Szent György-kápolna

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u. 20.
Telefon: 
+36 88 426 095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának helyszínéről. Középkori források szerint itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István 1016–18 között, a bolgárok felett aratott győzelme emlékére, a bizánci császártól kapott. A román stílusú, 10–11. századi eredetű körkápolnát a 13. században gótikus stílusban átalakították, ekkor nyerte el nyolcszögletű alakját. Az 1957. évi ásatások során találták meg Vetési Albert reneszánsz püspök sírját és vörösmárvány sírkőtöredékeit. A kápolna káptalanterem is volt, sőt egy 1417-ben kiadott oklevél szerint püspököt is választottak itt. Búcsújáróhely volt, Luxemburgi Zsigmond is megfordult itt 1401-ben.

Szent György-kápolna. Fotó: Kövesdi Róka Lajos