Gábriel arkangyal szerb ortodox templom

PEST
2011
Budakalász
Petőfi tér 7.
Telefon: 
+36 26 340 468
E-mail: 
makk.adrienn@koskarolymh.hu

Adatok

Leírás

Budakalászon a szerbek XVII. század végi betelepülésével megindult az egyházi élet szervezése is, az első név szerint ismert kalászi szerb lelkész Avram Vukajlovity volt. Az első, Szent György tiszteletére emelt szerb templom még fából épült, létéről az 1734–35. évi mezei összeírás már beszámolt. Az új kőtemplom építését követően lebontották, egykori helyét ma kőkereszt jelzi a Budai úton. A mai templomot 1752-ben emelték, védőszentje Szent Gábriel arkangyal.
A torony 1782-ben készült el. Ekkor már szerb felekezeti iskola is volt a községben, ami élénk hitéletről tanúskodik. A német betelepülésnek köszönhetően az addig szerb lakosú település a XIX. század második felére két-, majd az egyre nagyobb számú magyar beköltözőnek köszönhetően három nemzetiségűvé vált. Az új beköltözők többsége római katolikus volt, ezért a szerbség és az ortodoxvallás fokozatosan kisebbségbe került. A XX. század elejétől már nemcsak a németek, de a magyarok lélekszáma is meghaladta a szerbekét. A hitélet továbbra is élénk volt, az egyház aktívan volt jelen a község életében és az oktatásban is.
A szerb öntudattal szorosan összefüggő görögkeleti vallási szokások fenntartása érdekében az 1994-ben alakult Budakalászi Szerb Kisebbségi Önkormányzat és a budakalászi egyházi képviselőség közös munkába kezdett, amely elsősorban a gyerekeket, fiatalokat célozza a vallásos ünnepek szokásainak felelevenítésével, megtartásával, húsvéti, karácsonyi hagyományőrző programok szervezésével, különböző vallási-hittan, illetve nyelvi táborokban való részvétel támogatásával. A helyi szerb egyház vezetője Nikola Pocsucsa pópa. A szervező tevékenység az idősebb korosztályt is célozza, minden évben zarándokút indul az Egerben illetve Grábócon megtartott búcsúkra.

Szerb templom
A templom bejárata