Központi Statisztikai Hivatal

BUDAPEST, II.
1024
Budapest
Keleti Károly utca 5-7.
E-mail: 
kommunikacio@ksh.hu

Adatok

Leírás

Az idén 150 éves KSH története az osztrák–magyar kiegyezéssel kezdődik. A hivatal elődje az 1867-ben létrejött Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium hatfős statisztikai szakosztálya volt, amelynek vezetőjévé Gorove István miniszter Keleti Károlyt nevezte ki. Csaknem 120 éves a Czigler Győző által tervezett, historizáló stílusú székház is, amelynek építési munkálatai 1896-ban indultak meg, az átadására pedig 1898-ban került sor. A Központi Statisztikai Hivatal székháza egyike azon keveseknek, amelyeket ma is az eredeti célnak megfelelően használnak – vagyis falai közt jelenleg is statisztikai tevékenység folyik. A folyamatos állagmegóvásoknak köszönhetően a statisztikai palota ma is a régi pompájában várja a látogatókat, akik megismerhetik a kutatószobát és beleshetnek az elnök dolgozószobájába is, a hivatal munkatársai ugyanakkor rövid ismeretterjesztő előadásokkal, valamint játékos vetélkedőkkel és statisztikai fejtörőkkel is készülnek. A KSH épületsétájának utolsó állomása a hivatal könyvtára, amely az ország legelső nyilvános tudományos könyvtárainak egyike.

A Központi Statisztikai Hivatal épülete 1897-ben, az átadás évében