Szent György-kápolna

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár utca 20.
Telefon: 
+36 88 426-095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának helyszínéről, a 10–11. századi eredetű körkápolnáról. Itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István a bizánci császártól kapott.
A román stílusú, 10–11. századi eredetű körkápolnát (rotundát) a székesegyház mellett tárták fel 1957-ben. A félköríves szentélyű körkápolnát a 13. században gótikus stílusban átalakították. Ekkor nyerte el nyolcszögletű alakját. Az ásatások során találták meg Vetési Albert püspök sírját és vörösmárvány sírkő töredékeit. A kápolna káptalanterem is volt, sőt egy 1417-ben kiadott oklevél szerint püspököt is választottak itt. Búcsújáróhely volt, Luxemburgi Zsigmond is megfordult itt 1401-ben.
A Szent György- és a Gizella-kápolna május 4-től október 31-ig naponta 10‒18 óráig, november 1. ‒ május 4-ig e-mailen vagy telefonon történő előzetes bejelentkezéssel látogatható.

A Szent György-kápolna kőtöredékei. Középen Vetési Albert veszprémi püspök vörösmárvány sírkőtöredéke; Fotó: Kövesdi Róka Lajos