különleges látvány nyújt a boglyaíves árkádsor, melyek alatt Toroczkai Oszvald sgraffitói láthatók. Az épület zománctégla- és zománccserép munkáit a Debreceni Városi Téglagyár készítette. A ravatalozóhoz másfél km hosszú sétány vezet, melynek végén a főkapu közepén Némethy László 1932-ben készült, háromalakos Krisztus-szobra került elhelyezésre. Az épület előtti medence szélén Nagy Sándor János fiúszobra áll.

Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Debreceni Művelődési Központ - Debreceni Első Takarékpénztár - Debrecen - HAJDÚ-BIHAR

Debreceni Művelődési Központ - Debreceni Első Takarékpénztár

HAJDÚ-BIHAR
4024
Debrecen
Kossuth utca 22.
Telefon: 
+36 52 413 939
E-mail: 
belvarosikh@debrecenimuvkozpont.hu

Adatok

Leírás

Az épület az 1846-ban alapított Debreceni Első Takarékpénztár Rt. palotája, amely 1912-re készült el ifj. Rimanóczy Kálmán tervei alapján, szecessziós stílusban. A palota külső falát Somogyi Sándor szobrászművész domborművei (Ipar, Mezőgazdaság, Kereskedelem), szobrászati alkotásai (kariatidák, turul madár) díszítik. A bejárat két oldalán egy-egy nőalak rézdomborítása nyert elhelyezést. Az épület sarki tornya 1963-ban leégett. A Kossuth utca frontjának első emeletén helyezkedett el a Kaszinó, melynek helyén jelenleg a Debreceni Művelődési Központ működik.
A KÖN ideje alatt az épületben megtekinthető kiállítások:
JUBILÁL A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET – kiállítás
JELEN-LÉTEK - Alkotó debreceni családok. Horváth Bíbor festőművész, Horváth István képzőművész, Szabó Antónia képzőművész, Szabó József fotóművész kiállítása

Debreceni református kistemplom - Csonkatemplom - Debrecen - HAJDÚ-BIHAR

Debreceni református kistemplom - Csonkatemplom

HAJDÚ-BIHAR
4025
Debrecen
Révész tér 2.
Telefon: 
+36 52 342 872
E-mail: 
kistemplom@gmail.com

Adatok

Leírás

A debreceni református kistemplom (helyi elnevezéssel: kistemplom vagy csonkatemplom) a Piac utca és a Széchenyi utca délnyugati sarkán található Révész-téren áll. Az eredetileg barokk stílusú épületet 1876-ban neoromán stílusban átalakították, s ez a mai napig meghatározza külső megjelenését.
A mai templom helyén a 18. századig egyszerű faépület állt istentiszteleti helyként, ezt „szín”-nek nevezték, majd „kistemplom” lett, mivel a „nagy”, a mai nagytemplom elődje, az András-templom volt. A Rákóczi-szabadságharc alatt megszentségtelenítették a bevonuló császári csapatok, mivel istállónak használták. A fatemplom az 1719-es tűzvészben égett le.
Az új, 1600 férőhelyes kőtemplomot Báthory Szabó András cívis polgár adományából kezdték el építeni, 1726-ra felkerült a rézgomb a torony tetejére. Az 1727-es tűzvészben azonban ez a templom is súlyos károkat szenvedett, és csak négy év után sikerült újra helyreállítani. Tornyát eredetileg hagymaszerű sisak fedte, de 1907-ben egy óriási szélvész megrongálta. Megjavították, de az alföldi szelek nemsokára teljesen lerombolták. Az építészek, „belenyugodván az isteni akaratba”, kupola nélküli, bástyaszerű kialakítást adtak a toronynak, ezért lett a helyi elnevezése „Csonkatemplom”. Többször le akarták bontani, de 1902-ben az országos tekintélyű építész, Schulek Frigyes meghagyását és renoválását javasolta.
A templom falai között volt 1860-ban az a nagygyűlés, amely a protestáns egyházak önkormányzatát tiltó császári-királyi rendelet ellen tiltakozott. A szabadságharc óta először itt volt kénytelen a császári hatalom visszakozni. A hagyomány szerint a császári megbízott a közgyűlés előtt állva jelentette ki: „A gyűlést a király nevében betiltom!”, erre Balogh Péter, a város püspöke teljes nyugodtsággal felelte: „Én pedig az Isten nevében megnyitom!”.

Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Debreceni Református Kollégium - Debrecen - HAJDÚ-BIHAR

Debreceni Református Kollégium

HAJDÚ-BIHAR
4026
Debrecen
Kálvin tér 16.
Telefon: 
+ 36 52 518 501
E-mail: 
titkar@drk.hu

Adatok

Leírás

Az 1538-ban alapított Református Kollégiumban kezdettől fogva elemi, közép és főiskolai szinten folyik az oktatás. Mint anyaiskola a szellemi vonzásba tartozó több száz vidéki partikulával a tehetséggondozás országos központjává vált. Élénk külföldi kapcsolatai és magas tudományos színvonala révén szellemi bölcsője lett a 20. század elején belőle kifejlődő állami egyetemnek is. Olyan kiváló professzorai voltak, mint Maróthi György, a polihisztor Hatvani István vagy a történész Budai Ézsaiás. A magyar művelődés számos kiválósága volt a kollégium diákja: Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Irinyi János, Hőgyes Endre, Tisza Kálmán és Tisza István.
A Kollégium 2013 óta nemzeti emlékhely: 1849. első hónapjaiban ugyanis oratóriumában tartotta gyűléseit a magyar országgyűlés, amely április 13-án Kossuth Lajos kormányzó indítványára kimondta a Habsburg-dinasztia trónfosztását. Az intézmény homlokzatán és árkádjai alatt a jeles tanárok, diákok és a két svájci reformátor, Kálvin és Zwingli domborművei találhatók.

Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Oldalak