De la Motte-Beer-Palota

BUDAPEST, I.
1014
Budapest
Dísz tér 15.
Telefon: 
+36 1 202 1967
E-mail: 
delamotte-beer@forsterkozpont.hu

Adatok

Leírás

A De la Motte-Beer-palota, a legtöbb budavári lakóházhoz hasonlóan, középkori alapokon nyugszik. 1686-ban, amikor Buda várát visszafoglalták a törököktől, a mai épület helyén két, részben romos középkori ház állt. A középkori telekhatárok leginkább a pinceszinten figyelhetők meg, ahol az egykori konyha alatti boltozatos teremben ma is látható a középkorban használt kút. A mai palota földszintes elődje a 18. század elején épült fel, amelyet 1760-ban a Schulz családtól a francia származású De la Motte des Aulnois Ferenc Károly Jácint császári mérnökkari alezredes vásárolt meg. E korszak emléke a földszint és az emelet dongaboltozata. Sokáig úgy vélték, hogy az emeleti szobák igényes és tehetős tulajdonosra utaló díszítőfestése De la Motte Ferenc Károly idejében készült. Ám a levéltári források áttekintése és a falképek ikonográfiai vizsgálata után egyértelművé vált, hogy a palota kiépítése a következő tulajdonos érdeme. Beer József Kajetán katonai gyógyszerész, Buda egyik leggazdagabb polgára 1773-ban vásárolta meg az épületet. Beernek ekkor már egy évtizede működött a patikája a ház földszintjén. Ő építtette az udvari árkádsoros lodzsát, a barokk kapualjat, valamint a barokk motívumokkal és képi ábrázolásokkal díszített emeleti térsort is, amely ma is egyedülálló.