Erőd - Komárno

SZLOVÁKIA
94501
Komárno
ul. Hradná 3692
Telefon: 
+421 910 366 659
E-mail: 
procastello@inmail.sk

Adatok

Leírás

A komáromi erődrendszer a maga nemében Közép-Európa legnagyobb építménye, mely 200 000 katona befogadására épült. Citadellája – központi erődje – az Öregvár és az Újvár.
A mai Öregvár helyén a X. században épült első erődítményről Anonymus Gesta Hungarorumában olvashatunk. A XV. században Mátyás király a középkori vár udvarán csodálatos reneszánsz palota-együttest építtetett.
Az első bástyarendszerű erőd a XVI. század közepén épült meg. Azóta az Öregvár külalakja nem változott. A török előrenyomulás hatására I. Lipót az Öregvár megerősítésére a XVII. század hatvanas éveiben megépíttette az Újvárat. 1763-ban és 1783-ban a városban is hatalmas károkat okozó földrengések az erődöt annyira megrongálták, hogy a benne állomásozó katonaságot elvezényelték. Felújítására csak a napóleoni háborúk hatására, a XIX. század elején került sor. 1810-ben épült meg az „U” alakú laktanya, 1815-ben pedig a parancsnoki épület. Azóta jelentős átépítés nem történt.
Az erőd a történelem során sok ostromot állt ki, de soha senki nem tudta elfoglalni. Bevehetetlenségét az Újvár nyugati bástyáját díszítő „Kőszűz” és az alatta olvasható felirat hirdeti: NEC ARTE NEC MARTE – Sem csellel, sem erővel.
Az erőd a XX. században is hadi célokat szolgált: állomásozott benne a Csehszlovák Hadsereg, 1968-ban a Szovjet Hadsereg foglalta el, majd 1991-től 2003-ig a Szlovák Hadsereg használta. Ebben az évben vásárolta meg Komárom Város Önkormányzata, hogy a város szerves részévé válhasson.

Laktanya - Újvár
Lipót kapu - Újvár
Laktanya épülete
Parancsnoki épület - Újvár
a Kőszűz szobra
Ferdinánd kapu /1550/ - Öregvár
Öregvár nagyudvar