Helyszínek

A szűrési feltételeknek az alábbi találatok felelnek meg:

Felsővízivárosi Szent Anna templom - Budapest - BUDAPEST, I.

Felsővízivárosi Szent Anna templom

BUDAPEST, I.
1011
Budapest
Batthyány tér 7.

Adatok

Leírás

A Szent Anna templom 1740 és 1761 között, Hamon Kristóf, majd Nepauer Máté helyi építészek vezetésével épült, az elődjéül szolgáló kápolna telkén. 1838-ban és 1876-ban az árvíztől, 1849-ben pedig Buda ostromakor szenvedett súlyos károkat. A második világháború után az Országos Műemléki Felügyelőség (OMF) állította helyre külsőleg, belső festése 1980-ra készült el az Egyház és az OMF közös erőfeszítésével. Ismételt külső felújítására 1994-1997 között került sor.

Szent Anna templom
Szent Anna templom belső (Fotó: Thaler Tamás)
Szent Anna templom főoltár
Szent Anna templom orgona

Köztársasági Elnöki Hivatal - Budapest - BUDAPEST, I.

Köztársasági Elnöki Hivatal

BUDAPEST, I.
1014
Budapest
Szent György tér 1.
Telefon: 
+3612245019
E-mail: 
kiraly.monika@keh.hu

Adatok

Leírás

A Sándor-palota Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várban, a Budavári Király Palota tőszomszédságában, a Szent György téren található. Az egykori Sándor grófok magánpalotája (1806), mely az 1867-es kiegyezéstől a második világháború végéig miniszterelnöki rezidencia volt, ma a Köztársasági Elnöki Hivatalnak ad helyet. A Sándor-palota műemlék, amelynek falai évszázadosak, dísztermeinek belső burkolatai a régiek hű másolatai, modern és korhű-másolati berendezései pedig úgy szolgálják a mai használatot, hogy emlékeztetnek a régi időkre is.

Sándor-palota külső
Sándor-palota déli főbejárata
Tükörterem
Kerek szalon
Mária Terézia-szalon
Kék szalon
Kis Empire szalon

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet - Budapest - BUDAPEST, I.

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

BUDAPEST, I.
1013
Budapest
Krisztina krt.57.
Telefon: 
+36 1 375-1184/124
E-mail: 
oszmi@oszmi.hu
Figyelem!: 

A részvétel regisztrációhoz kötött: oszmi@oszmi.hu. Jelentkezéseket csak korlátozott számban tudunk fogadni.
Az épület csak részben akadálymentesített.

Adatok

Leírás

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetnek harmonikus, klasszicista jellegű épület ad otthont a Krisztina körúton. Az eredetileg földszintes, majd emeletessé átalakított palota Krisztinaváros egyik legjelentősebb történelmi épülete. A 19. század negyvenes éveiben Áldásy Antal kapitány építtette. 1855-1866 között ez az épület volt családi otthona a Lánchíd és az Alagút skóciai születésű angol építészének, a budai Áldásy családba nősült Adam Clarknak.

Az épület  a Krisztina körüt felől
Az épület belső udvara
A könyvtár
Lépcsősor
Az igazgatói iroda

Szent Ferenc Sebei templom - Budapest - BUDAPEST, I.

Szent Ferenc Sebei templom

BUDAPEST, I.
1011
Budapest
Fő utca 43.

Adatok

Leírás

Erzsébet-apácák kolostora és temploma (Szent Ferenc sebei templom), a tér északi oldalán. Eredetileg a bosnyák ferencesek kolostora volt, akik közvetlenül Buda visszafoglalása után, már 1686-ban megtelepedtek ezen a helyen. A Szent Ferenc sebei templomot 1731-1757 között építették, barokk stílusban. 1785-ben, miután a ferencesek az országúti ágostonos kolostorba költöztek, az épületegyüttes a betegápoló Erzsébet-apácák használatába került, és a kolostor egy részét kórházzá alakították. A templom északi oldalán épült föl 1805-re korai klasszicista stílusban a Marczibányi-féle menedékház. A rendház dél felé nyúló kertjét és gazdasági épületeit 1891-ben megszüntették, helyükre részben egy új kórházi szárny épült, részben pedig a piactér foglalta el. Az apácákat a kommunista diktatúra 1950-ben kitiltotta épületeikből, templomukat az egyházmegye vette át, kórházukból állami szociális otthon lett, egy részét pedig a Fővárosi Mérnöki Tervező Vállalat (Főmterv) használta. Miután a rendszerváltozást követően a szerzetesrend visszakapta épületeit, a Főmterv az 1990-es évek végén kiköltözött, az idősek otthona működtetését Gondviselés Háza néven a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vette át, a Marczibányi-menházat pedig az apácák rendháza és a budapesti német Szt. Erzsébet katolikus lelkészség számára alakították át.

Szent Ferenc sebei templom

Központi Statisztikai Hivatal - Budapest - BUDAPEST, II.

Központi Statisztikai Hivatal

BUDAPEST, II.
1024
Budapest
Keleti Károly utca 5-7.
E-mail: 
kommunikacio@ksh.hu

Adatok

Leírás

Az önálló magyar Hivatalos Statisztikai Szolgálat fennállásának 150. évfordulóját ünnepeljük ebben az esztendőben. I. Ferenc József 1867. május 25-én nevezte ki Keleti Károlyt az akkor még minisztériumi keretben működő Statisztikai Szakosztály élére. Ezt az eseményt tekintjük a Hivatalos Statisztikai Szolgálat megszületésének.
Eddigi működésünk néhány jellemzője számokban: a hivatalt 22 elnök irányította; a statisztikai törvény 6 alkalommal újult meg; az első népszámlálásra 1869–1870-ben, az első mezőgazdasági összeírásra 1895-ben került sor; az első statisztikai évkönyv 1872-ben, az első helységnévtár pedig 1873-ban jelent meg.
Önálló épület hiányában az alapítást követő 30 évben a hivatal gyakori költözésekkel, összesen 10 helyen (köztük 1867-ben fél évig Keleti Károly lakásában) tevékenykedett, majd 1897-ben foglalta el a hivatalnak ma is otthont adó – Czigler Győző tervei alapján megépített – Statisztikai Palotát a hajdani Oszlop, ma Keleti Károly utca 5–7-ben.

A Központi Statisztikai Hivatal épülete 1897-ben, az átadás évében

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Budapest - BUDAPEST, III.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

BUDAPEST, III.
1036
Budapest
Korona tér 1.
Telefon: 
+36 1 375-6249
E-mail: 
kiss.hajnalka.mkvm@gmail.com

Adatok

Leírás

Krúdy Gyula egykori lakóháza, ahol az író élete utolsó három évét töltötte, 2011 óta ad otthont a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a régi Óbuda központjában.

Óbudai Társaskör - Budapest - BUDAPEST, III.

Óbudai Társaskör

BUDAPEST, III.
1036
Budapest
Kiskorona utca 7.
Telefon: 
+3612500288
E-mail: 
info@obudaitarsaskor.hu

Adatok

Leírás

A klasszicista műemlék ház – melynek múltja a római korig nyúlik vissza – , az Óbudai Társaskör épülete a régi Óbuda központjában, az egykori királyi, később királynői palota szomszédságában található. Ezen a középkorban is lakott helyen a 19. században a Koronához és az Oroszlánhoz címzett fogadó és kávéház állt. A sok évtizedes használat és a funkcióváltások a felismerhetetlenségig átalakították. Az eredeti hangulatot idéző helyreállítása az Ybl-díjjal jutalmazott építész, Korompay Katalin tervei nyomán, 1988-ban fejeződött be. A két évtized alatt nemcsak a szűken vett városrész, hanem Budapest, sőt az ország kulturális és társasági életének is jól ismert intézményévé vált.

Információs pult, előtér
Verkli, kisszalon
Pince
Nagyterem

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala - Budapest - BUDAPEST, V.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

BUDAPEST, V.
1051
Budapest
Nádor utca 22.
Telefon: 
+36 1 475-7120
E-mail: 
Hodicsek.Attila@ajbh.hu

Adatok

Leírás

A Budapest V. kerület, Nádor utca 22. szám alatt található, 171 éves épületen az idők folyamán sokat alakítottak. Az átalakítások különösen a belső elrendezést érintették, de a létesítmény rendeltetésén is többször változtattak. Ennek ellenére az építmény a mai napig jelentős műemléki, művészi, építéstörténeti, városképi értéket képvisel.
Jelenleg az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala működik a sokat látott falak között, de ezt megelőzően több mint fél évszázadon keresztül ez az épület volt Budapest egyik leghíresebb szállodája, később pedig bankként, majd irodaházként működött.
A romantikus stílusú sarokház műemlékvédelem alatt áll.

Hotel Continental Szálloda
Utcakép anno
Utcakép napjainkban
Homlokzat - részlet
Az épület főbejárata
Lotz-festmények a Díszteremben
A Hivatal könyvtára

Petőfi Irodalmi Múzeum – Károlyi-palota - Budapest - BUDAPEST, V.

Petőfi Irodalmi Múzeum – Károlyi-palota

BUDAPEST, V.
1053
Budapest
Károlyi utca 16.
Telefon: 
+36 1 317-3611/245
E-mail: 
nagyvarii@pim.hu

Adatok

Leírás

A Petőfi Irodalmi Múzeumnak otthont adó Károlyi-palotát az egyik legismertebb magyar főúri család, a Károlyiak ízlése emelte Budapest egyik legimpozánsabb palotájává. A belváros klasszicista gyöngyszeme sok olyan titkot rejt magában, amelyek mind a fővárosi építészettörténet, mind a magyar történelem és irodalom jelentős mérföldkövei.
A Petőfi Irodalmi Múzeum Önarckép álarcokban. Arany János emlékkiállítás című tárlatának célja, hogy megidézze a magyar irodalom egyik legnagyobb klasszikusáról a köztudatban élő képet és a költő kevésbé ismert arcaival is megismertesse az érdeklődőket. Kiállításunk Arany Jánosa kortárs klasszikus. Életútjának, személyiségének újszerű bemutatása minden generációhoz szól.

Károlyi-palota
Károlyi-palota
Károlyi-palota
Károlyi-palota
Petőfi Irodalmi Múzeum
Központi témák: 
ARANY JÁNOS EMLÉKÉV

Tőzsdepalota - Aula - Budapest - BUDAPEST, V.

Tőzsdepalota - Aula

BUDAPEST, V.
1054
Budapest
Szabadság tér 17
Telefon: 
+ 36 1 413 2045
E-mail: 
marketing@tippin.net
Figyelem!: 

Maximum 20 fő beengedésére lesz egyidejűleg lehetőség, 30 perces turnusokban!

Adatok

Leírás

Az érdeklődők számára bejutást biztosítunk a Tőzsdepalota aulájába. Az aulába, melyben annak idején Gobbi Hilda kortyolgatta kávéját, és ahol az első pesti tőzsdét 1854-ben alapították. Micsoda történelem egyetlen épület számára! A historizáló stílusú palota Alpár Ignác tervei alapján épült 1902-1907 között. Alpár tiszta, világos, szimmetrikus alaprajzot tervezett, a tőzsdetermeket az emeletre téve. A termek, melyekhez karzat is épült a közönség számára, a természetes világítás érdekében az épület két végére kerültek: északra az árutőzsde, délre az értéktőzsde. Mindkettőhöz elegáns oszlopcsarnok vezetett. Középen irodák, tárgyalók, ruhatárak, várótermek, büfék, társalgók és dohányzók, távíró- és telefonhelyiségek létesültek. A 15 méter átmérőjű kupolaterem 18,5 méter magas. A több évtizedes, az értékekre közömbös átépítések mára felismerhetetlenné tették a palota belsejét, melynek helyreállításán jelenleg a világ legjobb építész szakemberei dolgoznak a kanadai tulajdonos, Michael Tippin megbízásából. Az épület műemlékeleminek helyreállítását követően egyedülálló irodatereket alakítanak ki, bárokkal és éttermekkel az alsó szinten - így adva vissza ezt az építészeti műremeket a nagyközönségnek.
(A teljes szöveg a letöltések fülben megtalálható.)

A Tőzsdepalota 2020-ban
A Tőzsdepalota 1909-ben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Budapest - BUDAPEST, VI.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

BUDAPEST, VI.
1067
Budapest
Eötvös u. 7.
Telefon: 
+36147876020
E-mail: 
info@abtl.hu

Adatok

Leírás

Az Eötvös utcai ingatlanra 1878-79-ben az akkori tulajdonos, Schneider Vencel építtette a ma is látható épületet, amelynek hat magántulajdonosa volt, míg 1939-ben a Kivándorlási Alap vette meg azzal, hogy a kezelés joga a mindenkori belügyminiszteré, mára az Államkincstáré. 1945 után Péter Gábor itt alapította meg az ÁVO elődjét, a Politikai Rendészeti Osztály budapesti tagozatát, utána itt működött az ÁVO Útlevél Osztálya, majd 1985-től az Újpesti Dózsa Sportegyesület elnöksége. 1999 májusától a Történeti Levéltár székházaként működik.
Az épületet Bobula János építész–építőmester tervezte, akinek tervezői ízlését az itáliai reneszánsz iránti vonzódás határozta meg, amit e ház tervezésében is kifejezésre juttatott: utcai homlokzata a cinquecento palotaépítészetet idézi. Rekonstrukcióját 1998–99-ben végezték el Tolnay Lajos Ybl-díjas építészmérnök tervei alapján.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, mint a Történeti Hivatal jogutódját a 2003. évi III. törvény hozta létre. Az intézmény 2003. április 1-jétől működik, mint állami szaklevéltár. A levéltár alapvető feladata a kezelésébe került iratok megőrzése, szakszerű kezelése és feldolgozása; az iratokban szereplő személyek betekintési jogának biztosítása; az iratanyagban való kutatás lehetőségének biztosítása; az iratanyag tudományos feltárása és ezen kutatások eredményeinek publikálása.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, mint minden más közlevéltárban, bármely természetes személy ingyenesen kutathat, és a kutatásra kiadott levéltári anyagról saját költségén másolatot készíttethet. A tudományos kutató szabadon tanulmányozhatja a témájával kapcsolatos levéltári anyagot, ezen belül a személyes adatokat tartalmazó iratokat is. A levéltár javarészt papír alapú dokumentumokat őriz, de nagy mennyiségben került ide a vizsgálati valamint operatív dossziékról, illetve a Napi Operatív Információs Jelentésekről (NOIJ) készült egykorú biztonsági mikrofilm-másolat is.

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala - Budapest - BUDAPEST, VI.

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

BUDAPEST, VI.
1068
Budapest
Dózsa György út 86/b
Telefon: 
+36 1 351-9483
E-mail: 
hivatal@mgyk.hu
Figyelem!: 

Az épület csak vezetéssel látogatható!

Adatok

Leírás

A terézvárosi nyaralónak tervezett épület az 1930-as években készült el, földszintje jelenleg a Magyar Gyógyszerészi Kamara Hivatalának otthont. A régi télikert ólomüvegablaka, az antik patika belsők a múlt hangulatát hozzák a hivatal jelenébe. Csoportok minden egész órakor indulnak. A vezetés részeként rövidfilmet mutatunk be a Gyógyszerész Kamaráról és a gyógyszerészetről.

Patika belső
Kazetták
Tárgyaló
A régi télikert

BGSZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma - Budapest - BUDAPEST, VIII.

BGSZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma

BUDAPEST, VIII.
1088
Budapest
Vas utca 9-11.
Telefon: 
+36 1 388 44 80
E-mail: 
iskola@vasutca.hu

Adatok

Leírás

Lajta Béla és Kozma Lajos Palotanegyedben található premodern iskolaépülete 1912-ben épült. Lajta nemcsak az épületet és az azt színessé varázsoló magyaros szecesszióval díszített motívumokat tervezte, hanem a bútorokat, berendezési tárgyakat, lámpákat is. Ebben az iskolában tanított Szerb Antal, Ancsel Éva és itt rendezték meg hazánk első kosárlabda mérkőzését is. Az épületben szombaton diák-idegenvezetők kalauzolják az érdeklődő látogatókat.

Az iskola bejárata

Martsa Műterem és Művészkert - Budapest - BUDAPEST, VIII.

Martsa Műterem és Művészkert

BUDAPEST, VIII.
1084
Budapest
József utca 37.
Telefon: 
+36 30 436-8389
E-mail: 
martsamuterem@gmail.com
Figyelem!: 

A téglaösvényfelülete kissé egyenetlen. Gyermekek csak szülői felügyelettel látogathatják a kertet. Állatot csak pórázon vezetve hozhatnak a területre!
Kapucsengő: 20-as (Martsa Odú), 21-es (Martsa-szobrász) és 22-es (Martsa-festő).
A Művészkert egy társasház belső udvarában található. Kérjük, az emeletre ne menjenek föl!

Adatok

Leírás

A hajdani Seenger kőfaragótelepből a 20. század elején műtermek alakultak, melyekben ma is képzőművészek dolgoznak. A rejtett udvar, növényeivel, ódon hangulatával inspiráló helyszíne az alkotó tehetségnek. Az itt dolgozó művészek őrzik a "genius loci"-t, a régi művészek emlékét is. A KÖN alkalmával vetített képes előadásokon mutatják be a hely történetét. Az előadások közti időben személyesen kalauzolják a látogatókat az idén 118 éves Művészkertben (előzetes bejelentkezés nem szükséges). Az állandó képzőművészeti gyűjtemény mellett az éppen zajló restaurátori munkákat, valamint Páljános Erzsébet, Salfai Tibor, Csík Márta festőművészek és V. Molnár Imre fotóművész ez alkalomra rendezett kiállítását is megtekinthetik a vendégek. A műteremben az eredeti, kortárs alkotások mellett másolatok, kiadványok, a helyhez köthető emléktárgyak is vásárolhatók.

A Művészkert
Festőműtermünk

FM KASzK - Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola, Kollégium - Budapest - BUDAPEST, XIV.

FM KASzK - Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola, Kollégium

BUDAPEST, XIV.
1149
Budapest
Mogyoródi út 56-60.
Telefon: 
+36 1 273-2741
E-mail: 
titkarsag@vmszki.hu

Adatok

Leírás

Iskolánk, az FM KASZK Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola 1926 óta folytat középfokú kertészképzést, ami 1972-ben földmérési, 1994-ben pedig térképész szakkal egészült ki. Zuglói Intézményünk kiemelkedő látványossága a japánkert és a kb. 1,5 hektáros botanikus kert. Gyűjteményünkben nagyon sok különleges növény található: fenyők; törpe örökzöldek; hamisciprus – Ginko biloba – fajtabemutató; gazdag kaktuszgyűjtemény stb.
Büszkeségünk a hazánkban elsőként megépült japánkert. A japán ember művészi igényességgel fordul környezetéhez, minden tevékenységét igyekszik tökéletesen végezni. Mivel a természettel való szoros kapcsolat a japán lélek legmélyebb igénye, a japán kerttervezés és -építés művészi tökélyre emelkedett. A kertet a kertművész a természet törvényeinek teljes tiszteletben tartásával, a természet lényegét, szépségét átérezve alakítja ki. A természetet sűrítve, szimbólumokkal kifejezve ábrázolja.
Japánkertünk alkotója, Varga Márton – intézményünk alapítója – a fentiek szellemében, mély szakmai alázattal tervezte és építette meg művét 1928-ban. Szándékát és hozzáállását jól jellemzi a tőle vett idézet: „hogyha már külföldi és művészettörténeti jelentőségű kerteket kell utánoznunk, akkor azt ne egyéni és önkényes változtatásokkal, hanem alapos tanulmányok alapján, művészi utánzással, a kerttípus szabályainak szigorú betartásával tegyük!”
A japán császári család tagja, Takamacu herceg és felesége 1931-ben felkeresték a kertet. Látogatásuk alkalmával tetszésüket növények ajándékozásával fejezték ki. Ezek közül még ma is látható az Orixa japonica, a Prunus serrulata ’Kansan’ utódja, továbbá a Wisteria sinensis, az Acer ginnala, a Hibiscus syriacus (teltvirágú alak) és a Prunus nana.

Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Batthyány-Montenuovo mauzóleum - Bóly - BARANYA

Batthyány-Montenuovo mauzóleum

BARANYA
7754
Bóly
Temető utca 1.
Telefon: 
+36 20 980-75-23
E-mail: 
info@erzsebetvigado.hu

Adatok

Leírás

A mauzóleum építését Montenuovo Vilmos felesége, Batthyány Julianna grófnő rendelte el 1879-ben. A neoromán-neogót stílusú épület, művészi kiképzésével, a maga nemében országos viszonylatban is párját ritkítja. A település szélén, temetőjének közvetlen szomszédságában, a Bólyból Mohács felé vezető országút jobb oldalán magasodik a jellegzetes formájú mauzóleum, amelybe egy nyolc fokból álló széles lépcsősor vezet. A bejárati ajtó két oldalán négy-négy mélyvörös illetve hófehér márványoszlop áll. Az oszlopok egy-egy reliefcsoportot tartanak. A bejárati kapu bélletíveit, az ablakkereteket, a vízköpőket, a falakat díszítő kultikus formákat puhább homokkőből faragták. Az épület belsejében, a bejárattal szemben látható a szentély, közepén a vörösmárványból készült oltár. Mögötte, az apszis falán hatalmas fakereszt, rajta ember nagyságú faragott Krisztus-test, amely Bach Márton németbólyi fafaragó-művész munkáját dicséri. Az előtérben egyetlen gránitoszlop tartja a kórust, a karzatot, és a kupolát. Az épület falaiban kialakított, vörösmárvány táblával lezárt sírhelyekben a Montenuovo család következő tagjai nyugszanak (bal oldalról): Wilhelm Albrecht von Montenuovo, felesége, Batthyány Julianna, és három kiskorában meghalt lánygyermek. A jobb oldalon Alfred von Montenuovo, felesége Kinsky Franziska, és Montenuovo Nándor.

Bejárat
Az előtér gránitoszlopa
Esti fényben

Görögkatolikus templom - Boldogkőváralja - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Görögkatolikus templom

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3885
Boldogkőváralja
Béke u. 101.
Telefon: 
06 46 387704
E-mail: 
hornyak55@freemail.hu

Adatok

Leírás

Az 1600-as évek közepén épült fatemplom többször leégett. A ruszin őslakosú falu kultúrájának, hagyományainak emlékhelye, aktív hitéleti és kulturális felüdülést jelent.

Pelyhe Pince - Múzeum - Bükkzsérc - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Pelyhe Pince - Múzeum

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3414
Bükkzsérc
Felső pincesor 37.
Telefon: 
3670310-8519; 3670639-2603
E-mail: 
pelyhepincemuzeum@gmail.com
Figyelem!: 

Mozgáskorlátozottak számára a présházban a múzeumi rész látogatható.

Adatok

Leírás

Magyarország első zsűrizett riolittufa faragásos pincéje, amely a szőlőfeldolgozás jeleneteit életnagyságban mutatja meg. A présházban, a magánmúzeumban a szőlő-és borfeldolgozás tárgyi eszközeit, valamint régi sütő-főző edényeket láthatunk.
A pincemúzeum földúton közelíthető meg, a falutól gépkocsival max. 5 perc, gyalog 15-20 perc.
A Kaptárkő Egyesület által szervezett KőkulTÚRA a Bükkalján túra, amely során megismerhetik a Hungarikum címet kapott bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit és legérdekesebb helyszíneit, a Pelyhe Pincében zárul.
A túrával kapcsolatban bővebb információ: http://www.oroksegnapok.hu/setak/3236

Pelyhe Pince - Múzeum
Bükkzsérci tájkép  Pelyhe Pince - Múzeum
Szőlőművelés jelenetei riolittufa faragások
Szőlőművelés jelenetei riolittufa faragások
Múzeumi sütő-főző edények
Bükkzsérci kép  a pincesorról
"Satulás és boroshordóba öntés" c riolittufa jelenet

Görögkatolikus templom - Vizsoly - BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Görögkatolikus templom

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
3888
Vizsoly
Szent János utca 78
Telefon: 
06 46 387704
E-mail: 
hornyak55@freemail.hu

Adatok

Leírás

A 100 éves templom a keleti hagyományoknak megfelelően ikonosztázionnal berendezett. Az ökumenizmus jó példája: a templomban található Károli Gáspár (1590) és Káldy György (1607) bibliafordítók együttes ábrázolása, ami Európában egyedül itt látható.

Nagyboldogasszony templom - Pitvaros - CSONGRÁD

Nagyboldogasszony templom

CSONGRÁD
6914
Pitvaros
Arany János utca 5.
Telefon: 
+36 20 823-3794; +36 62 650 - 528
E-mail: 
plebaniapitvaros@gmail.com

Adatok

Leírás

A település Makótól 25 km-re, Csongrád megyében, Békés megye határán fekszik. A csehszlovák-magyar lakosságcsere idején, 1947-ben telepítették be a felvidéki magyar katolikusokat, akiket – még ebben az évben – Mindszenty József bíboros is meglátogatott. A 30 méter hosszú, 10 méter széles, egyszerű kialakítású templomot, amely teljes egészében a hívek munkájából épült, 1950. április 4-én szentelte fel Hamvas Endre csanádi püspök. Legnagyobb értéke talán a hazájukat vesztett, áttelepített magyarok a katolikus hitben gyökerező mély vallásossága, amely lakásuk berendezése és megélhetésük biztosítása elé helyezte a templom építését és saját lelkipásztor biztosítását. A templomban több neves szegedi képzőművész alkotása is megtalálható, többek között Vágó Gábor szobrász és ötvösművész örökmécsese és a Lakatos Klára intarziaművész által készített keresztúti állomások. Az orgonát Moser Alajos készítette 1879-ben.

A templom homlokzata
A templom a búcsú ünnepén

Károlyi Kastély - Fehérvárcsurgó - FEJÉR

Károlyi Kastély

FEJÉR
8052
Fehérvárcsurgó
Petőfi u. 2.
Telefon: 
+36 21 311-0426
E-mail: 
info@karolyikastely.hu
Figyelem!: 

A kastély az óránként induló vezetések keretében látogatható.

Adatok

Leírás

A kastélyt magába foglaló birtok korábbi tulajdonosai 1690-től a Hochburgok, majd a Berényi és a Perényi család. 1834-ben Perényi Imre báró elzálogosította Károlyi György grófnak, 1853-ban vásárlás útján végleg a Károlyiak kezébe került. A kastély 1844-től kezdődő építésével Károlyi György gróf megteremtette vidéki rezidenciáját. A munkálatok Heinrich Koch tervei alapján zajlottak, az építésvezető a Károlyi család alkalmazott építésze, Ybl Miklós. A kastély átalakítása a gróf unokája, Károlyi József gróf nevéhez fűződik az 1910-es évek elején. A II. világháború idején német vezérkari szálláshely, majd hadikórház és laktanya lett. A német csapatok visszavonulása után szovjet katonai alakulatok vették igénybe és lényeges pusztításokat végeztek benne. A kastély berendezései, bútorai ekkor mentek tönkre, tűntek el. A világháború befejezése után a kastélyt és a birtokot elvették a Károlyi családtól és államosították. 1946-tól a Fővárosi Gázművek kapta kezelésbe, ekkor üdülő, majd 1949-ben görög gyerekek menekültotthonának jelölték ki, 1955-től nevelőotthonként működött, 1979-ben rossz állapota miatt bezárták. 1980-ban kezdődtek meg az állagmegóvási munkafolyamatok, de a kastély sorsában jelentős változást az 1994-95-ös esztendők hoztak: az ingatlan kezelői jogát megkapta a Műemlékek Állami Gondnoksága (MÁG), amely elkészítette az épület felújítási programját és új lendületet vett az állagmegóvás. 1997-ben a Párizsban élő Károlyi György által létrehozott Károlyi József Alapítvány és a MÁG együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására és hasznosítására. 2000-ben a család létrehozta azt az FKKF Zrt.-t, amely 2001-ben átvette a MÁG-tól a kastély vagyonkezelési jogát. 2011-re a Károlyi József Alapítvány és az FKKF Zrt. közös erővel elvégezte a kastély rendezését és működésbe helyezését: jelenleg szálloda, étterem és Európai Kulturális Találkozó Központ működik benne. Az 50 hektáros angolpark 22,5 hektárnyi területének helyreállítása 2015-ben fejeződött be.

Károlyi Kastély, díszudvar
Károlyi Kastély, Kék szalon
Károlyi Kastély, keleti homlokzat
Károlyi Kastély, Főispáni nagyterem
Károlyi Kastély, Díszebédlő
Károlyi Kastély, Csipketerasz
Károlyi Kastély, Kápolna
Károlyi Kastély, északi szárny terasza
A kastélypark a csipketerasz felé
A kastélypark tava és a gloriett
Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Árpád Fürdő - Székesfehérvár - FEJÉR

Árpád Fürdő

FEJÉR
8000
Székesfehérvár
Kossuth utca 12
Telefon: 
+36 22 814-400
E-mail: 
somogyi.ilona@arpadfurdo.eu
Figyelem!: 

Azok a kedves látogatók, akik az alagútba is szeretnének lejönni, kérjük, lapos sarkú, lehetőleg sport cipőt és egy vékony pulóvert is hozzanak magukkal.

Adatok

Leírás

A Székesfehérvár belvárosában álló műemlék fürdő szecessziós stílusban épült a századfordulón, a török kori kis fürdő helyén, amely a város visszavétele során megsemmisült (a termálkút szerencsére épségben megmaradt).
A kiegyezést követően fellendült a város gazdasága, és a Külkereskedelmi Bank beruházásában megépítették a jelenlegi épületet, majd egy hotelt és egy kis uszodát is. Ebben az időben vidéken csak Balatonfüreden volt még egy egész évben nyitva tartó meleg vizű fürdő-hotel együttes, így az ország egész területéről, de főleg Budapestről nagyon sokan ellátogattak Fehérvárra kúráltatni magukat a szénsavas gyógyvízben. Blaha Lujza, híres színésznőnk is gyakran tartózkodott itt, összekötve a pihenést a munkával.
Fehérvár mindig is a hadak útjába esett, falai századok óta katonai egységeknek adtak otthont, melyek létszáma a kiegyezést követően megemelkedett, fizetőképes keresletet nyújtva a szolgáltató létesítményeknek. De az általános gazdasági fejlődés minden rétegre kihatott, így a városi polgárság is egyre gyakrabban tudta látogatni a fürdőt, amelynek a közfürdő és a gőz voltak a legnépszerűbb szolgáltatásai, mivel ebben az időben még nagyon kevés lakás rendelkezett saját fürdőszobával.
Az együttes megépítésekor az alatta található alagutat érintetlenül hagyták, így ezeken keresztül továbbra is át lehetett menni a belváros egyik épületéből a másikba.
A fürdő 2005-ben teljes körű restauráláson és bővítésen esett át, és 2010-ben nyitotta meg újra kapuit, kiegészítve egy modern, 3 szintes wellness szárnnyal.
Idén – az erre is kíváncsi látogatóknak – nem csak az épületet, de egyéb, vendégek által nem látogatható területeket is megmutatunk (pl. az épület alatt húzódó alagútba is elvezetjük Önöket, bepillantást engedve a kulisszák mögötti, üzemeltetéssel kapcsolatos élet mindennapjaiba).
Mivel a területet részben csak a fürdőtéren keresztül lehet bejárni, a vezetéseket a reggeli órákra időzítettük. Sajnos ezen nincs lehetőségük változtatni.

Homlokzat a Fő utca irányából napjainkban
Az eredeti homlokzat egy 1910 - ben készült képen
Rózsafából faragott eredeti, restaurált kabinsor
Kupolás, mozaikokkal kirakott törökfürdő az eredeti márványoszlopokkal
Íves medence a kis kupola alatt, az eredeti faragott vízköpővel
"Török" pihenőtér
Belső mediterrán terasz
Gyógymasszázs

Prónay-kastély - Acsa - PEST

Prónay-kastély

PEST
2683
Acsa
Telefon: 
+36-30-609-4965
E-mail: 
alfoldi.attila@acsa.hu

Adatok

Leírás

A téglány alaprajzú, négysaroktornyos, kétszintes barokk kastélyt – a bejárati kapu fölötti címeres kronosztikon szerint – Prónay Gábor és felesége építtette 1735-40 között, egyes feltevések szerint Giovanni Battista Carlone (a közeli Szirákon, Egerben és környékén működő) itáliai építész közreműködésével. A kastély minden lakószobáját és közlekedő tereit értékes barokk és klasszicista falképek díszítették, emeleti dísztermének mennyezetét gazdag stukkódíszítés is borítja. Prónay Gábor a 18. század második felében a kastély és a templom között egy földszintes könyvtár épületet emeltetett. A 19. század végén és a kastélyhoz toldalékot építettek, majd ezt a 20. század elején megtoldották. Parkjának jellegzetessége a számos kerti építményen kívül egy műrom.

Központi témák: 
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Gábriel arkangyal szerb ortodox templom - Budakalász - PEST

Gábriel arkangyal szerb ortodox templom

PEST
2011
Budakalász
Petőfi tér 7.
Telefon: 
+36 26 340 468
E-mail: 
makk.adrienn@koskarolymh.hu

Adatok

Leírás

Budakalászon a szerbek XVII. század végi betelepülésével megindult az egyházi élet szervezése is, az első név szerint ismert kalászi szerb lelkész Avram Vukajlovity volt. Az első, Szent György tiszteletére emelt szerb templom még fából épült, létéről az 1734–35. évi mezei összeírás már beszámolt. Az új kőtemplom építését követően lebontották, egykori helyét ma kőkereszt jelzi a Budai úton. A mai templomot 1752-ben emelték, védőszentje Szent Gábriel arkangyal.
A torony 1782-ben készült el. Ekkor már szerb felekezeti iskola is volt a községben, ami élénk hitéletről tanúskodik. A német betelepülésnek köszönhetően az addig szerb lakosú település a XIX. század második felére két-, majd az egyre nagyobb számú magyar beköltözőnek köszönhetően három nemzetiségűvé vált. Az új beköltözők többsége római katolikus volt, ezért a szerbség és az ortodoxvallás fokozatosan kisebbségbe került. A XX. század elejétől már nemcsak a németek, de a magyarok lélekszáma is meghaladta a szerbekét. A hitélet továbbra is élénk volt, az egyház aktívan volt jelen a község életében és az oktatásban is.
A szerb öntudattal szorosan összefüggő görögkeleti vallási szokások fenntartása érdekében az 1994-ben alakult Budakalászi Szerb Kisebbségi Önkormányzat és a budakalászi egyházi képviselőség közös munkába kezdett, amely elsősorban a gyerekeket, fiatalokat célozza a vallásos ünnepek szokásainak felelevenítésével, megtartásával, húsvéti, karácsonyi hagyományőrző programok szervezésével, különböző vallási-hittan, illetve nyelvi táborokban való részvétel támogatásával. A helyi szerb egyház vezetője Nikola Pocsucsa pópa. A szervező tevékenység az idősebb korosztályt is célozza, minden évben zarándokút indul az Egerben illetve Grábócon megtartott búcsúkra.

Szerb templom
A templom bejárata

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár - Budakalász - PEST

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

PEST
2011
Budakalász
Szentendrei út 9.
Telefon: 
+36 26 340 468
E-mail: 
makk.adrienn@koskarolymh.hu

Adatok

Leírás

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Budakalász meghatározó, impozáns épülete, amely az egykori Lenfonó Kultúrház helyén épült, a régi házat újjáépítve jött létre. Az 1600 négyzetméteres létesítmény a tízezres lélekszámú városka egyik legszebb háza, kulturális- és közösségi életének színtere. 1996-ban készült el, Tury Attila Ybl-díjas építész tervei alapján, ekkor Faluházként működött. Jól láthatóan viseli magán a „Makovecz” stílusjegyeket, hiszen Tury Attila az egyik legtehetségesebb Makovecz-tanítvány. Munkájában jól ötvözte a modern és tradicionális elemeket, az épület falaiba beépítette a budakalásziak által adományozott köveket, régi címeres téglákat is. Ily módon a művelődési ház már építészeti megfogalmazásában is az időbeni és értékbeli folytonosságot képviseli.
Az intézmény 2008 decembere óta viseli Kós Károly, az erdélyi születésű építész-grafikus-író nevét. A ma már önálló művelődési létesítmény a város civil szervezeteinek, városi ünnepségeknek, fesztiváloknak, kluboknak, művészeti csoportoknak ad helyet.
A kétszintes épületben rendkívül hangulatos belső tereket alakítottak ki: hét, különféle méretű és funkciójú helyiség szolgálja ki a közösségi és művelődési feladatokat. A 32 ezer kötetes könyvtár a művelődési ház szerves része, amely külön bejáratával, jól elkülönült funkciós tereivel meghitt, barátságos zuga a létesítménynek.
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár reggeltől estig hangos az itt működő kluboktól, mozgásóráktól, tanfolyamoktól, művészeti csoportoktól, amelyekben valamennyi korosztály megtalálható.

Művelődési ház
Művelődési Ház bejárata
Kávézó
Kávézó
Díszterem

Sváb Tájház - Budakalász - PEST

Sváb Tájház

PEST
2011
Budakalász
Budai út 30.
Telefon: 
+36 70 456-7118
E-mail: 
makk.adrienn@koskarolymh.hu

Adatok

Leírás

Az 1820-30-as évekre teszik a németek Budakalászra települését Üröm, Borosjenő és más Buda körül fekvő községekből. Kezdetben mezőgazdasági tevékenységet folytattak, azonban az 1882-es filoxéra végett vetett a híres bortermelésnek. 1888 nyarán megindult a Budapest-Szentendre közötti HÉV-közlekedés, amely megkönnyítette a fővárosban a munkavállalást.
A falu II. világháború utáni életének sorsdöntő eseménye volt a németek kitelepítése 1946-ban, amely a lakosság 43 százalékát érintette. A kitelepítés 50. évfordulója évében alakult meg a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület, hogy megőrizze a "sváb" kultúrát és a hagyományokat.
A tájház épületét 1898 táján építette a Weiszhár család. Leszármazottaik 1998-ban adták el a lakóházat az önkormányzatnak, amely – a teljes felújítást követően – 2004 szeptemberében tájházként kelt új életre.
Az épület a hagyományos hosszúházas építkezést tükrözi: tisztaszoba, konyha és lakószoba, majd nyári konyha és szín elrendezéssel. A bútorok és az itt látható tárgyak a kalászi német családok adományai. Sok értékes kincs került elő a padlások és a pincék mélyéről is. A tisztaszoba berendezése híven tükrözi a német otthonok jellegzetességeit: korabeli ruhaviseletek, fejkendő, hímzett kötény, bútorok. Itt látható egy 1936-ban készült német esküvői ruha is, esküvői képpel. Különösen értékes egy selyem anyagra hímzett kép, melyet Úrnapján az úrnapi sátor díszítésére használtak. Megmaradt egy bábanapló is valamint a Bánátban 1819-ben és 1826-ban kiállított eredeti mesterlevelek. A konyhában valamikor nyitott tűzhely volt, ahol a füst a tetőtéren keresztül távozott. A padláson még felfedezhetőek a búboskémény-megoldás nyomai. A konyhában a használati eszközök mellett igen sok textilfélét helyeztek el, többek között egy 1916-ban hímzett falvédőt is. A falvédőkön lévő szövegek bölcs német mondásokat és házi áldásokat idéznek.

Sváb tájház
Tájház felirat
Sváb tájház udvara

Késő-római Kikötőerőd Kiállítóhely - Dunakeszi - PEST

Késő-római Kikötőerőd Kiállítóhely

PEST
2120
Dunakeszi
Duna sor 28.
E-mail: 
romaierod.dunakeszi@gmail.com

Adatok

Leírás

A Limes, a római határvédelmi rendszer magyarországi szakaszának egyik különlegessége Dunakeszin, a Horányi révnél található kikötő-erőd déli szárnya: 28 m hosszú rom-fal és saroktorony, valamint a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen létrehozott kiállítás. A 2004-ben műemlékké nyilvánított ókori erőd bekerült az UNESCO világörökség előkészítő programba is. A kiállítás és 14.00 órától a hozzá kapcsolódó vezetés – a közel 1700 éves falak között - időutazásra invitálja az érdeklődőket.

Ásatás
Ásatás

Régészeti Park - Százhalombatta - PEST

Régészeti Park

PEST
2440
Százhalombatta
Poroszlai Ildikó utca 2.
Telefon: 
+36 23 354-591, +36 23 350-537
E-mail: 
info@matricamuzeum.hu

Adatok

Leírás

A Százhalombatta és Érd között elterülő vaskori halomsírmező déli részén, a Régészeti Parkban található a látogatható 115. számú halomsír. Ebben a halomsírban multimédiás program segít megismerni a korszakot. A Kulturális Örökség Napjai keretében ezúttal nem a multimédia, hanem egy vaskoros régész T. Németh Gabriella avatja be a látogatókat a vaskorban élt emberek mindennapjaiba.
Ajánljuk még figyelmükbe a Régészeti Park bronz- és vaskori épület- és életmód-rekonstrukcióit, valamint a Park bejáratától induló Százlábú Tanösvényt, amely a vaskori halomsírmezőn keresztül vezet a bronz- és vaskori földvárhoz.

115. halomsír
115. halomsír
Halomsír
Vaskori falu
Bronzkori ház
Százlábú tanösvény

Katona Lajos Városi Könyvtár - Vác - PEST

Katona Lajos Városi Könyvtár

PEST
2600
Vác
Budapesti főút 37.
Telefon: 
+36 27 311 335
E-mail: 
helytortenet@konyvtar.vac.hu

Adatok

Leírás

Vác a fővárostól 45 km-re, a Duna bal partján fekszik. A Dunakanyar központjaként ismert település, Pest megye negyedik legnagyobb lélekszámú városa, egyúttal vonzó idegenforgalmi célpont – egyrészt történelme, másrészt gazdag kulturális élete miatt. Katolikus püspöki székhely, a Váci egyházmegye központja.
A város egyik kiemelkedő kulturális intézménye a Katona Lajos Városi Könyvtár. A környezetéből kiemelkedő, a város két központi terén található emeletes barokk és copf stílusú épületekhez illő építmény 1980 óta ad otthont a városi könyvtárnak. Az izgalmas múlttal rendelkező egykori huszárlaktanya története az 1800-as évekre nyúlik vissza.
A Kulturális Örökség Napjai keretén belül a látogató olyan helyekre is beléphet, ahova eddig olvasóként nem juthatott el. Hogyan nézett ki az egykor "kétemeletes palotaként" emlegetett épület? Mire használták? Mekkora volt a tényleges területe? És mire emlékeznek mindebből a közelben lakók? Nem csak ezekre a kérdésekre kaphat választ, ha ellátogat hozzánk, hanem információt szerezhet a könyvtár történetéről, névadónkról, munkánkról és egyéb érdekességekről is.

Katona Lajos Városi Könyvtár
A könyvtár kertje
M.kir. honvéd huszárlaktanya

Történelmi Park és Zarándokszállás Csurgó - Csurgó - SOMOGY

Történelmi Park és Zarándokszállás Csurgó

SOMOGY
8840
Csurgó
Táncsics tér 2.
Telefon: 
+36 20 261 9967
E-mail: 
info@zarandokhely.csurgo.hu

Adatok

Leírás

A Történelmi Parkban a honfoglalástól a török korig vezet bennünket egy 700 méteres tanösvény, tapintható közelségbe hozva hazánk és városunk történelmi csomópontjait: benézhetünk egy jurtába, elfoglalhatjuk a palánkvár bástyáit, szagolhatjuk-ízlelhetjük Török Bálintné kertjének gyógynövényeit. A tanösvény információs táblákkal ellátott, de igény szerint vezetőt is biztosítunk.
A zarándokszálláson akadálymentes szobák várják a látogatókat, a kerékpárok elzárhatók.

Török Bálintné kertje
palánkvár
rendezvényterem

Szász Endre Kastélymúzeum - Várda - SOMOGY

Szász Endre Kastélymúzeum

SOMOGY
7442
Várda
Fő utca 97.
Telefon: 
+36 30 9596979
E-mail: 
szaszendre.egyesulet@gmail.com

Adatok

Leírás

A Szász Endre Kastélymúzeum 2011 óta fogadja a látogatókat a helyi védettségű Somssich-Matolay-kúriában, amely Szász Endre utolsó hazai otthona volt. A művész által gyűjtött antik tárgyak gyűjteménye egész évben látogatható. A teljes életműből átfogó kiállítás keretében kapunk képet, melynek minden alkotó szakaszát tárgyak és emlékek reprezentálják. A mintegy 6 hektáros, arborétum-jellegű park a Magyar Történeti kertek adattárában is szerepel.
A park és a Szász Endre természeti és szakrális tárgyai című kiállítás ingyen, a nagyobb kiállítások kedvezményes belépődíjjal tekinthetők meg.

Szász Endre Kastélymúzeum sziluettje
Szász Endre Kastélymúzeum madártávlatból
Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló - Bátaapáti - TOLNA

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

TOLNA
7164
Bátaapáti
Mórágyi-völgy 4.
Telefon: 
+36 75 519-567
E-mail: 
latogatas@rhk.hu
Figyelem!: 

A rendezvényre csak eőzetes regisztrációval, 16. életévét betöltött látogatók jelentkezhetnek a latogatas@rhk.hu e-mail címen. Részletekért az következő telefonszámon érdeklődhetnek: 06-75/519-567

Adatok

Leírás

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló az atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékát fogadja végleges tárolásra. Vendégeink megtekinthetik a felszíni Látogatóközpontot, mely modern építészeti megvalósításokkal, interaktív tudásanyaggal várja az érdeklődőket. A látogatás második részeként lehetőség nyílik a 250 méteres mélységbe vezető, keleti lejtősakna első keresztvágatáig (250 méter) lesétálni a résztvevőknek, ahol testközelből tekinthetik meg a 340 millió éves gránitformációban a látogatók részére kialakított látogatókamrát. A teljes program körülbelül 2 órás, mely idő alatt megismertetjük az érdeklődökkel a radioaktívhulladék-kezelés generációkon átívelő feladatát.

NRHT központi épület
Felszíni látogatótér
Felszíni látogatótér
Felszíni látogatótér
A keleti lejtősakna bejárata
A keresztvágatból a nyugati lejtősakna is látható
Látogatócsoport a keleti lejtősaknában
Látogatócsport az első keresztvágatban
Látogatócsport az első keresztvágatban
Látogatócsport az első keresztvágatban

VASIVÍZ ZRt. Vízműtörténeti Múzeum - Szombathely - VAS

VASIVÍZ ZRt. Vízműtörténeti Múzeum

VAS
9700
Szombathely
Váci Mihály u. 30.
Telefon: 
+36 94516272
E-mail: 
vasiviz@vasiviz.hu

Adatok

Leírás

A Vízműtörténeti Múzeum 1998. óta tekinthető meg a VASIVÍZ ZRt. Északi Gépházában.
A több mint száztíz éves épületben az érdeklődők hiteles információkat és érdekes tapasztalatokat szerezhetnek a római kori víznyeréstől kezdve a mai vízi-közmű szolgáltatásig, korabeli eszközök, illetve dokumentumok segítségével.

Klebelsberg iskola - Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő - VESZPRÉM

Klebelsberg iskola

VESZPRÉM
8175
Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő
Jókai utca 19.
Telefon: 
+36 30 748 5764
E-mail: 
makradr2@gmail.com

Adatok

Leírás

Bemutatjuk az 1930-ban épült, szépen megőrzött, 2007-ben bezárt, 2011-ben "közszíntérként" megnyílt hajdani Klebelsberg iskolát, mely az 5000-es népiskolaprogram (1926-30) képviselője, gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter kultúrpolitikájának egyik balatoni gyöngyszeme.

A Balatonfűzfői Klebelsberg-iskola szemből
Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG
ARANY JÁNOS EMLÉKÉV
I. VILÁGHÁBORÚ

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény – Érseki palota - Veszprém - VESZPRÉM

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény – Érseki palota

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u.16.
Telefon: 
+36 88 426095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

150 éve koronázta meg Erzsébet királynét Ranolder János veszprémi püspök.
Az érseki palota Koller Ignác püspök megrendelésére, az Esterházyak építésze, Fellner Jakab tervei alapján, 1765–1776 között épült. Termeit Johann Cymbal freskói, Rubens-, Tiziano- és Caravaggio-festmények nyomán készített rézmetszetek, koronázási királynéi ajándéktárgyak, az Erzsébet királyné fogadására készített gyöngyházberakásos ülőgarnitúra, és az empire bútorművészet remekei díszítik. 2017-ben, az 1867. évi osztrák‒magyar kiegyezés és I. Ferenc József, valamint Erzsébet királyné koronázásának 150., a királyné születésének 180. évfordulóján a Kiegyezés és koronázás 1867 című kiállítás látható.

A veszprémi érseki palota
A veszprémi érseki palota

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény – Tejfalussy-ház - Veszprém - VESZPRÉM

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény – Tejfalussy-ház

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u.35.
Telefon: 
+36 88 426095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

A vár barokk újjáépítésének időszakában, 1772-ben, a Tejfalussy éneklőkanonok által építtetett palota 1985 óta ad otthont a Veszprémi Érsekség egyházművészeti múzeumának, a magyarországi egyházi kincstárak második leggazdagabb, körülbelül 7000 műtárgyból álló gyűjteményének. Az egyházi kincstár gyűjteményét reneszánsz és barokk liturgikus ötvöstárgyak, faszobrok, grafikák, textilek mellett Vetési Albert püspök 15. századi, Velencében készült miseruhája, királynéi koronázási ajándékok, Mindszenty József veszprémi püspök műtárgyai gazdagítják. A Gyűjtemény a firenzei Andrea del Sarto és a velencei Veronese műhelyében készült festményeket, gazdag metszetgyűjteményt, a magyar koronázási palást 1867-ben Bécsben készült másolatát, az orosz és a szerb ikonművészet és a Herendi Porcelánmanufaktúra remekeit őrzi. Gazdag a kelet-ázsiai, oszmán-török és arab gyűjteménye. A Veszprémi Főegyházmegye történetét, a veszprémi vár építészettörténetét, épített környezetét, a román kori, gótikus, reneszánsz és barokk veszprémi egyházi építészetet a Kőtár, Kőtöredékek a veszprémi várban című kiállítása reprezentálja.

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény mediterrán udvara
A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény

Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Veszprém - VESZPRÉM

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Komakút tér 3.
Telefon: 
+36 88 560-620
E-mail: 
ekmk@ekmk.hu

Adatok

Leírás

Schmahl Henrik által tervezett neogótikus épület, mely 1901-1902-ben épült. Eredeti funkciója: püspöki jószágkormányzóság. A megyei könyvtár 1968 óta használja. Az utolsó nagy felújítása és korszerűsítése 1996-1998 között volt, ekkor nyerte el mostani formáját.

A Komakút tér felőli homlokzat és bejárat
A Színházkert felőli főbejárat a modern kiegészítésekkel
Csoportkép a máskor nem látogatható erkélyen

Gizella-kápolna - Veszprém - VESZPRÉM

Gizella-kápolna

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u.16.
Telefon: 
+36 88 426095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

A Robertus püspök által építtetett legkorábbi gótikus magyar püspöki vagy királyi magánkápolna 13. századi bizánci stílusú apostolfreskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak, boltozati zárókövei is egyedülállóak.
Az alsó kápolna a késő Árpád-kori egyházi művészet legkiemelkedőbb alkotása. Itt végezték az egyik legkorábbi magyarországi műemléki helyreállítást.

Gizella-kápolna

Szent György-kápolna - Veszprém - VESZPRÉM

Szent György-kápolna

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u.20.
Telefon: 
+36 88 426095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának helyszínéről, a 10–11. századi eredetű körkápolnáról. Itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István a bizánci császártól kapott.
A román stílusú, 10–11. századi eredetű körkápolnát (rotundát) a székesegyház mellett tárták fel 1957-ben. A félköríves szentélyű kápolnát a 13. században gótikus stílusban alakították át. Ekkor nyerte el nyolcszögletű alakját. Az ásatások során találták meg Vetési Albert püspök sírját és vörös márvány sírkőtöredékeit. A kápolna káptalanterem is volt, sőt egy 1417-ben kiadott oklevél szerint püspököt is választottak itt. Búcsújáróhely volt, Luxemburgi Zsigmond is megfordult itt 1401-ben.

Szent György-kápolna

Szent Imre piarista és helyőrségi templom - Veszprém - VESZPRÉM

Szent Imre piarista és helyőrségi templom

VESZPRÉM
8200
Veszprém
Vár u.12-14.
Telefon: 
+36 88 426095
E-mail: 
info.boldoggizella@gmail.com

Adatok

Leírás

A Szent Imre piarista templom 1828–1836 között épült, belső festése 1840 körül fejeződött be. A Szűz Mária és Szent Imre tiszteletére szentelt templomot 1901-ben felújították, újrafestették. Az egyhajós, két boltszakaszú templomteret csehsüveg boltozatok fedik. A szentély falaira Szent Imre és Szent László egészalakos képét Bucher Ferenc készítette 1840-ben. A mennyezeti freskókon, amelyeket Szirmai Antal festett, Jézust a gyermekek között és az utolsó ítélet bírájakánt láthatjuk. Emellett a rendalapító Kalazanci Szent József alakja díszíti a mennyezetet. Az oltárképet Rudolf Steiner készítette a 20. század elején. Témái: Jézus, a jó pásztor, Kalazanci Szent József és Boldog Pirotti Pompilius egykori piarista pap.

Szent Imre piarista és helyőrségi templom

Balatoni Múzeum - Keszthely - ZALA

Balatoni Múzeum

ZALA
8360
Keszthely
Múzeum utca 2.
Telefon: 
+36 83 312 351
E-mail: 
muzeumpedagogia@balatonimuzeum.hu

Adatok

Leírás

A közel 120 éves Balatoni Múzeum egyedülállóan mutatja be a múzeum céljára épült neobarokk kultúrpalotában a Balaton természeti és történeti értékeit. Az "Aranyhíd" állandó kiállítás színes képet fest a tó környezetének geológiájáról, a Balaton kialakulásáról, a változatos élővilágról. A látogató bepillantást nyerhet a tó környék népességébe, hol, milyen erődítések épültek, milyen volt a halászélet, és hogyan alakult ki a turizmus és a hajózás Balatonnál. Az állandó kiállításon kívül minden évben változatos időszaki tárlatok várják a látogatókat, amely kiállítások a képzőművészet, régészet, történettudomány, természettudomány témákban nyújtanak változatos és élvezetes látnivalót. Az intézmény minden évben csatlakozik az országos kulturális eseményekhez, így a Múzeumok Éjszakájához, a Kulturális Örökség Napjaihoz és a Múzeumok Őszi Fesztiváljához is.

Balatoni Múzeum épülete
balatoni halak akváriuma
balatoni madárlaes
balatoni élővilág
Hajókázás a "Balatonon"
balatoni halász
tekerd körbe a Balatont
viharvadász
Központi témák: 
TERMÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG
KIEGYEZÉS

Erőd - Komárno - Komárno - SZLOVÁKIA

Erőd - Komárno

SZLOVÁKIA
94501
Komárno
ul. Hradná 3692
Telefon: 
+421 910 366 659
E-mail: 
procastello@inmail.sk

Adatok

Leírás

A komáromi erődrendszer a maga nemében Közép-Európa legnagyobb építménye, mely 200 000 katona befogadására épült. Citadellája – központi erődje – az Öregvár és az Újvár.
A mai Öregvár helyén a X. században épült első erődítményről Anonymus Gesta Hungarorumában olvashatunk. A XV. században Mátyás király a középkori vár udvarán csodálatos reneszánsz palota-együttest építtetett.
Az első bástyarendszerű erőd a XVI. század közepén épült meg. Azóta az Öregvár külalakja nem változott. A török előrenyomulás hatására I. Lipót az Öregvár megerősítésére a XVII. század hatvanas éveiben megépíttette az Újvárat. 1763-ban és 1783-ban a városban is hatalmas károkat okozó földrengések az erődöt annyira megrongálták, hogy a benne állomásozó katonaságot elvezényelték. Felújítására csak a napóleoni háborúk hatására, a XIX. század elején került sor. 1810-ben épült meg az „U” alakú laktanya, 1815-ben pedig a parancsnoki épület. Azóta jelentős átépítés nem történt.
Az erőd a történelem során sok ostromot állt ki, de soha senki nem tudta elfoglalni. Bevehetetlenségét az Újvár nyugati bástyáját díszítő „Kőszűz” és az alatta olvasható felirat hirdeti: NEC ARTE NEC MARTE – Sem csellel, sem erővel.
Az erőd a XX. században is hadi célokat szolgált: állomásozott benne a Csehszlovák Hadsereg, 1968-ban a Szovjet Hadsereg foglalta el, majd 1991-től 2003-ig a Szlovák Hadsereg használta. Ebben az évben vásárolta meg Komárom Város Önkormányzata, hogy a város szerves részévé válhasson.

Laktanya - Újvár
Lipót kapu - Újvár
Laktanya épülete
Parancsnoki épület - Újvár
a Kőszűz szobra
Ferdinánd kapu /1550/ - Öregvár
Öregvár nagyudvar