Medgyaszay István tervezte bérház (1910)

BUDAPEST, XI.
1114
Budapest
Orlay utca 2/b
Telefon: 
20 493 5412
E-mail: 
gyorgyie36@gmail.com
Figyelem!: 

Találkozás a vezetések időpontjában az épület előtt.

Adatok

Leírás

Az Orlay utca 2/b alatti 5 emeletes bérház 1910-ben épült. Erkély és ablakdíszei, gyönyörű belső udvara, lépcsőháza áttört díszítései, színes, figurális, illetve rózsaablakai egyetlen korai épületén szemléltetik Medgyaszay István építészetének értékeit, esztétikai gazdagságát, a vasbeton korai alkalmazásának technikai újítását. Az épületben épületvezetést tart Ládonyiné Bartha Gabriella, az építész unokája 11.30, 12.30, 13.30 órakor.

MEDGYASZAY ISTVÁN - Budapest, 1877 - 1959 - Tanulmányait a bécsi Képzőművészeti Akadémián folytatta, Otto Wagner Mesteriskolája kitüntetett növendéke. Ugyanakkor a bécsi Műegyetem rendes hallgatója (1900). Építészeti oklevelét 1904-ben a budapesti Műegyetemen szerezte. Az Angliából J. Ruskin - W. Morris - Ph. Webb nyomán indult az "Új stílus", vagy szecesszió, mely a nép művészetére is ráirányította a figyelmet - egész Európát meghódította. Nálunk ez az irányzat jobbára a magyar nép művészetéből táplálkozott. A magyarországi szecesszió a "magyar építőművészet" - az önálló "magyar stílus" - születésének bölcsője lett. Medgyaszay 1904-től beutazza hazánk néprajzi tájegységeit. Útirajzai Malonyay Dezső: "A magyar nép művészete" I-II. köteteiben jelentek meg. Ugyanott beszámol a nép ötletgazdagságáról, lelkületéről, művészetéről. Ennek forrását keresve Európa híres Keleti-gyűjteményeit tanulmányozza. Később Távol-Kelet útján Indiáig jut. Így lett Medgyaszay az önálló "magyar stílus" legkövetkezetesebb képviselője. A századfordulón tűnik fel az eljövendő "évezred" új építőanyaga, a vasbeton, s néhány korai alkotása. Ez volt az a ritka pillanat az építészet történetében, amikor az építőművészet fejlődéstörténete útján megelőztük Nyugatot: utat mutattunk Nyugatnak, mivel Medgyaszay a magyar építőművészet előtt is megnyitotta az egyetlen lehetséges, reális utat: amikor a jövő új építőanyaga, a vasbeton művészi formálását összekötötte a magyar nép ősi hagyományainak alkalmazhatóságával. Ez Medgyaszay jelentősége.